Norsk legemiddelhåndbok

L13 Legemidler ved nyre- og urinveissykdommer

Publisert: 12.04.2013

Truls E. Bjerklund Johansen (L13.1, L13.2), Anders Hartmann (L13.3)

L13 Legemidler ved nyre- og urinveissykdommer