Norsk legemiddelhåndbok

L6.3.4.2 Kabergolin

Publisert: 29.04.2016

Sist endret: 04.06.2018

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og informasjon til pasient, se  L6.3.4 Dopaminagonister
Egenskaper

Et ergolin. Potent og lengevirkende dopamin D2-reseptoragonist. Gis en gang i døgnet. Prolaktinsenkende effekt (laktasjonshemning) kommer noe senere enn med bromokriptin (ca. 3 timer), men varer betydelig lenger (flere (2–3) uker mot 8–12 timer).

Farmakokinetikk

Absorberes raskt ved peroral tilførsel. Maksimal plasmakonsentrasjon etter 2–3 timer. Er gjenstand for betydelig førstepassasjemetabolisme. Inaktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via gallen i feces. Halveringstiden er 60–100 timer.

Indikasjoner
  • Parkinsons sykdom som monoterapi eller i kombinasjon med levodopa

  • Laktasjonshemning etter fødsel og abort

Dosering og administrasjon
  • Parkinsons sykdom: Lav startdose (1 mg), meget langsom doseøkning pga. den lange plasmahalveringstiden (i begynnelsen med 0,5–1 mg per uke, senere hver annen uke). Vanlig vedlikeholdsdose i kombinasjon med levodopa: 2–6 mg en gang i døgnet.

  • Laktasjonshemning: 1 mg innen 24 timer etter fødsel. Uteblir effekten, kan dosen gjentas etter 6–8 timer. Effekt oppnås vanligvis innen 3 timer og varer i flere uker.

Behandlingen bør startes under veiledning av spesialist og må vurderes jevnlig med tanke på klinisk effekt og risiko for alvorlige bivirkninger.

Overdosering
Se G12  Kabergolin
Kabergolin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: G02CB03 N04BC06
Cabaser

«Pfizer»

Meldt avregistrert august 2018

  • tabletter 2 mg. 30 stk. kr 759,30(Trinnpris kr 339,00).

Dostinex

«Pfizer»

  • tabletter 0,5 mg. 8 stk. kr 410,80(Trinnpris kr 190,20).

L6.3.4.2 Kabergolin