Norsk legemiddelhåndbok

L6.8.1.1 Deksamfetamin/amfetamin

Publisert: 29.04.2016

Sist endret: 14.03.2017

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se  L6.8.1 Metylfenidat og lisdeksamfetamin/deksamfetamin/amfetamin.
Farmakokinetikk

Deksamfetamin/amfetamin: Absorberes raskt ved peroral tilførsel. Metaboliseres i stor grad i leveren ved deaminering og hydroksylering. Utskilles via nyrene. Ved urin-pH lavere enn 6,6 er 70 % umetabolisert. Ved urin-pH høyere enn 6,6 er 20–40 % umetabolisert. Fordi utskillelsen i urin er avhengig av pH i urinen, varierer halveringstiden fra 7 til 30 timer.

Dosering og administrasjon

Stor variasjon i doseringsbehov. Individuelt kan det variere om dekstroformen oppleves som mer potent og bedre enn racemisk amfetamin. Deksamfetamin har etter hvert fått størst anvendelse i Norge. Det startes med lav dose og trappes gradvis opp over 4–6 uker. Siste dose bør ikke tas senere enn kl. 17 ved økte søvnvansker. Virkningstiden er vanligvis 6–8 timer.

 • Deksamfetamin: Barn: Vanlig startdose 2,5 mg en gang daglig (morgen). Dagsdosen økes etter få dager til 2,5 mg to ganger daglig (morgen og etter "skoletid"). Deretter økes dosen gradvis med 2,5–5 mg hver uke inntil optimal dosering er nådd. Vanlig vedlikeholdsdose: 10–20 mg/døgn. Døgndosen fordeles på 2 doser. Bør ikke overskride 30 mg/døgn.

 • Deksamfetamin: Voksne: Opptrapping etter samme regler som for barn for å unngå bivirkninger. Vedlikeholdsdose vanligvis 20–40 mg/døgn.

 • Racemisk amfetamin: Barn: 0,25 mg/kg kroppsvekt/døgn. Vanlig vedlikeholdsdose 10–20 mg/døgn. Bør ikke overskride 20 mg.
  Voksne: Vedlikeholdsdose vanligvis 30–45 mg/døgn.

 • Hvis man går over fra racemisk amfetamin til dekstroamfetamin, anbefales det å halvere dosen initialt og deretter titrere opp til optimal dose. I USA er en blanding av høyre- og venstredreiende amfetamin i bruk, og flere undersøkelser viser at også den racemiske blandingen kan ha effekt på høyde med de rent høyredreiende legemidlene.

 • På godkjenningssfritak finnes nå også i Norge et depotpreparat av deksamfetamin med virkningstid opp mot 8–12 timer. Et prodrug, lisdeksamfetamin, også med dosering en gang daglig (Elvanse).

Overdosering
Se G12  Amfetamin
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig. Amfetamin, se Farmakologiportalen. Deksamfetamin, se Farmakologiportalen

Deksamfetamin
Rp. A Δ Informasjon om refusjon på blå resept:  N06BA02
Attentin

«Medice Arzneimittel»


▼ Dette legemidlet er under særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.

 • tabletter 5 mg. 30 stk. (enpac) kr 322,10.

 • tabletter 5 mg. 100 stk. (enpac) kr 929,90.

 • tabletter 10 mg. 30 stk. (enpac) kr 564,20.

 • tabletter 20 mg. 30 stk. (enpac) kr 844,10.

Dexamfetamine

«Essential Pharmac»

 • mikstur 1 mg/ml. 150 ml kr 612,20.

Dexedrine Spansule

«Amedra»

Søknad Legemiddelverket via apotek, se
 • depotkapsler 10 mg. 90 stk.

 • depotkapsler 15 mg. 90 stk.

Amfetamin, racemisk
Rp. A Δ Informasjon om refusjon på blå resept: N06BA01

Utleveringsbestemmelse: Lege med spesialistgodkjenning innen barne- og ungdomspsykiatri, pediatri, psykiatri eller nevrologi kan rekvirere sentralstimulerende legemidler. Andre leger som viderefører behandling som er startet opp av lege med spesialistgodkjenning kan også rekvirere.

Amfetamin 

«Recip»

Søknad Legemiddelverket via apotek, se
 • tabletter 5 mg. 100 stk. 

Racemisk amfetamin NAF

«Apotek»

Om apotekpreparater, se Serviceproduksjonsordningen

 • tabletter 5 mg. 100 stk. (enpac).

L6.8.1.1 Deksamfetamin/amfetamin