Norsk legemiddelhåndbok

L11.2.1.1 Fluorid

Publisert: 13.02.2017

Generelt

Drikkevannet de fleste steder i Norge har så lav fluorkonsentrasjon at man bør bruke fluorid mot karies. Bore‑/grunnvann kan inneholde høye konsentrasjoner (over 10 mg fluorid/l i enkelte prøver). Vann til morsmelkerstatninger bør helst ikke inneholde mer enn 0,3 mg fluorid/l. Risiko for dental fluorose dersom for mye fluorid tilføres under tanndannelsen. Riktig dosert er fluorid det viktigste og mest effektive hjelpemiddel mot karies. Pasienter med høy kariesaktivitet eller stor risiko for å utvikle hull (f.eks. munntørrhet) bør henvises til tannlege for råd om aktuelle forebyggende tiltak, inklusive kombinasjoner av forskjellige former for fluoradministrasjon.

Antikariogene effekter
 • Fremmer reparativ mineralutfelling ved begynnende kariesangrep

 • Reduserer emaljens syreoppløselighet

 • Hemmer syreproduksjon og polysakkariddannelse i dentalt plakk

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 90–100 %. Metaboliseres ikke. Fordeles til alle organer og akkumuleres i bein og tannvev. Utskilles hovedsakelig via nyrene. Halveringstid 3–10 timer.

Indikasjoner

Generell kariesprofylakse.

Dosering og administrasjon
 • Fluortannkrem: Børsting av tennene med fluortannkrem fra frembrudd av første tann, og da med en knapt synlig tannkremmengde. Den økes gradvis til en mengde tilsvarende barnets lillefingernegl fra 1 års alder og videre til en ertstor porsjon ved 6 år. Voksne må pusse tennene på barn under 6 år. Alternativ basisprofylakse er fluortabletter som gir vel kontrollert dosering.
  Duraphat tannpasta (Rp. C) bare til personer 16 år eller eldre.

 • Fluortabletter: Tabletter bør gis fra ca. 1/2‑årsalder. Dagsdosen tilpasses alder og drikkevannets fluorinnhold. Se Tabell 1 Anbefalt daglig fluortilførsel. Til små barn knuses tablettene i mat eller drikke. Så snart det er forsvarlig, vanligvis fra ca. 2 år, gis sugetabletter. Tablettbruk kan suppleres med pussing med tannkrem med moderat (< 0,1 %) eller helst lav fluorkonsentrasjon for de minste barna (0,025–0,05 %), se over.
 • Fluorlakk / dentalvæske: Skal påføres av tannlege.

 • Fluorskyllevæsker: Til ukentlig skylling av munnen.

Ved stor kariesrisiko anbefales fluorid sugetabletter. Dagsdosen til voksne bør vanligvis ikke overstige 10 doser à 0,25 mg fluorid i tillegg til fluortannkrem.

Overdosering
Se G12 Natriumfluorid
Bivirkninger
Overdoseres fluorid i lengre tid under tanndannelsen (daglig over 0,03–0,04 mg/kg kroppsvekt), kan det oppstå dental fluorose. Langvarig stor overdosering (daglig over 0,2–0,4 mg/kg) kan føre til skjelettfluorose. Akutte symptomer, spesielt gastrointestinale (kvalme, brekninger, diaré), kan sees ved doser på 1–2 mg/kg kroppsvekt. Minste letale dose er 5 mg/kg kroppsvekt. Se forøvrig  .
Graviditet, amming

Graviditet: Lokal fluorprofylakse anbefales til gravide.
Amming: Lokal fluorprofylakse anbefales. Overgang til morsmelk er liten.

Forsiktighetsregler

Det er faglig uenighet om fluortannkrem bør anbefales som basisprofylakse for de minste førskolebarna. Den store variasjon i små barns svelging av tannkrem medfører fare for kosmetisk skjemmende dental fluorose, særlig dersom tannkrem med høy (0,15 %) fluorkonsentrasjon brukes. Kombinasjon av tabletter og tannkrem med fluorid til små barn krever påpasselighet.

Fluorid

Rp. C

Reseptfritt / Rp. C

Fluorid NAF

«Apotek» 

Om apotekpreparater, se Serviceproduksjonsordningen

 • tannskyllevæske 2 mg/ml. Med peppermyntesmak: 500 ml. 

Duraphat

«Colgate Palmolive A/S» (Rp. C)

 • dentalvæske (fluorlakk til tenner) 50 mg natriumfluorid ( 22,6 mg fluor) per ml (2,26 %). 10 ml kr 230,40. Sylinderampuller: 5 × 1,6 ml kr 248,50.

 • tannpasta 5 mg/g. 51 g kr 93,70.

Flux

«Actavis»

 • skyllevæske 2 mg/ml (0,2 %) 90 ml

 • sugetabletter 0,25 mg. Med peppermyntesmak: 200 stk.  Med banansmak: 200 stk.  Med bringebærsmak: 200 stk.  Med sitronsmak: 200 stk.

 • sugetabletter 0,5 mg. Med anis-/mentolsmak: 200 stk. Med peppermyntesmak: 200 stk. Med banansmak: 200 stk. Med bringebærsmak: 200 stk. Med sitronsmak: 200 stk.

 • sugetabletter 0,75 mg. Med peppermyntesmak: 200 stk.

Xerodent

«Actavis»

 • sugetabletter 0,25 mg. 90 stk.

L11.2.1.1 Fluorid