Norsk legemiddelhåndbok

L7.2.1.1 Atropin

Publisert: 22.12.2015

Se også  L22.4.1 Atropin
Egenskaper

Antikolinergikum med langvarig pupilldilaterende og akkommodasjonslammende effekt. Førstevalg ved behov for terapeutisk mydriasis (pupilldilatasjon) og sykloplegi (lammelse av muskulaturen i corpus ciliare for å oppheve akkomodasjonsevnen), f.eks. ved akutt iridosyklitt og ved postoperativ intraokulær inflammasjon. Kan benyttes i amblyopibehandling hvor okklusjonsbehandling ikke lar seg gjennomføre. Pga. sin lange virketid skal midlet ikke brukes for å oppnå diagnostisk mydriasis.

Farmakokinetikk
Responstid 30–40 minutter, virketid 7–10 dager. For øvrig se .
Dosering og administrasjon

En dråpe 1–2 ganger daglig.

Overdosering
Se G12  Atropin
Forsiktighetsregler

Forsiktighet tilrådes hos barn og hos eldre pga. fare for systemiske reaksjoner. Må ikke benyttes i øyne med grunt forkammer/trang kammervinkel.

Atropin

Rp. C

Atropin NAF

«Apotek»

Om apotekpreparater, se Serviceproduksjonsordningen

  • øyedråper 2,5 mg/ml (0,25 %). 10 ml.

Atropin Minims

«Chauvin»

  • øyedråper 10 mg/ml (1 %) minims. Endoser (uten konserveringsmiddel): 20 doser kr 126,10.

L7.2.1.1 Atropin