Norsk legemiddelhåndbok

L13 Legemidler ved nyre- og urinveissykdommer

Publisert: 3.02.2017

Truls E. Bjerklund Johansen (L13.1, L13.2), Anders Hartmann (L13.3)

L13 Legemidler ved nyre- og urinveissykdommer