Norsk legemiddelhåndbok

L9.1.3.2 Deksklorfeniramin

Publisert: 26.02.2016

Sist endret: 28.11.2017

Vedrørende indikasjonerbivirkningerforsiktighetsregler, informasjon til pasient samt kombinasjonsbehandling, se L9.1 Histamin H1‑antagonister
Egenskaper

Et førstevalgsmiddel ved allergi når et førstegenerasjons antihistamin skal velges.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 25–50 % ved peroral tilførsel. Er gjenstand for betydelig førstepassasjemetabolisme i leveren ved cytokrom P450-isoenzymer. Inaktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via nyrene, 3–18 % umetabolisert. Halveringstiden er 15–20 timer.

Dosering og administrasjon

Individuell

 • Peroralt:

  • Voksne og barn over 12 år: 2–4 mg × 2

  • Barn: Avhengig av alder og vekt, fra 0,5 mg × 2 til barn under 1 år

 • Parenteralt:

  • Voksne: 5 mg intramuskulært eller subkutant, intravenøst etter fortynning 1/5

  • Barn: 1–5 mg avhengig av alder og vekt

  Må gis langsomt hvis det skal gis intravenøst

Spesielle forhold hos eldre/kontraindikasjoner
Se
Overdosering
Se G12 Deksklorfeniramin
Graviditet, amming
Se . Opplysninger om overgang til morsmelk mangler.
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Deksklorfeniramin

Rp. C Δ

Deksklorfeniramin NAF

«Apotek»

Om apotekpreparater, se Serviceproduksjonsordningen

 • injeksjonsvæske 5 mg/ml. 10 × 1 ml.

Polaramin

«Schering-Plough»

Søknad Legemiddelverket via apotek, se  .
 • tabletter 2 mg. 100 stk. (enpac).

Polaramine

«Bayer»

Søknad Legemiddelverket via apotek, se  .
 • tabletter 2 mg. 20 stk. (enpac).

Polaramine

«MSD»

Søknad Legemiddelverket via apotek, se  .
 • mikstur 0,4 mg/ml. 60 ml. 

L9.1.3.2 Deksklorfeniramin