Norsk legemiddelhåndbok

L12.1.1 Aluminium‑ og magnesiumholdige antacida

Publisert: 26.01.2016

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming og forsiktighetsregler, se L12.1 Antacida
Farmakokinetikk

Aluminium absorberes i noen grad ved peroral tilførsel. Absorpsjonen øker ved samtidig inntak av kompleksdannende syrer (f.eks. juice med sitronsyre). Magnesium absorberes 15–30 % ved peroral tilførsel. Absorbert aluminium og magnesium utskilles via nyrene. Det er risiko for akkumulering av aluminium og magnesium ved redusert nyrefunksjon.

Dosering og administrasjon

En til to tabletter (som nøytraliserer 25-50 mmol HCl) en time etter hvert måltid og ved sengetid, dessuten ved behov.

  • Novaluzid: 1 tablett nøytraliserer ca. 25 mmol HCl.

Overdosering
Se G12 Antacida, kombinasjoner og komplekser av aluminium-, kalsium- og magnesiumforbindelser
Aluminium-, magnesiumholdige antacida
Reseptfritt A02AD01
Novaluzid

«Meda»

  • tyggetabletter Med peppermyntesmak: 30 stk. (enpac), 100 stk. (enpac)

L12.1.1 Aluminium‑ og magnesiumholdige antacida