Norsk legemiddelhåndbok

L8.2.1.1 Propranolol

Publisert: 25.01.2017

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner, kontroll, oppfølging, seponering og informasjon til pasient, se L8.2 Adrenerge betareseptorantagonister
Egenskaper

Fettløselig, ikke-selektiv betareseptorantagonist.

Farmakokinetikk
Se Tabell 2 . Biotilgjengeligheten er 15–35 % med store interindividuelle variasjoner. Denne øker ved samtidig inntak av mat. Betydelig førstepassasjemetabolisme i leveren. Aktiv hovedmetabolitt. Elimineres hovedsakelig ved metabolisme. Halveringstiden for aktive substanser totalt er 3–7 timer.
Indikasjoner

Hypertensjon, angina pectoris, arytmier, sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt, symptomatisk ved tyreotoksikose, migreneprofylakse, benign essensiell tremor.
Infantile hemangiomer (mikstur).

Dosering og administrasjon
 • Hypertensjon:

  • Voksne: 40 mg, gradvis økende inntil 160 mg × 2. Depottabletter: 160–320 mg daglig

  • Barn: 1–2 mg/kg kroppsvekt/dag, ev. økende opptil 15 mg/kg/daglig

 • Angina pectoris: Tabletter 40–80 mg × 2–3, depotkapsel 160 mg × 1

 • Sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt: Start med 40 mg × 4, vedlikeholdsbehandling depottabletter 160 mg × 1. I dag brukes vanligvis mer selektive betareseptorantagonister som metoprolol på denne indikasjonen.

 • Arytmi:

  • Voksne:

   • Parenteralt: 2–10 mg intravenøst, injeksjonshastighet 1 mg/minutt

   • Peroralt: 20–80 mg × 3–4, ev. depottabletter fordelt på 2 doser

  • Barn:

   • Parenteralt: 20 μg/kg kroppsvekt intravenøst, injeksjonshastighet 0,2 μg/kg/minutt. Kan gjentas inntil en totaldose på 0,1 mg/kg. Vedlikehold: 0,1–0,5 mg/kg/døgn fordelt på 4–6 doser

   • Peroralt: 0,5–5 mg/kg kroppsvekt/døgn fordelt på 3–4 doser (individualiseres)

 • Symptomatisk ved tyreotoksikose:

  • Peroralt: 80–160 mg daglig fordelt på 3–4 doser, høyere doser kan gis hvis utilstrekkelig effekt. Depottabletter: 160 mg en, ev. to ganger daglig

  • Parenteralt: Ved tyreotoksisk krise 0,5–1 mg intravenøst/minutt til tilstrekkelig effekt oppnås, inntil 10 mg totalt. Vedlikehold med peroral medikasjon

 • Migreneprofylakse: Depottabletter: 80–160 mg en gang daglig

 • Benign essensiell tremor: Initialt 20 mg × 2–3, kan økes til vanlig vedlikeholdsdose 40 mg × 3, ev. depottabletter 80–160 mg en gang daglig

Overdosering
Se G12 Propranolol
Kontroll, oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Aktuell informasjon

Statens legemiddelverk har i juli 2012 bestemt at apotekene inntil videre kan levere ut propranolol tabletter i utenlandske pakninger. Grunnen er midlertidige leveringsproblemer for Pranolol «Actavis» tabletter 20 mg og 40 mg. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak.

Propranolol
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: C07AA05
*Søknad Legemiddelverket via apotek, se
Hemangiol

«Pierre Fabre»

 • mikstur 3,75 mg/ml. 120 ml. kr 2 278,80

Inderal Retard

«AstraZeneca»

Søknad Legemiddelverket via apotek, se
 • depotkapsler 80 mg. 100 stk. (enpac) 

 • depotkapsler 160 mg. 100 stk. (enpac)

Pranolol

«Actavis»

 • tabletter 20 mg. 100 stk. kr 45,30.

 • tabletter 40 mg. 100 stk. kr 53,30.

 • tabletter 80 mg. 100 stk. kr 57,70.

Propranolol

«Rosemont»

Søknad Legemiddelverket via apotek, se
 • mikstur 1 mg/ml. 150 ml.

 • mikstur 10 mg/ml. 150 ml.

L8.2.1.1 Propranolol