Norsk legemiddelhåndbok

L8.15.1.6 Simvastatin

Publisert: 25.01.2017

Sist endret: 05.04.2018

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, doseringsregler, bivirkninger, graviditet, amming, kontraindikasjoner, kontroll og forsiktighetsregler samt informasjon til pasient, se L8.15.1 Statiner
Farmakokinetikk

Simvastatin er en lipofil laktonprodrug som raskt diffunderer inn i leverceller og omdannes til aktiv substans. Biotilgjengeligheten av modersubstans er 5 % ved peroral tilførsel. Betydelig førstepassasjemetabolisme i leveren ved CYP3A4. Transportøren P-glykoprotein deltar også i eliminasjonen. Utskilles hovedsakelig via gallen i feces. Halveringstiden er 2–3 timer.

Dosering og administrasjon

Initialt: 20 mg en gang daglig. Sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt: Vanligvis 40 mg en gang daglig (bør tas om kvelden). Maksimal anbefalt døgndose: 80 mg, men vanligvis anbefales alternative midler ved behov for døgndoser over 40 mg pga. rapporter om økt forekomst av myopati ved 80 mg dosering.
Ved sterkt redusert nyrefunksjon bør behov for doser over 10 mg daglig vurderes nøye.

Overdosering
Se G12 Simvastatin
Forsiktighetsregler

Fare for legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Simvastatin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: C10AA01
Simvastatin

«Bluefish»

 • tabletter 10 mg. 30 stk. (enpac) kr 166,40(Trinnpris kr 63,30), 100 stk. (enpac) kr 303,30(Trinnpris kr 61,60).

 • tabletter 20 mg. 30 stk. (enpac) kr 130,10(Trinnpris kr 78,90), 100 stk. (enpac) kr 358,00(Trinnpris kr 77,90).

 • tabletter 40 mg. 30 stk. (enpac) kr 190,80(Trinnpris kr 93,00), 100 stk. (enpac) kr 552,10(Trinnpris kr 93,40).

 • tabletter 80 mg. 100 stk. (enpac) kr 1 002,30(Trinnpris kr 102,00).

Simvastatin

«Hexal»

 • tabletter 80 mg. 100 stk. (enpac) kr 1 002,30(Trinnpris kr 102,00).

Simvastatin

«Sandoz»

 • tabletter 10 mg. 30 stk. (enpac) kr 166,40(Trinnpris kr 63,30), 90 stk. kr 276.30.

 • tabletter 20 mg. 30 stk. (enpac) kr 130,10(Trinnpris kr 78,90), 90 stk. (enpac) kr 326,40.

 • tabletter 40 mg. 30 stk. (enpac) kr 190,80(Trinnpris kr 93,00), 90 stk. (enpac) kr 500,60.

Zocor

«Farmagon»

 • tabletter 10 mg. 98 stk. (enpac) kr 298,10(Trinnpris kr 61,00).

 • tabletter 20 mg. 28 stk. (enpac) kr 123,50(Trinnpris kr 75,90), 98 stk. (enpac) kr 351,70(Trinnpris kr 76,90).

 • tabletter 40 mg. 98 stk. (enpac) kr 541,90(Trinnpris kr 92,10).

Zocor

«MSD»

 • tabletter 10 mg. 98 stk. (enpac) kr 298,10(Trinnpris kr 61,00).

 • tabletter 20 mg. 98 stk. (enpac) kr 351,70(Trinnpris kr 76,90).

 • tabletter 40 mg. 98 stk. (enpac) kr 541,90(Trinnpris kr 92,10).

 • tabletter 80 mg. 98 stk. (datopk) kr 983,10(Trinnpris kr 100,50).

L8.15.1.6 Simvastatin