Norsk legemiddelhåndbok

L8.6.2.6 Kandesartan–hydroklortiazid

Publisert: 25.01.2017

Sist endret: 15.10.2018

For utfyllende legemiddelomtale, se  L8.6.2.5 Kandesartan og L8.1.1.2 Hydroklortiazid
Egenskaper

Kombinasjon av tre ulike doser av kandesartan og en relativt lav dose hydroklortiazid for å oppnå fleksibilitet i den synergistiske effekten. Mesteparten av den blodtrykkssenkende effekten oppnås etter 4 ukers behandling.

Dosering og administrasjon

Vanlig dose: En tablett daglig.

Kandesartan–hydroklortiazid
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: C09DA06
Atacand Plus

«AstraZeneca»

 • tabletter 16 mg kandesartan, 12,5 mg hydroklortiazid. 98 stk. (enpac) kr 646,70(Trinnpris kr 114,10).

 • tabletter 32 mg kandesartan, 12,5 mg hydroklortiazid. 98 stk. (datopk.) kr 969,60(Trinnpris kr 146,10).

Atacand Plus

«Orifarm»

 • tabletter 16 mg kandesartan, 12,5 mg hydroklortiazid. 98 stk. (enpac) kr 646,70(Trinnpris kr 114,10).

 • tabletter 32 mg kandesartan, 12,5 mg hydroklortiazid. 98 stk. (datopk.) kr 969,60(Trinnpris kr 146,10).

Atacand Plus mite

«AstraZeneca»

 • tabletter 8 mg kandesartan, 12,5 mg hydroklortiazid. 98 stk. (datopk) kr 646,70(Trinnpris kr 114,10).

Candemox Comp

«Sandoz»

 • tabletter  8 mg kandesartan, 12,5 mg hydroklortiazid. 30 stk. (enpac) kr 224,30(Trinnpris kr 57,50), 100 stk. (enpac) kr 659,00(Trinnpris kr 115,80).

  tabletter 16 mg kandesartan, 12,5 mg hydroklortiazid. 30 stk. (enpac) kr 224,30(Trinnpris kr 57,50), 100 stk. (enpac) kr 659,00(Trinnpris kr 115,80).

 • tabletter 32 mg kandesartan, 12,5 mg hydroklortiazid. 100 stk. (enpac) kr 1015,20.

Candesartan/Hydroclorothiazide

«KRKA»

 • tabletter  8 mg kandesartan, 12,5 mg hydroklortiazid. 28. stk. (enpac) kr 211,50(Trinnpris kr 55,50), 98 stk. (enpac) kr 646,70(Trinnpris kr 114,10).

 • tabletter 16 mg kandesartan, 12,5 mg hydroklortiazid. 28 stk. (enpac) kr 211,50(Trinnpris kr 55,50), 98 stk. (enpac) kr 646,70(Trinnpris kr 114,10).

 • tabletter 32 mg kandesartan, 12,5 mg hydroklortiazid. 98 stk. (enpac) kr 969,60(Trinnpris kr 146,10).

Candesartan/Hydroclorothiazide

«Orion»

 • tabletter 8 mg kandesartan, 12,5 mg hydroklortiazid. 28 stk. (enpac) kr 211,50(Trinnpris kr 55,50), 98 stk. (enpac) kr 646,70(Trinnpris kr 114,10).

 • tabletter 16 mg kandesartan, 12,5 mg hydroklortiazid. 28 stk. (enpac) kr 211,50(Trinnpris kr 55,50), 98 stk. (enpac) kr 646,70(Trinnpris kr 114,10).

Hytacand

«Orifarm»

 • tabletter 8 mg kandesartan, 12,5 mg hydroklortiazid. 100 stk. (enpac) kr 523,00.

Kandesartan/Hydroklortiazid

«Farmagon»

 • tabletter 16 mg kandesartan, 12,5 mg hydroklortiazid. 98 stk. (enpac) kr 646,70(Trinnpris kr 114,10).

L8.6.2.6 Kandesartan–hydroklortiazid