Norsk legemiddelhåndbok

L8.9.5.1 Avanafil

Publisert: 6.09.2017

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, bivirkninger, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og informasjon til pasient, se  L8.9.5 Fosfodiesterase 5-hemmere.
Farmakokinetikk

Maksimal plasmakonsentrasjon innen 30–45 minutter. Forsinkes og nedsettes noe ved samtidig inntak av fettrik mat. Metaboliseres i stor grad i leveren ved CYP3A4 samt CYP2C9. Noe aktiv hovedmetabolitt. Utskilles hovedakelig som metabolitter i feces. Halveringstiden er 6–17 timer.

Dosering og administrasjon

Erektil dysfunksjon: Anbefalt dose er 100 mg tatt 15–30 minutter før seksuell aktivitet. Dosen kan justeres til 200 mg (maksimum) basert på erfart effekt og toleranse. Mer enn én dose daglig frarådes.

Avanafil

Rp. C

Spedra

«Menarini»


▼ Dette legemidlet er under særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.

  • tabletter 100 mg. 4 stk. (enpac) kr 220,00

  • tabletter 200 mg. 4 stk. (enpac) kr 315,80.

L8.9.5.1 Avanafil