Norsk legemiddelhåndbok

L8.9.2.2 Isosorbiddinitrat

Publisert: 25.01.2017

Sist endret: 11.07.2017

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og informasjon til pasient, se  L8.9.2 Organiske nitrater
Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 20 % ved peroral tilførsel. Absorpsjonen reduseres ved samtidig inntak av mat. Betydelig førstepassasjemetabolisme i leveren ved glutationnitratreduktase til isosorbid-5-mononitrat (ca. 50 %) og isosorbid-2-mononitrat (ca. 20 %) som begge er aktive. Videre eliminasjon ved metabolisme. Halveringstiden for modersubstans er 50–70 minutter, for de aktive metabolitter 2–6 timer.

Dosering og administrasjon

10–40 mg × 2–3 hvor ett av doseringsintervallene bør være på minst 12 timer for å unngå toleranseutvikling. Effekt oppnås innen 1 time og varer i 6–8 timer. Tablettene bør tas 1 time før eller 2 timer etter måltid. Hvis glyseroltrinitrat sublingvalt ikke tolereres, kan 2,5–5 mg isosorbiddinitrat tygges i stedet ved anfall. Effekten inntrer da etter noen minutter og opprettholdes i 2–3 timer.

Overdosering
Se G12 Isosorbiddinitrat
Isosorbiddinitrat
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: C01DA08
Sorbangil

«Recip»

Meldt midlertidig utgått juli 2017

  • tabletter 10 mg. 100 stk. (enpac) kr 98,50.

  • tabletter 20 mg. 100 stk. kr 155,50.

L8.9.2.2 Isosorbiddinitrat