Norsk legemiddelhåndbok

L8.1.2.1 Furosemid

Publisert: 25.01.2017

Sist endret: 20.10.2017

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner samt kontroll og oppfølging, se  L8.1.2 Slyngediuretika
Farmakokinetikk
Se Tabell 1 . Biotilgjengeligheten er 60–70 % ved peroral tilførsel. Absorpsjonen er rask, men med stor individuell variasjon. Det er ingen direkte relasjon mellom plasmanivå og terapeutisk effekt. Elimineres både ved metabolisme (ca. 35 %) og ved utskillelse gjennom nyrene (ca. 65 %). Metabolismen foregår fortrinnsvis i nyrene. Metabolittenes aktivitet er ikke klarlagt. Halveringstiden er ca. 1,5 time.
Dosering og administrasjon
 • Voksne:

  • Hjertesvikt:

   • Peroralt: 20–120 mg daglig. Høyere doser sjelden nødvendig hvis normal nyrefunksjon. Depotkapsler 30–120 mg daglig. Ved alvorlig nyresvikt: 250–1000 mg per døgn. Bør fordeles på to eller flere doser.

   • Parenteralt: Ved intravenøs injeksjon bør første dose være lav (5–20 mg) til moderat (20–40 mg) inntil individuell følsomhet er kjent (særlig ved hypotensjon, risiko for ytterligere blodtrykksfall).
    Injeksjonen bør skje langsomt.

  • Hypertensjon: Depotkapsel 30–60 mg daglig.

  • Malign hypertensjon: Ved samtidig væskeretensjon: Initialt 40 mg intravenøst.

  • Ødemer: 20–40 mg/døgn, ev. 20–40 mg med 6–8 timer intervall til tilfredsstillende effekt.

 • Barn:

  • Peroralt: 2–3 mg/kg kroppsvekt/døgn fordelt på to doser.

  • Parenteralt (intravenøst, intramuskulært): 0,5–2 mg/kg/døgn fordelt på to doser. Intravenøs injeksjon bør skje langsomt (10–15 minutter).

Behandling med tabletter 250 mg og 500 mg bør startes i sykehus eller av spesialist i indremedisin.

Overdosering
Se G12 Furosemid
Kontroll, oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Furosemid
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: C03CA01
Diural

«Actavis»

 • dråper 10 mg/ml. 30 ml kr 122,10.

Furix

«Takeda Nycomed»

 • injeksjonsvæske 10 mg/ml. 10 × 5 × 2 ml kr 305,50, 10 × 5 × 25 ml kr 1 357,50.

 • tabletter 20 mg. 100 stk. kr 73,10.

 • tabletter 40 mg. 100 stk. kr 73,10.

 • tabletter 500 mg. 100 stk. kr 420,30.

Furix Retard

«Takeda Nycomed»

 • depotkapsler 30 mg. 100 stk. kr 126,80.

 • depotkapsler 60 mg. 100 stk. kr 154,80.

Furosemid

«Orion»

 • tabletter 20 mg. 100 stk. kr 73,10, 10 × 100 stk. kr 443,30.

 • tabletter 40 mg. 100 stk. kr 73,10, 10 × 100 stk. kr 443,30.

 • tabletter 500 mg. 5 × 20 stk. kr 420,30.

Furosemide

«Claris»

 • injeksjonsvæske 10 mg/ml. 25 × 2 ml kr 168,50.

Lasix Retard

«Aventis Pharma»

 • depotkapsler 30 mg. 100 stk. (enpac) kr 126,80.

 • depotkapsler 60 mg. 100 stk. kr 154,80.

L8.1.2.1 Furosemid