Norsk legemiddelhåndbok

L8.6.2.9 Olmesartan

Publisert: 25.01.2017

Sist endret: 15.10.2018

Vedrørende indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og kombinasjon, se L8.6.2 Angiotensin II-reseptorantagonister
Egenskaper
Blodtrykkssenkende effekt sees etter 2 uker, maksimal effekt etter 8 ukers behandling. Dosering en gang daglig gir jevn blodtrykksreduksjon gjennom døgnet. Se også over,  Egenskaper.
Farmakokinetikk
Se Tabell 5 . Olmesartan medoksomil er en prodrug. Biotilgjengeligheten er ca. 25 % ved peroral tilførsel. Fullstendig førstepassasjemetabolisme ved esteraser i tarmveggen og i portveneblod, med omdannelse til aktiv substans. Utskilles via gallen i feces og via nyrene i omtrent like store mengder. Halveringstiden er 10–15 timer.
Dosering og administrasjon

Anbefalt startdose er 10 mg en gang daglig, kan økes til 20 mg en gang daglig. Maksimaldose 40 mg daglig. Hos eldre eller ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon maksimalt 20 mg daglig.

Overdosering
Se G12 Olmesartan
Olmesartan
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: C09CA08
Benetor

«Menarini»

  • tabletter 20 mg. 28 stk. (enpac) kr 200,50.

Olmesartan Medoxomil

«Accord»

  • tabletter 10 mg. 28 stk. (enpac) kr 165,30, 98 stk. (enpac) kr 488,00.

  • tabletter 20 mg. 28 stk. (enpac) kr 198,00, 98 stk. (enpac) kr 602,40.

  • tabletter 40 mg. 28 stk (enpac) kr 229,40, 98 stk. (enpac) kr 712,30.

Olmesartan medoxomil

«KRKA»

  • tabletter 10 mg. 98 stk. (enpac) kr 494,90.

  • tabletter 20 mg. 98 stk. (enpac) kr 609,20.

  • tabletter 40 mg. 98 stk. (enpac) kr 719.20.

Olmetec

«Daiichi Sankyo»

  • tabletter 10 mg. 98 stk. (datopk) kr 495,30.

  • tabletter 20 mg. 98 stk. (datopk) kr 610,00.

  • tabletter 40 mg. 98 stk. (datopk) kr 720,20.

L8.6.2.9 Olmesartan