Norsk legemiddelhåndbok

L8.9.2.1 Glyseroltrinitrat

Publisert: 25.01.2017

Sist endret: 25.06.2018

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og informasjon til pasient, se  L8.9.2 Organiske nitrater
Farmakokinetikk

Absorberes raskt gjennom slimhinner og hud. Biotilgjengeligheten er ca. 70 %. Førstepassasjemetabolisme i leveren, hovedsakelig ved glutationnitratreduktase, til to glyseroldinitrater med betydelig redusert aktivitet. Disse metaboliseres videre til inaktive forbindelser. Peroral tilførsel lite hensiktsmessig. Halveringstiden for modersubstans er 2–4 minutter, for aktive metabolitter 30–70 minutter.

 • Resoribletter/munnspray: Sublingval tilførsel gir rask absorpsjon av aktiv substans direkte til det systemiske kretsløpet. Førstepassasjemetabolisme unngås. Effekt oppnås etter 1/2–1 minutt, er maksimal etter 5–7 minutter og er opphørt etter 20–30 minutter.

 • Depotplaster: Transdermal tilførsel gir forlenget, gradvis absorpsjon. Førstepassasjemetabolisme unngås. Effekt oppnås etter ca. 30 minutter. Plasmakonsentrasjonen synker raskt når plasteret fjernes.

 • Infusjonsvæske: Gitt som infusjon sees store intra- og interindividuelle forskjeller, sannsynligvis bl.a. pga. stor og variabel ekstrahepatisk metabolisme.

Dosering og administrasjon
 • Resoribletter (sublingvalt): Start med 0,25 mg, øk om nødvendig til 0,5 mg eller 1 mg etter noen tids bruk. Ved dårlig effekt eller intolerable bivirkninger av ett preparat bør et annet prøves.

 • Munnspray: Start med ett støt (0,4 mg) og følg bruksanvisningen. Skal ikke innåndes. Dosen kan økes ved manglende effekt.

 • Depotplaster: Ett plaster festes på intakt, ren, tørr og ubehåret hud, på brystkasse eller overarm en gang i døgnet. Applikasjonsstedet bør varieres. Start med liten dose (5 mg/24 t), som kan økes til 10 eller 20 mg/24 t ved utilstrekkelig effekt. Bør fjernes ca. 8 timer i døgnet for å unngå toleranseutvikling.

 • Infusjonsvæske: 4 ml konsentrat (5 mg/ml) blandes i 200 ml glukose 50 mg/ml (gir 100 μg glyseroltrinitrat per ml ferdig infusjonsvæske). Infusjonsflasker av glass eller diffusjonstett plast bør benyttes. Ca. 50 ml av løsningen bør passere infusjonssettet før infusjon starter for å mette plasten med glyseroltrinitrat. Settet bør ikke skiftes mer enn en gang i døgnet. Initial infusjonshastighet er 0,2–0,5 μg/kg/minutt. Trappes opp gradvis til klinisk effekt eller hypotensjon inntreffer, store individuelle forskjeller. Sjelden nødvendig å gå høyere enn 2,5 μg/kg/minutt.

 • Rektalsalve: 2,5 cm salvestreng påføres intraanalt 2 ganger daglig i opptil 8 uker.

Overdosering
Se G12 Glyseroltrinitrat
Glyseroltrinitrat
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: C01DA02 C05AE01
Glycerylnitrat

«Takeda Nycomed»

 • infusjonskonsentrat 5 mg/ml. 10 × 10 ml kr 1 146,90.

Nitroglycerin

«Orifarm»

 • sublingvaltabletter 0,5 mg. 120 stk. kr 190,90.

Nitroglycerin

«Takeda Nycomed»

 • sublingvaltabletter 0,25 mg. 25 stk. kr 78,10, 100 stk. kr 164,30.

 • sublingvaltabletter 0,5 mg. 25 stk. kr 78,10, 100 stk. kr 164,30.

Nitrolingual

«Pohl-Boskamp»

 • munnspray 0,4 mg/dose. 200 doser kr 115,50.

Rectogesic

«Orifarm»

 • rektalsalve 4 mg/g. 30 g kr 606,30.

Rectogesic

«Kyowa Kirin»

 • rektalsalve 4 mg/g. 30 g kr 606,30.

Transiderm-Nitro

«Novartis»

 • depotplaster 5 mg/24 timer. 100 stk. kr 529,40.

 • depotplaster 10 mg/24 timer. 100 stk. kr 724,50.

L8.9.2.1 Glyseroltrinitrat