Norsk legemiddelhåndbok

L10.2.1.5 Salbutamol

Publisert: 27.01.2016

Sist endret: 14.06.2018

For mer informasjon og vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og informasjon til pasient, se  L10.2.1 Adrenerge beta-2-reseptoragonister
Egenskaper

Selektiv kortvirkende beta2-agonist. Virker i terapeutiske doser hovedsakelig på beta2-reseptorene i bronkialmuskulaturen.

Farmakokinetikk

Kun 10–25 % av inhalert dose når lungene. Resten festes til slimhinner i munn og svelg og svelges. Absorberes raskt ved peroral tilførsel. Plasmakonsentrasjonen etter inhalert salbutamol er lavere enn etter peroral tilførsel. Er gjenstand for førstepassasjemetabolisme i leveren og sannsynligvis i tarmveggen til inaktiv sulfatforbindelse. Utskilles hovedsakelig via nyrene. Halveringstid er 3–5 timer. Ved inhalasjon inntrer effekt etter få minutter og varer i 4–6 timer.

Indikasjoner

Bronkospasme ved astma, KOLS og andre lungesykdommer hvor bronkokonstriksjon er en kompliserende faktor.

I følge WADA's dopingreglement er maksimalt tillatt inhalert døgndose ved bruk innen idretten 1.6 mg (1600 μg). Oral bruk er ikke tillatt i det hele tatt.

 • Inhalasjon: Gis ved behov. Er egnet ved akutte anfall av luftstrømobstruksjon og til forebyggende bruk for å unngå anfall ved forventet eksponering for kjent anfallsutløsende agens som kald luft, anstrengelser, røyk etc. 

 • Peroralt: Til pasienter som ikke klarer eller ikke vil bruke inhalasjonsmidler eller som har nattlige astmasymptomer til tross for optimal behandling med inhalasjonsglukokortikoider og salmeterol/formoterol. Bør bare brukes unntaksvis

Dosering og administrasjon
 • Inhalasjonsaerosol: 0,1 mg/dose: 1–2(–4) doser ved behov, vanligvis inntil × 6. For barn < 12 år er maks. dose 0,8 mg/dag, for voksne maks 0,6 mg x 4 i samråd med lege. For inhalasjonsaerosol er anbefalt inhalasjonsdose ved behov for voksne 0,2 mg (2 inhalasjoner), mens den for salbutamol som inhalasjonspulver er 0,1-0,4 mg.

 • Inhalasjonspulver:

  • Voksne: 0,2-0,4 mg ved behov (Ventoline 0,2-04 mg, Buventol 0,1-04 mg)

  • Barn 6-11 år: anbefalt dose inhalasjonspulver 0,1-0,2 mg ved behov inntil x 4. (Ventoline 0,1-0,2 mg, Buventol 0,1-0,2 mg).

 • Inhalasjonsvæske: Doseringen fastsettes av spesialist

 • Peroralt:

  • Voksne: 10 ml (4 mg) 3–4 ganger daglig. For å unngå tremor, kan det være en fordel å starte med en lavere dose, f.eks. 5 ml (2 mg) 3–4 ganger daglig. Etter et par ukers behandling økes dosen gradvis

  • Barn ≥12 år: 5-10 ml (2-4 mg) 3-4 ganger daglig.

  • Barn: 2–6 år: 2,5–5 ml (1–2 mg) 3–4 ganger daglig. 6–12 år: 5 ml (2 mg) 3–4 ganger daglig

Overdosering
Se G12 Salbutamol.
Graviditet, amming
Graviditet: Se gruppeomtalen  .
Amming: Overgang til morsmelk er minimal. Se gruppeomtalen  .
Salbutamol
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: R03AC02 R03CC02
Airomir

«Teva»

 • inhalasjonsaerosol 0,1 mg/ dose. 200 doser kr 62,10.

Airomir Autohaler

«Teva»

 • inhalasjonsaerosol 0,1 mg/ dose. 200 doser kr 128,60.

Buventol Easyhaler

«Orion»

 • inhalasjonspulver 0,1 mg/dose. 200 doser kr 170,90, 200 doser med beskyttelseshylster kr 170,90.

 • inhalasjonspulver 0,2 mg/dose. 60 doser kr 78,50, 200 doser kr 188,70, 200 doser med beskyttelseshylster kr 188,70.

Salbuvent

«Nycomed»

Søknad Legemiddelverket via apotek, se .
 • inhalasjonsvæske 5 mg/ml. 25 ml.

Ventoline

«Farmagon»

 • inhalasjonsaerosol 0,1 mg/dose. Evohaler: 200 doser kr 67,20.

 • inhalasjonspulver 0,2 mg/dose. Accuhaler: 60 doser kr 78.90.

Ventoline

«GlaxoSmithKline»

 • inhalasjonsaerosol 0,1 mg/dose. Freonfri: 200 doser kr 63,60.

 • inhalasjonspulver 0,2 mg/dose. Diskus: 60 doser kr 78,50.

 • inhalasjonsvæske 0,5 mg/ml. 60 × 2,5 ml kr 99,00.

 • inhalasjonsvæske 1 mg/ml. 60 × 2,5 ml kr 99,00.

 • inhalasjonsvæske 2 mg/ml. 60 × 2,5 ml kr 166,80.

 • inhalasjonsvæske 5 mg/ml. 20 ml kr 70,30.

 • mikstur 0,4 mg/ml. 100 ml. Meldt midlertidig utgått desember 2015. Ventolin mikstur 150 ml, søknad Legemiddelverket via apotek, se

L10.2.1.5 Salbutamol