Norsk legemiddelhåndbok

L8 Legemidler ved hjerte- og karsykdommer

Publisert: 25.01.2017

Tabell 1 Diuretika. Farmakokinetiske egenskaper

Substans

Biotilgjengelighet
(%)

Eliminasjona
M = metabolsk
R = renal

Virkningsstart
(timer)

Virkningstid
(timer)

  • a. Se G2 Farmakokinetikk, pkt. Eliminasjon

Tiazid/tiazidlignende

Bendroflumetiazid

≈ 100

M+(R)

≈ 2

10–16

Hydroklortiazid

60–80

R

≈ 2

10–12

Slyngediuretika

Bumetanid

≈ 100

M+R

p.o. 0,5–1

4–6

 

 

i.v. 15 min.

≈ 2

Furosemid

60–70

M+R

p.o. 0,5–1

4–6

 

 

i.v. 5–10 min.

1,5–3

Kalium-, magnesiumsparende

Amilorid

30–90

R

2

12–24

Eplerenon

70

M

?

> 24

Kanrenoat

100 (i.v.)

M+(R)

i.v. 2–3

38–72

Spironolakton

70

M

≈ 24

≈ 72

L8 Tabell 1 Diuretika. Farmakokinetiske egenskaper