Norsk legemiddelhåndbok

L8.2.2.6 Metoprolol

Publisert: 25.01.2017

Sist endret: 20.12.2017

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner, kontroll, oppfølging, seponering og informasjon til pasient, se L8.2 Adrenerge betareseptorantagonister
Egenskaper

Fettløselig beta-1-selektiv reseptorantagonist.

Farmakokinetikk
Se Tabell 2 . Biotilgjengelighet: Vanlige tabletter ca. 50 %, depottabletter ca. 30–40 %. Førstepassasjemetabolisme i leveren ved CYP2D6. Inaktive metabolitter. Elimineres hovedsakelig ved metabolisme (ca. 90 %). 5–10 % utskilles umetabolisert via nyrene. Halveringstiden er 3–4 timer.
Indikasjoner

Hypertensjon, angina pectoris, arytmier, akutt hjerteinfarkt, sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt, hjertesvikt, symptomatisk ved tyreotoksikose, migreneprofylakse.

Dosering og administrasjon

Døgndosen er den samme ved bruk av depottabletter og vanlige tabletter. Type tablett må spesifiseres da disse kan ha samme navn, men brukes forskjellig. Ved bruk av depottabletter er det vanligvis tilstrekkelig med dosering én gang i døgnet, mens den som regel bør deles på 3 doser ved bruk av vanlige tabletter. Den oppgitte doseringen gjelder per døgn, når ikke noe annet er skrevet eksplisitt.

 • Hypertensjon: 50–200 mg

 • Angina pectoris: 100–200 mg

 • Akutt hjerteinfarkt: 5 mg langsomt intravenøst, gjentas ev. to ganger avhengig av hemodynamisk effekt. Etter 15 minutter 12,5–25 mg peroralt hver 6. time i 48 timer. Forsiktighet ved nedreveggsinfarkt, høyre ventrikkelinfarkt eller samtidig bradykardi, hypotensjon eller lungestuvning. Senere tilpasses dosen blodtrykk og hjertefrekvens.
  Måldose er vanligvis 200 mg per døgn.

 • Sekundær profylakse etter hjerteinfarkt: 100 mg i 2–3 dager, senere 200 mg. En bør raskt komme over på depottabletter.

 • Arytmi:

  • Parenteralt: 5–15 mg intravenøst, injeksjonshastighet 2 mg/minutt

  • Peroralt: 100–200 mg daglig

 • Hjertesvikt:

  • Depottabletter: Startdose 12,5–25 mg som en daglig dose. Dosen økes forsiktig (ved dobling med 1–4 ukers intervall). Måldose er 100–200 mg daglig.

  Dosen økes forsiktig (ved dobling med 1–4 ukers intervall). Måldose er 100–200 mg daglig.

 • Symptomatisk ved tyreotoksikose: 150–200 mg

 • Migreneprofylakse: 100–200 mg

Overdosering
Se G12 Metoprolol
Forsiktighetsregler

Fare for legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Kontroll, oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Metoprolol
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: C07AB02
Betaloc Zok

«Orifarm»

 • depottabletter 100 mg. 100 stk. kr 237,80.

Metoprolol

«Mylan»

 • tabletter 50 mg. 100 stk. kr 156,40.

Metoprolol

«Sandoz»

 • depottabletter 25 mg. 30 stk. (enpac) kr 90,80(Trinnpris kr 57,40).

 • depottabletter 50 mg. 30 stk. (enpac) kr 73,80(Trinnpris kr 58,60), 50 stk. (endos) kr 102,20(Trinnpris kr 63,80), 100 stk. (enpac) kr 173,10(Trinnpris kr 96,80).

 • depottabletter 100 mg. 30 stk. (enpac) kr 94,00(Trinnpris kr 64,80), 50 stk. (endos) kr 135,80(Trinnpris kr 69,30), 100 stk. (enpac) kr 240,30(Trinnpris kr 107,50), 250 stk. kr 543,10(Trinnpris kr 222,20).

 • depottabletter 200 mg. 100 stk. kr 413,20(Trinnpris kr 147,90).

Seloken

«AstraZeneca»

 • injeksjonsvæske 1 mg/ml. 5 × 5 ml kr 103,40.

Selo-Zok

«AstraZeneca»

 • depottabletter 25 mg. 28 stk. (enpac) kr 86,80(Trinnpris kr 55,70).

 • depottabletter 50 mg. 98 stk. (datopk) kr 170,30(Trinnpris kr 95,50).

 • depottabletter 100 mg. 98 stk. (datopk) kr 236,10(Trinnpris kr 106,00).

 • depottabletter 200 mg. 98 stk. (datopk) kr 405,80(Trinnpris kr 145,60).

L8.2.2.6 Metoprolol