Norsk legemiddelhåndbok

L7.3.3 Prostaglandinanaloger. Prostamider

Publisert: 22.12.2015

L7.3.3.1 Bimatoprost. Latanoprost. Tafluprost. Travoprost

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 05.04.2018

Egenskaper

Latanoprost, tafluprost og travoprost er selektive prostaglandinanaloger som reduserer øyetrykket ved å øke avløpet av kammervann gjennom den uveosklerale avløpsvei. Bimatoprost er et prostamid, som i tillegg til bedring av uveoskleralt avløp også angis å øke avløpet gjennom trabekelverket. Den trykksenkende effekt av latanoprost, travoprost, tafluprost og bimatoprost er på linje med betareseptorantagonisters og egner seg godt til å kombineres med disse (additiv effekt).

Farmakokinetikk

Maksimal effekt etter 8–12 timer, virketiden er minst 24 timer.

 • Bimatoprost: Absorbert mengde metaboliseres i leveren ved oksidering, N-deetylering og glukuronidering. Utskilles hovedsakelig via nyrene. Halveringstiden er 0,5–1 time.

 • Latanoprost, tafluprost og travoprost: Prodrug som hydrolyseres i kornea via esteraser til aktiv substans. Absorbert aktiv substans metaboliseres i leveren, bl.a. ved oksidering og reduksjon. Inaktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via nyrene. Halveringstiden er 20–30 minutter.

Indikasjoner

Kronisk glaukom med åpen kammervinkel, spesielt når andre midler ikke har effekt eller ikke tolereres. Kan brukes som monoterapi eller som tilleggsterapi.
Travoprost (Izba(R)) også til barn 3 – < 18 år med okulær hypertensjon eller pediatrisk glaukom.

Dosering og administrasjon

En dråpe om kvelden.

Overdosering
Se G12 Prostaglandinanaloger
Bivirkninger

Hos enkelte pasienter oppstår fargeforandring av iris pga. økt pigmentering. Øyevippene kan øke i lengde, tykkelse og pigmentering.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Øyedråper inneholdende prostaglandinanaloger/prostamider frarådes brukt til gravide.
Amming: Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal eksponering av brysternærte barn.

Forsiktighetsregler

Hyppigere dosering kan gi dårligere effekt på trykket. Forsiktighet tilrådes ved glaukom sekundært til intraokulær inflammasjon, likeledes i afake øyne og pseudofake øyne uten intakt bakre linsekapsel, hvor cystoid makulaødem er beskrevet, dog uten at årsakssammenhengen er sikkert etablert. Sikkerhet og effekt hos barn under 18 år er ikke klarlagt.

Bimatoprost
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: S01EE03
Lumigan

«Allergan»

 • øyedråper 0,1  mg/ml. 3 ml kr 157,70, 3 ml × 3 kr 406,00.

 • øyedråper 0,3  mg/ml. 30 x 0,4 ml kr 247,30, 90 x 0,4 ml kr 660,90.

Latanoprost
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: S01EE01
Latanoprost

«Sandoz»

 • øyedråper 50 μg/ml. 2,5 ml kr 98,40, 2,5 ml × 3 kr 232,60.

Monoprost

«Laboratoires Théa»

 • øyedråper 50 μg per ml. Endosebeholdere 0,2 ml × 30 kr 146,60, 0,2 ml × 90 kr 371,20.

Xalatan

«Orifarm»

 • øyedråper 50 μg/ml. 2,5 ml x 3 kr 203.20 .

Xalatan

«Pfizer»

 • øyedråper 50 μg/ml. 2,5 ml kr 98,40, 2,5 ml × 3 kr 232,60.

Tafluprost
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: S01EE05
Saflutan

«2care4»

 • øyedråper 15 μg per ml. Endosebeholdere 0,3 ml × 30 kr 234,60, 0,3 ml × 90 kr 626,80.

Taflotan

«Santen»

 • øyedråper 15 μg per ml. Endosebeholdere 0,3 ml × 30 kr 234,60, 0,3 ml × 90 kr 626,80.

Travoprost
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: S01EE04
Izba

«Novartis»

 • øyedråper 30 μg/ml. 2,5 ml kr 171,30, 3 × 2,5 ml kr 445,00.

Travatan

«Farmagon»

 • øyedråper 40 μg/ml. 2,5 ml kr 171.30, 3 × 2,5 ml kr 444,60.

Travatan

«Novartis»

 • øyedråper 40 μg/ml. 2,5 ml kr 171,30, 3 × 2,5 ml kr 445,00.

L7.3.3.2 Bimatoprost–timolol

Publisert: 22.12.2015

Egenskaper

Kombinasjonen bimatoprost og timolol gir kraftig nedsettelse av det intraokulære trykket.

Farmakokinetikk
 • Bimatoprost: Se
 • Timolol: Se
Indikasjoner

Åpenvinkelglaukom eller okulær hypertensjon hvor behandling med betablokker eller prostaglandinanalog alene ikke gir tilstrekkelig reduksjon av det intraokulære trykket.

Dosering og administrasjon

En dråpe i øyet daglig, om morgenen.

Overdosering
Se G12 Bimatoprost
Forsiktighetsregler
Se adrenerge betareseptorantagonister, øyedråper .
Graviditet, amming
Se bimatoprost, latanoprost, tafluprost, travoprost . Se også G7 Betareseptorantagonister, adrenerge og G8  Timolol.
Bimatoprost–timolol
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: S01ED51
Ganfort

«Allergan»

 • øyedråper 0,3 m g bimatoprost, 6,8 mg timololmaleat (tilsvarende 5 mg timolol) per ml. 3 ml kr 225,50, 3 × 3 ml kr 600,70, 30 x 0,4 ml kr 280,40, 90 x 0,4 ml kr 758,60.

L7.3.3.3 Latanoprost–timolol

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 25.04.2017

Egenskaper

Kombinasjonen latanoprost og timolol gir kraftig nedsettelse av det intraokulære trykket.

Farmakokinetikk
 • Latanoprost: Se
 • Timolol: Se
Indikasjoner

Kronisk åpenvinklet glaukom, hvor behandling med betablokker eller latanoprost alene ikke gir tilstrekkelig reduksjon av det intraokulære trykket.

Dosering og administrasjon

En dråpe i øyet daglig, fortrinnsvis om morgenen.

Overdosering
Se G12 Latanoprost
Forsiktighetsregler
Se adrenerge betareseptorantagonister, øyedråper .
Graviditet, amming
Se bimatoprost, latanoprost,tafluprost, travoprost . Se også G7 Betareseptorantagonister, adrenerge og G8 Timolol.
Latanoprost–timolol
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: S01ED51
Xalcom

«Pfizer»

 • øyedråper 50 μg latanoprost, 6,8 mg timololmaleat (tilsvarende 5 mg timolol) per ml. 3 × 2,5 ml kr 288,50(Trinnpris kr 265,70).

L7.3.3.4 Tafluprost–timolol

Publisert: 22.12.2015

Egenskaper

Kombinasjonen tafluprost og timolol gir kraftig nedsettelse av det intraokulære trykket.

Farmakokinetikk
 • Tafluprost: Se
 • Timolol: Se
Indikasjoner

Kronisk åpenvinklet glaukom, hvor behandling med betablokker eller tafluprost alene ikke gir tilstrekkelig reduksjon av det intraokulære trykket.

Dosering og administrasjon

En dråpe i øyet daglig.

Overdosering
Se G12 Tafluprost
 
Forsiktighetsregler
Se adrenerge betareseptorantagonister, øyedråper .
Graviditet, amming
Se bimatoprost, latanoprost,tafluprost, travoprost . Se også G7 Betareseptorantagonister, adrenerge og G8 Timolol.
Tafluprost–timolol
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: S01ED51
Taptiqom

«Santen»

 • øyedråper 15 μg tafluprost, 6,8 mg timololmaleat (tilsvarende 5 mg timolol) per ml. Endosebeholdere: 30 x 0,3 ml kr 257,30, 90 × 0,3 ml kr 692,10.

L7.3.3.5 Travoprost–timolol

Publisert: 22.12.2015

Egenskaper

Kombinasjonen travoprost og timolol gir kraftig nedsettelse av det intraokulære trykket.

Farmakokinetikk
 • Travoprost: Se
 • Timolol: Se
Indikasjoner

Åpenvinkelglaukom hvor behandling med betablokker eller travoprost alene ikke gir tilstrekkelig reduksjon av det intraokulære trykket.

Dosering og administrasjon

En dråpe i øyet daglig. Kan gis morgen eller kveld, men bør gis til samme tid hver dag.

Overdosering
Se G12 Travoprost
Forsiktighetsregler
Se adrenerge betareseptorantagonister, øyedråper .
Graviditet, amming
Se bimatoprost, latanoprost, tafluprost, travoprost . Se også G7 Betareseptorantagonister, adrenerge og G8 Timolol.
Travoprost–timolol
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: S01ED51
DuoTrav

«Novartis»

 • øyedråper 40 μg travoprost, 6,8 mg timololmaleat (tilsvarende 5 mg timolol) per ml. 2,5 ml kr 231,10, 3 × 2,5 ml kr 616,90.

L7.3.3 Prostaglandinanaloger. Prostamider