Norsk legemiddelhåndbok

L8.6.2.3 Irbesartan

Publisert: 25.01.2017

Sist endret: 21.02.2018

Vedrørende indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og kombinasjon, se L8.6.2 Angiotensin II-reseptorantagonister
Egenskaper
Maksimal effekt etter første dose oppnås etter 3–6 timer. Maksimal blodtrykkssenkende effekt ved vedlikeholdsbehandling etter 4–6 uker. Se også over,  Egenskaper.
Farmakokinetikk
Se  Tabell 5 Angiotensin II-reseptorantagonister. Farmakokinetiske egenskaper. Biotilgjengeligheten er 60–80 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres (ca. 10 %) i leveren ved CYP2C9. Inaktive metabolitter. Eliminasjon hovedsakelig via gallen i feces (ca. 80 %), men også via nyrene. Halveringstiden er 11–15 timer.
Dosering og administrasjon

Vanlig start- og vedlikeholdsdose er 150 mg en gang daglig. Ved behov økes til 300 mg. Til pasienter i hemodialyse og pasienter over 75 år bør 75 mg vurderes som initialdose.

Overdosering
Se G12 Irbesartan
Kontroll, oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Irbesartan
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: C09CA04
Aprovel

«Sanofi Pharma, Bristol-Myers Squibb»

  • tabletter 150 mg. 98 stk. (enpac) kr 531,50(Trinnpris kr 229,70).

  • tabletter 300 mg. 98 stk. (enpac) kr 531,50(Trinnpris kr 286,70).

Irbesartan

«Actavis»

  • tabletter 150 mg. 98 stk. (enpac) kr 531,50(Trinnpris kr 229,70).

  • tabletter 300 mg. 98 stk. (enpac) kr 531,50(Trinnpris kr 286,70).

Irbesartan

«Sandoz»

  • tabletter 150 mg. 30 stk. (enpac) kr 187,50(Trinnpris kr 93,60), 100 stk. (enpac) kr 541,50(Trinnpris kr 233,80).

  • tabletter 300 mg. 30 stk. (enpac) kr 187,50(Trinnpris kr 114,20), 100 stk. (enpac) kr 541,50(Trinnpris kr 291,90).

L8.6.2.3 Irbesartan