Norsk legemiddelhåndbok

L12.3.1.4 Ranitidin

Publisert: 26.01.2016

Sist endret: 08.08.2018

For mer informasjon og vedrørende egenskaper, indikasjoner og bivirkninger, se L12.3.1 Histamin H2 ‑antagonister
Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 40–90 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i leveren. Inaktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via nyrene, 30–70 % umetabolisert. Aktiv tubulær sekresjon. Er gjenstand for enterohepatisk resirkulasjon, og utskilles også i feces. Halveringstiden er 2–3 timer.

Dosering og administrasjon
 1. Voksne:

  1. Peroralt: Ved duodenal‑ eller ventrikkelsår 300 mg om kvelden, ev. 150 mg morgen og kveld i 4–8 uker

   • Vedlikeholdsbehandling ved residiverende ulcus duodeni 150 mg om kvelden

   • Ved refluksøsofagitt 150–300 mg morgen og kveld

  2. Parenteralt: 50 mg som intravenøs injeksjon eller infusjon × 3–4

 2. Barn: 2–4 mg/kg kroppsvekt × 2, inntil 300 mg per døgn

Dosen reduseres ved nedsatt nyrefunksjon og sterkt redusert leverfunksjon (gjelder både barn og voksne).

Overdosering
Se G12 Ranitidin
Graviditet, amming
Graviditet: Se .
Amming: Overgang til morsmelk er moderat.
Forsiktighetsregler

Nedsatt nyrefunksjon. Alvorlig leversykdom. Akutt porfyri. Rask injeksjon kan gi bradykardi ved hjertesykdom.

Ranitidin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: A02BA02

*Pakningen er unntatt fra reseptplikten.

Ranitidin

«Ratiopharm»

 • tabletter 75 mg. *10 stk. (enpac),  *20 stk. (enpac). 

 • tabletter 150 mg. 60 stk. (enpac) kr 76,20, 90 stk. (enpac) kr 98,60.

 • tabletter 300 mg. 90 stk. (enpac) kr 143,20.

Ranitidin

«Sandoz»

 • tabletter 150 mg. 30 stk. (enpac) kr 76,40, 100 stk. (enpac) kr 116,30.

 • tabletter 300 mg. 30 stk. (enpac) kr 76,40, 100 stk. (enpac) kr 191,90.

Ranitidine

«Alliance Pharmac.»

Søknad Legemiddelverket via apotek, se .
 • infusjons/injeksjonsvæske 25 mg/ml. 5 x 2 ml. 

Ranitidine

«Rosemont»

Søknad Legemiddelverket via apotek, se .
 • mikstur 15 mg/ml. 300 ml. 

Ranitidine

«Sovereign»

Søknad Legemiddelverket via apotek, se .
 • brusetabletter 150 mg. 60 stk. 

 • brusetabletter 300 mg. 30 stk. 

Zantac

«GlaxoSmithKline»

 • brusetabletter 150 mg. 30 stk. kr 68,60(Trinnpris kr 68,60).

 • injeksjonsvæske 25 mg/ml. 5 × 2 ml kr 69,10.

 • tabletter 150 mg. 60 stk. kr 79,20.

L12.3.1.4 Ranitidin