Norsk legemiddelhåndbok

L8.15.1.3 Lovastatin

Publisert: 25.01.2017

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, doseringsregler, bivirkninger, graviditet, amming, kontraindikasjoner, kontroll og forsiktighetsregler samt informasjon til pasient, se L8.15.1 Statiner
Farmakokinetikk

Lovastatin er en lipofil laktonprodrug som raskt diffunderer inn i leverceller og omdannes til aktiv substans. Systemisk biotilgjengelighet av modersubstans er 5 % ved peroral tilførsel. Denne øker noe ved samtidig inntak av mat. Betydelig førstepassasjemetabolisme i leveren ved CYP3A4. Transportøren P-glykoprotein deltar også i eliminasjonen. Utskilles hovedsakelig via gallen i feces. Halveringstiden er ca. 3 timer.

Dosering og administrasjon

Vanlig startdose er 20 mg. Maksimal døgndose er 80 mg, men doser over 40 mg brukes sjelden og andre alternativer anbefales. Bør tas til måltider for å lette absorpsjonen, ev. alt samlet om kvelden. Ved sterkt nedsatt nyrefunksjon bør man redusere dosen til 10 mg daglig og vurdere nøye om høyere dose er nødvendig.

Overdosering
Se G12 Lovastatin
Forsiktighetsregler

Fare for legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Lovastatin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: C10AA02
Lovastatin

«ratiopharm»

  • tabletter 20 mg. 28 stk. (enpac) kr 164,60, 98 stk. (enpac) kr 459,00.

  • tabletter 40 mg. 98 stk. (enpac) kr 533,80.

L8.15.1.3 Lovastatin