Norsk legemiddelhåndbok

L8.5.1.2 Amlodipin–valsartan

Publisert: 25.01.2017

Sist endret: 28.09.2018

For utfyllende legemiddelomtale, se  L8.5.1.1 Amlodipin og L8.6.2.15 Valsartan.
Egenskaper

Kombinasjon av kalsiumantagonist og angiotensin II-reseptorantagonist.

Indikasjoner

Essensiell hypertensjon.

Dosering og administrasjon

1 tablett daglig.

Amlodipin–valsartan
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: C09DB01
Exforge

«Novartis»

  • tabletter 5 mg amlodipin, 80 mg valsartan. 28 stk. (enpac) kr 167,40, 98 stk. (enpac) kr 473,10.

  • tabletter 5 mg amlodipin, 160 mg valsartan. 28 stk. (enpac) kr 180,70, 98 stk. (enpac) kr 580,00.

  • tabletter 10 mg amlodipin, 160 mg valsartan. 28 stk. (enpac) kr 194,90, 98 stk. (enpac) kr 634,30.

L8.5.1.2 Amlodipin–valsartan