Norsk legemiddelhåndbok

L16 Legemidler ved hudsykdommer

Publisert: 1.06.2017

Theis Huldt-Nystrøm og Ole Martin Rørdam (L16.1, L16.2, L16.4, L16.5, L16.6, L16.7), Kristian Løvås (L16.3)

Andre hudmidler

L1 Antimikrobielle midler, se de respektive midlene

L16.1 Aknemidler

Publisert: 1.06.2017

L16.1.1 Aknemidler til lokal bruk

Publisert: 1.06.2017

L16.1.1.1 Azelainsyre

Publisert: 1.06.2017

Egenskaper

Azelainsyre har antiinflammatorisk og antibakteriell effekt (hemmer veksten av propionebakterier) og påvirker forhorningsprosessen i overhudscellene (virker komedolytisk).

Farmakokinetikk

3–4 % absorberes ved topikal påføring. Metaboliseres ved oksidering til dikarboksylsyrer. Utskilles via nyrene, delvis metabolisert.

Indikasjoner

Acne vulgaris. Rosacea (gjelder Finacea).

Dosering og administrasjon

Påføres to ganger daglig på ren hud. Effekt bør sees etter 4–8 ukers behandling.

Bivirkninger

Rød hud, flassing, kløe, svie, overveiende i begynnelsen.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide er begrenset.
Amming: Kan brukes av ammende.

Forsiktighetsregler

Ved sterk irritasjon brukes midlet bare en gang daglig, ev. seponeres. Bør ikke fås i øynene.

Azelainsyre

Rp. C

Finacea

«Bayer»

 • gel 15 %. 30 g kr 136,10.

Skinoren

«Bayer»

 • krem 200 mg/g (20 %). 30 g kr 114,60.

L16.1.1.2 Benzoylperoksid

Publisert: 1.06.2017

Egenskaper

Peroksid virker oksiderende. Har keratolytisk og antibakteriell effekt.

Farmakokinetikk

Oksyderes raskt og metaboliseres i epidermis til benzosyre.

Indikasjoner

Acne vulgaris. Som tillegg til aknebehandling med antibiotika peroralt.

Dosering og administrasjon

Gel: 1 daglig påsmøring fulgt av avvasking etter 2–12 timer avhengig av irritasjon.
Wash gel: 1–2 daglige applikasjoner med avvasking etter 5 minutter.

Bivirkninger

Huden blir lett tørr og irritert, spesielt i ansiktet. Kan gi allergisk kontakteksem.

Graviditet, amming

Graviditet: Opplysninger vedrørende graviditet mangler.
Amming: Kan brukes av ammende.

Forsiktighetsregler

Forblir huden rød og irritert etter 3–4 dagers bruk, bør preparatet midlertidig seponeres. Bør ikke fås i øynene eller på slimhinner (i så fall skylles med rikelig vann). Benzoylperoksid oksiderer og inaktiverer tretinoin, og midlene skal ikke påføres samtidig.

Informasjon til pasient

Kulørt tøy vil kunne avfarges av peroksidet.

Benzoylperoksid
Reseptfritt. D10AE01
Basiron AC

«Galderma»

 • gel 50 mg/g (5 %). 40 g.

 • gel 100 mg/g (10 %). 40 g.

Basiron AC Wash

«Galderma»

 • gel 50 mg/g (5 %). 100 g.

L16.1.1.3 Tretinoin

Publisert: 1.06.2017

Egenskaper
Retinoid. Tretinoin (vitamin A‑syre) er isomer med isotretinoin (se ) og kjemisk nært beslektet med acitretin (se ). (Tretinoin er også godkjent for systemisk bruk ved akutt promyelocyttlevkemi hos voksne, se .)
Retinoidene bindes til RAR-reseptorene og demper ved topikal bruk talgkjertelaktiviteten, mens «celleturnover» i epidermis øker. Hornlaget i komedonåpningene løsner dermed lettere, og dannelsen av nye komedoner reduseres.
Farmakokinetikk

1–3 % av tretinoin absorberes ved topikal påføring.

Indikasjoner

Acne vulgaris, særlig komedonakne. (Tretinoin topikalt kan også brukes mot benigne hyperpigmenteringer, fine rynker pga. solskadet hud og for å forebygge tilbakefall av solare keratoser.)

Dosering og administrasjon

Starte forsiktig med en gang hver annen dag til 1–2 ganger per dag avhengig av hudens ømfintlighet. Initial forverring av akne de første 2–3 ukene er vanlig, og effekt sees oftest ikke før etter 4–8 uker.

Overdosering
Se G12  Tretinoin
Bivirkninger

Hudirritasjon (tåles bedre på rygg og bryst enn i ansiktet). Fotosensibilisering.

Graviditet, amming

Graviditet: Topikal bruk ser ikke ut til å representere noen risiko for misdannelser.
Amming: Selv om systemisk absorpsjon er liten, anbefales tilbakeholdenhet under ammeperioden pga. stoffets toksisitet.

Forsiktighetsregler

Samtidig soleksponering kan gi fotosensibilisering. Brukes med forsiktighet hos pasienter med eksem (kan gi kraftig irritasjon). Tretinoin inaktiveres av benzoylperoksid, og midlene bør ikke påføres samtidig.

Kontraindikasjoner

Akutte dermatitter, særlig eksem og rosacea.

Informasjon til pasient

Må ikke komme i kontakt med øyne eller slimhinner, i så fall skylle med vann.

Tretinoin

Rp. C

Søknad Legemiddelverket via apotek, se
Aberela

«Janssen»

Søknad Legemiddelverket via apotek, se
 • krem 0,5 mg/g (0,05 %). 30 g 

Airol

«Roche»

Søknad Legemiddelverket via apotek, se
 • krem 0,5 mg/g (0,05 %). 30 g 

L16.1.1.4 Tretinoin og kombinasjoner

Publisert: 1.06.2017

Egenskaper

Kombinasjon av tretinoin og klindamycin.

Indikasjoner

Papulopustuløs akne av mild til moderat grad hos pasienter over 12 år. Anses ikke være et førstevalgspreparat pga. klindamycinkomponenten (resistensproblematikk).

Dosering og administrasjon

En gang daglig, ved sengetid, etter vask av huden. En gelmengde på størrelse med en ert skal dekke hele ansiktet.
Behandlingslengde ikke over 12 uker.

Tretinoin-klindamycin

Rp. C

Zalna

«Meda»

 • gel 0,25 mg tretinoin per g (0,025 %), 10 mg klindamycin per g (1 %). 30 g kr 224,70

L16.1.1.5 Adapalen

Publisert: 01.06.2017

Sist endret: 01.08.2017

Egenskaper

Retinoid (vitamin A-syrelignende) substans med antiinflammatoriske egenskaper som virker ved binding til RAR-reseptorer. Antas å normalisere differensieringen av follikulære epitelceller og dempe talgkjertelaktiviteten med nedsatt komedondannelse til følge.

Farmakokinetikk

Absorpsjonen er minimal ved topikal påføring. Målbare plasmakonsentrasjoner er ikke funnet.

Indikasjoner

Acne vulgaris, særlig komedonakne.

Dosering

Det anbefales å starte med smøring en gang annenhver dag til en gang daglig avhengig av hudens ømfintlighet. Effekt sees først etter 4–6 ukers behandling. Langtidsbehandling.

Overdosering
Se G12 Adapalen
Bivirkninger

Hudirritasjon med tørrhet, erytem og flassing.

Graviditet, amming

Graviditet: Opplysninger vedrørende graviditet mangler.
Amming: Selv om systemisk absorpsjon er liten, anbefales tilbakeholdenhet under ammeperioden pga. stoffets toksisitet.

Forsiktighetsregler

Samtidig soleksponering kan gi fotosensibilisering. Brukes med forsiktighet hos pasienter med eksem (kan gi kraftig irritasjon).

Adapalen

Rp. C

Differin

«Galderma»

 • gel 1 mg/g. 60 g kr 158,70.

 • krem 1 mg/g. 60 g kr 162,30.

L16.1.1.6 Adapalen og kombinasjoner

Publisert: 1.06.2017

Egenskaper

Kombinasjon av adapalen og benzoylperoksid. Konsentrasjonen av benzoylperoksid er lavere enn i preparater som brukes som monoterapi. Behøver ikke vaskes av. 

Indikasjoner

Acne vulgaris.

Dosering og administrasjon

Smøres tynt på affisert hud en gang daglig (kveld). En gelmengde på størrelse med en ert skal dekke hele ansiktet. Effekt kan ses vanligvis etter 6–8 uker og tidligst etter 1–4 ukers behandling.

Bivirkninger

Tørr hud, flassing, brennende følelse i huden.

Graviditet, amming

Graviditet: Klinisk erfaring med bruk hos gravide mangler
Amming: Selv om systemisk absorpsjon er liten, anbefales tilbakeholdenhet under ammeperioden pga. adapalens toksisitet

Forsiktighetsregler

Ikke påføres skadet eller eksematøs hud. Overdreven soleksponering bør unngås. Kan gi bleking/misfarging av hår og tekstiler.

Adapalen–benzoylperoksid

Rp. C

Epiduo

«Galderma»

 • gel 1 mg adapalen per g. (0,1 %), 25 mg benzoylperoksid per g. (2,5 %). Flerdosebeholder med pumpe 60 g kr 369.90

 • gel 3 mg adapalen per g. (0,3 %), 25 mg benzoylperoksid per g. (2,5 %). Flerdosebeholder med pumpe 30 g kr 311,50

Epiduo

«2care4»

 • gel 1 mg adapalen per g. (0,1 %), 25 mg benzoylperoksid per g. (2,5 %). Flerdosebeholder med pumpe 60 g kr 369,90

L16.1.2 Aknemidler til systemisk administrasjon

Publisert: 1.06.2017

L16.1.2.1 Isotretinoin

Publisert: 1.06.2017

Egenskaper
Isotretinoin er isomer med tretinoin og er, som acitretin (se ), et retinoid som binder seg til RAR-reseptorer. Brukes kun systemisk. Ved akne påvirker isotretinoin talgkjertlene slik at de reduseres i størrelse og produserer mindre sebum, samtidig som midlet har antiinflammatorisk effekt og normaliserer epitelialisering i talgkjertlenes utførselsganger.
Farmakokinetikk

Variabel absorpsjon ved peroral tilførsel. Eksakte data for biotilgjengelighet savnes, men det er sett en fordobling ved samtidig inntak av mat. Metaboliseres i leveren ved flere CYP-enzymer. Aktive metabolitter. Er gjenstand for enterohepatisk resirkulasjon. Utskilles via nyrene og via gallen i feces i like store mengder. Halveringstiden for aktive substanser totalt er ca. 20–30 timer.

Indikasjoner

Nodulocystisk akne. Kraftig inflammatorisk akne med arrdannelser.
Isotretinoin bør initialt forskrives av dermatolog og videre ev. av lege som har erfaring med bruk av systemiske retinoider til behandling av alvorlige former for akne, og som er innforstått med risikoen som er forbundet med slik behandling og med de nødvendige kontrollrutinene.

Dosering og administrasjon

0,5–1 mg/kg kroppsvekt som en daglig dose i forbindelse med middagsmåltidet. Behandling til totaldose isotretinoin på 120–150 mg/kg kroppsvekt.

Overdosering
Se G12 Isotretinoin
Bivirkninger

Som ved kronisk hypervitaminosis A. Tallrike mulige bivirkninger fra hud og slimhinner, fra muskel og skjelett (rapporter om for tidlig epifyselukking, kalsifisering av sener og bånd etc.) og fra mage-tarm og sentralnervesystemet.
Praktisk talt alle pasienter får tørre lepper, og mange får også tørr hud i ansiktet og på hendene. Kan gi tørre slimhinner i nese (neseblødning), tørre øyne, ev. redusert toleranse for kontaktlinser; sjelden keratitt. Noen får lett hodepine, kløe, eksem og svette. Isotretinoin kan gi leverbivirkninger. Kan gi økning i kolesterol og triglyserider. Diabetes kan forverres under behandlingen. De fleste bivirkningene er doseavhengige og reversible. Depresjon og økt suicidalfare pga. uttalt akne er dokumentert. Sammenheng mellom bruk av isotretinoin og depresjon, psykoser eller suicid er ikke avklart, men forekommer uansett sjelden.

Graviditet, amming

Graviditet: Isotretinoin er svært teratogent (misdannelser i sentralnervesystemet, ansikt og hjerte). Må seponeres minst 1måned før planlagt graviditet.
Amming: Bruk av isotretinoin frarådes hos ammende pga. stoffets toksisitet.

Forsiktighetsregler

Kvinner i fertil alder må informeres omhyggelig og skal bruke pålitelig prevensjon under og minst 2 måneder etter behandling. Behandlingen skal startes ved menstruasjonens begynnelse, og graviditetstest foretas før behandlingsstart. Det kan bare utskrives medisin for en måneds forbruk ad gangen, og det må foreligge negativ graviditetstest før ny dose kan utskrives.
Overdreven soleksponering bør unngås, likeledes samtidig bruk av topikale aknemidler. Hyperlipidemi. Redusert toleranse for kontaktlinser.
Tetrasykliner skal ikke tas under isotretinoinbehandling (risiko for intrakraniell trykkstigning). Alkohol bør brukes med forsiktighet og ekstra vitamin A-tilskudd bør unngås (tran, Sanasol o.l.).
Leverfunksjon og triglyserider kontrolleres før og ev. under behandlingen.
Behandling av pasient som tidligere har forsøkt å begå suicid, bør skje i samråd med psykiater.

Kontraindikasjoner

Graviditet, amming. Alvorlig nedsatt lever- og nyrefunksjon.

Isotretinoin

Rp. C

Utleveringsbestemmelse: Til fertile kvinner skal det kun utleveres isotretinoin tilstrekkelig for 30 dagers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensingen for fertile kvinner.

Isotretinoin

«Orifarm»

 • kapsler 20 mg. 30 stk. (enpac) kr 345,10.

L16.1.3 Rosaceamidler til lokal administrasjon

Publisert: 1.06.2017

L16.1.3.1 Azelainsyre

L16.1.3.2 Metronidazol

L16.1.3.3 Ivermectin

L16.1.4 Rosaceamidler til systemisk administrasjon

Publisert: 1.06.2017

L16.1.4.1 Doksysyklin

L16.2 Legemidler mot psoriasis

Publisert: 1.06.2017

L16.2.1 Vitamin D3-analoger

Publisert: 1.06.2017

Egenskaper

Vitamin D3-analogene (kalsipotriol og kalsitriol) hemmer keratinocyttproliferasjonen, fremmer normal differensiering av keratinocytter og modulerer betennelsesprosessen.

Indikasjoner

Psoriasis. 

Bivirkninger

Lokal hudirritasjon (svie, rødhet, kløe). Ev. bivirkninger ved langtidsbehandling er ikke klarlagt.

Graviditet, amming

Graviditet: Normalt inntak av vitamin D ansees å være viktig. Det er mistanke om at overdosering kan medføre misdannelser, men dette er ikke endelig avklart. Erfaring med bruk hos gravide er begrenset.
Amming: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Hvis kalsipotriolbehandling hos ammende er nødvendig, bør barnets serum-kalsium kontrolleres regelmessig.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet ved bruk i hudfolder, intertriginøse områder og i ansikt pga. risiko for irritasjon og dermatitt. Kalsitriol synes å gi mindre lokalirritasjon enn kalsipotriol. Hos pasienter med risiko for hyperkalsemi skal albuminkorrigerte nivåer av plasma-kalsium (eller ionisert plasma-kalsium) overvåkes. Behandlingen avbrytes ved hyperkalsemi.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hyperkalsemi.

Kontroll, oppfølging

Serum-kalsium bør kontrolleres ved behandling av store hudområder.

Informasjon til pasient

Bedring sees etter 2–4 ukers behandling, med maksimal effekt etter 8 uker. Behandlingspause bør da forsøkes, men betydelig residivtendens gjør at vedlikeholdsbehandling er aktuelt hos en del pasienter. Ved manglende effekt etter 4 ukers behandling bør annen behandling vurderes. Kalsipotriol brytes ned av ultrafiolette stråler og bør derfor påføres etter lysbehandling/soling.

L16.2.1.1 Kalsipotriol

Publisert: 1.06.2017

Vedrørende indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, kontraindikasjoner, kontroll samt informasjon til pasienten, se  L16.2.1 Vitamin D3-analoger
Egenskaper

Kalsipotriol er et syntetisk derivat av kalsitriol. Har samme affinitet som kalsitriol på D-vitaminreseptorene, men liten virkning på kalsiummetabolismen.

Farmakokinetikk

Absorpsjon gjennom normal hud ved topikal bruk < 1 %, men betydelig mer ved påføring på skadet eller inflammert hud. Metaboliserers raskt, inaktive metabolitter. 

Dosering og administrasjon

Påsmøres tynt 2 ganger daglig. Vanlig behandlingstid er 6–8 uker.

Overdosering
Se G12 Kalsipotriol
Forsiktighetsregler

Hyperkalsemi er sett hos pasienter som har brukt 200 g kalsipotriol salve (50 μg/g) per uke, og total mengde bør ikke overskride 100 g per uke for voksne, 75 g for barn > 12 år og 50 g for barn 6–12 år. Begrenset erfaring ved behandling av barn < 6 år. Ved nedsatt nyrefunksjon bør plasma-kalsium kontrolleres før og under behandling. 

Kalsipotriol
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: D05AX02
Calcipotriol

«Sandoz»

 • krem 50 μg/g. 120 g kr 323.90.

  Meldt midlertidig utgått september 2016

 • salve 50 μg/g. 30 g kr 134,60, 120 g kr 393,80.

L16.2.1.2 Kalsipotriol og kombinasjoner

Publisert: 1.06.2017

Sist endret: 21.02.2018

Egenskaper

Kombinasjon av vitamin D3-analog og potent glukokortikoid.

Dosering og administrasjon

Påsmøres det affiserte området en gang daglig. Behandlingsperioden bør ikke være lengre enn 4 uker.

Forsiktighetsregler

Den maksimale dagsdose bør ikke overskride 15 g og maksimal ukentlig dose ikke over 100 g.
Behandling av større område enn 30 % av kroppsoverflaten bør unngås.

Kalsipotriol–betametason
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: D05AX52
Daivobet

«LEO»

 • gel 50 μg kalsipotriol, 0,5 mg betametason per g. 2 x 60 g kr 947,00, 80 g kr 645,50, gel i applikator 60 g kr 494,70.

 • salve 50 μg kalsipotriol, 0,5 mg betametason per g. 120 g kr 947,00.

Enstilar

«LEO»

 • skum  50 μg kalsipotriol, 0,5 mg betametason per g. 60 g kr 735,50, 2 x 60 g kr 1057,20.

L16.2.1.3 Kalsitriol

Publisert: 1.06.2017

Vedrørende indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, kontraindikasjoner, kontroll samt informasjon til pasienten, se  L16.2.1 Vitamin D3-analoger
Farmakokinetikk

Absorpsjonen er ca. 10 % ved topikal bruk. Metaboliseres. Plasmakonsentrasjonen av aktiv substans er under målbart nivå. Ytterligere farmakokinetiske data savnes.

Dosering og administrasjon

Påsmøres affisert område 2 ganger daglig. Klinisk erfaring med behandlingstid over 6 uker er begrenset.

Overdosering
Se G12 Kalsitriol
Forsiktighetsregler

Salven kan smøres i ansiktet, men med forsiktighet pga. økt risiko for irritasjon i dette området. Det mangler klinisk erfaring med bruk hos barn.

Kalsitriol
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: D05AX03
Silkis

«Galderma»

 • salve 3 μg/g. 100 g kr 310,00.

L16.2.2 Antracenderivater

Publisert: 1.06.2017

L16.2.2.1 Ditranol

Publisert: 1.06.2017

Egenskaper

Antracenderivat som antakelig virker ved å hemme DNA‑syntesen og derved nydannelsen av celler i huden. Virkningen kommer langsomt. Kombineres ofte med UVB‑bestråling og glukokortikoider. Ditranol er et utmerket antipsoriatisk middel med ufarlige bivirkninger, men behandlingen er tidkrevende og kan være kosmetisk uakseptabel. Mikroinnkapslet ditranol reduserer problemet med misfarging av hud og klær. Korttidsbehandling med ditranol 1–3 % (dvs. 10–30 mg/g) brukes til hjemmebehandling.

Farmakokinetikk

Absorpsjonen er liten ved topikal bruk på frisk hud, noe større når påført hud med skadet stratum corneumbarriere. Metaboliseres ved oksidasjon og polymerisasjon. Utskilles via nyrene.

Indikasjoner

Plakkpsoriasis. Psoriasis i hodebunn.

Dosering og administrasjon

Gnis godt inn kun på affisert hud en gang daglig. Vaskes omhyggelig av etter 10–30 minutter. Start med 10 minutters applikasjonstid og øk eksponeringstiden langsomt hvis behandlingen tolereres. Behandlingslengde til huden i behandlet område føles slett, oftest 3–4 uker.

Overdosering
Se G12 Ditranol
Bivirkninger

Lokal irritasjon og brennende følelse er vanlig i kanten av behandlet område pga. irritativ effekt av preparatet. Misfarging av hår og hud.

Graviditet, amming

Kan brukes til gravide og ammende.

Informasjon til pasient

Misfarging av klær.

Ditranol

Rp. C

Søknad Legemiddelverket via apotek, se
Dithrocream

«Dermal»

 • krem 0,5 % 50 g.

 • krem 1 % 50 g.

 • krem 2 % 50 g.

L16.2.3 Retinoider

Publisert: 1.06.2017

L16.2.3.1 Acitretin

Publisert: 1.06.2017

Sist endret: 23.05.2018

Egenskaper

Acitretin er en syntetisk analog av retinolsyre (vitamin A) som virker gjennom binding til RAR-reseptoren. Virkningen ved psoriasis skyldes trolig antiinflammatorisk effekt og normalisering av celledifferensieringen og keratiniseringsprosessen i overhuden.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 60 % ved peroral tilførsel, men øker betydelig ved samtidig inntak av mat. Metabolisering i leveren ved isomerisering og esterifisering til aktive metabolitter, deretter glukuronidering og utskillelse via nyrene og via gallen i feces. Halveringstiden for aktive substanser er 50–60 timer, men etretinat, en svært fosterskadelig metabolitt, akkumuleres i fettvev og har en halveringstid på 120 dager.

Indikasjoner

Terapiresistent psoriasis, psoriasis erythrodermia og pustuløs psoriasis, pustulosis palmoplantaris, hyperkeratose, iktyose.

Dosering og administrasjon

10–75 mg daglig. Kapslene tas 1 gang daglig sammen med et måltid eller et glass melk. Skal svelges hele.
Acitretin skal forskrives av dermatolog.

Overdosering
Se G12 Acitretin
Bivirkninger

Tallrike doseavhengige bivirkninger, de fleste reversible. Tørre slimhinner (særlig lepper og nese) og tørr og flassende hud forekommer hos de fleste. Tørre øyne, redusert toleranse for kontaktlinser, håravfall, muskel‑ og skjelettbivirkninger (rapporter om for tidlig epifyselukking og kalsifisering av sener). Toksisk hepatitt. Kan gi økning i kolesterol og triglyserider.

Graviditet, amming

Graviditet: Gir høy frekvens av en rekke ulike misdannelser, bl.a. i sentralnervesystemet, ansikt og hjerte. Acitretin må seponeres to år før en ev. graviditet pga. lang halveringstid for fosterskadelige metabolitter.
Amming: Bruk av acitretin frarådes hos ammende pga. stoffets toksisitet.

Forsiktighetsregler

Kvinner i fertil alder må bruke pålitelig prevensjon under og i to år etter behandlingen. Behandlingen skal startes ved menstruasjonens begynnelse, og graviditetstest foretas før behandlingsstart. Pasienten må ikke være blodgiver under og i ett år etter avsluttet behandling (teratogen risiko). Forsiktighet ved diabetes (glukosetoleransen kan endres), fedme, alkoholisme og forstyrrelser i lipidmetabolismen. Unngå vitamin A-tilskudd (tran, Sanasol o.l.).

Kontraindikasjoner

Graviditet. Nedsatt lever‑ og nyrefunksjon. Hypervitaminose A. Hypersensitivitet for retinoider.

Kontroll og oppfølging

Leverfunksjon kontrolleres før behandlingen og den første tiden hver måned, senere avhengig av dose. Ved tegn på levertoksisitet seponeres midlet. Kontroll av kolesterol og triglyserider hos kardiovaskulære høyrisikopasienter.

Informasjon til pasient

Pasienten må informeres omhyggelig om risikoen for fostermisdannelser.

Acitretin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: D05BB02

Utleveringsbestemmelse: Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra dermatologisk sykehusavdeling eller spesialist i dermatologi. Til fertile kvinner skal det kun utleveres legemiddel tilstrekkelig for 30 dagers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensingen for fertile kvinner.

Acitretin

«Orifarm»

 • kapsler 10 mg. 100 stk. (enpac) kr 616,30.

 • kapsler 25 mg. 100 stk. (enpac) kr 1343,50.

Neotigason

«Actavis»

 • kapsler 10 mg. 100 stk. (enpac) kr 624,00.

 • kapsler 25 mg. 100 stk. (enpac) kr 1 353,00.

Neotigason

«2care4»

 • kapsler 10 mg. 100 stk. (enpac) kr 623,20.

 • kapsler 25 mg. 100 stk. (enpac) kr 1 353,00.

L16.2.4 PUVA-behandling

Publisert: 1.06.2017

Egenskaper

UVA-stråler trenger dypt ned i huden, men har alene liten effekt på psoriasis. PUVA‑behandling er en kombinasjonsbehandling med et psoralenderivat og UVA‑bestråling der UVA-strålene initierer en fotokjemisk reaksjon mellom psoralen og DNA og slik hemmer DNA-syntese i hudceller og immunceller i huden. Behandlingen kan gis systemisk med psoralentabletter 1–2 timer før UVA-bestråling, eller etter lokal applikasjon av psoralen (bade-PUVA).

Både systemisk og lokal PUVA-behandling kan gi svært alvorlige bivirkninger og skal ordineres av dermatolog. Legemidlet bør utleveres til hver enkelt lysbehandling. Lokal applikasjon av psoralen gir mindre systemiske bivirkninger, men ofte mer bivirkninger fra hud. 

Indikasjoner

Uttalt, terapiresistent psoriasis. Andre inflammatoriske hudsykdommer som responderer dårlig på tradisjonell lokalbehandling.

Bivirkninger

Kvalme, tretthet, kløe, solforbrenning. Maksimal virkning etter systemisk PUVA-behandling kommer først etter to døgn. For å unngå overdosering gis derfor behandlingen 2 ganger per uke og med ikke kortere behandlingsintervall enn hver annen dag. Kan gi svært langvarig og meget intens kløe. Langvarig bruk påskynder fotoaldringsprosessen i huden, og det er økt risiko for spinocellulært hudkarsinom.

Graviditet, amming

Graviditet: Tilbakeholdenhet anbefales pga. mutagen og karsinogen effekt av PUVA-behandling. Mindre studier tyder ikke på signifikant risiko, men mulige langtidseffekter er ikke undersøkt.
Amming: Tilbakeholdenhet med PUVA-behandling til ammende. Amming kan gjenopptas 24 timer etter avsluttet behandling.

Forsiktighetsregler

Nedsatt lever‑ og nyrefunksjon. Samtidig bruk av andre fotosensibiliserende midler og cytostatika bør om mulig unngås. UVA-sikre solbriller bør benyttes de første 8 timene etter inntak av metoksalen. Sterkt sollys bør unngås første døgnet, fordi huden fortsatt er lysømfintlig. Likeså skal man unngå solarium i behandlingsperioden. (Obs! UVA-stråler trenger gjennom vanlig vindusglass og bilruter.)
Vanlig bivirkning av psoralen alene er kvalme; og midlet bør derfor tas sammen med melk og gjerne sammen med mat.

Kontraindikasjoner

PUVA-behandling gis ikke ved tidligere forekomst av melanom, mens annen hudkreft er en relativ kontraindikasjon. Afaki. Tidligere strålebehandling.

L16.2.4.1 Metoksalen

Publisert: 1.06.2017

Vedrørende indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se  L16.2.4 PUVA-behandling
Egenskaper

Psoralenderivat til peroral bruk.

Farmakokinetikk

Data for biotilgjengelighet ved peroral tilførsel mangler. Samtidig inntak av mat øker plasmakonsentrasjonen. Metaboliseres i stor grad i leveren ved mikrosomale enzymer i endoplasmatisk retikulum. Utskilles metabolisert via nyrene. Halveringstid ca. 2 timer.

Dosering og administrasjon

Ca. 0,6 mg per kg ca. 1 time før bestråling. Ved kvalme kan kapslene tas sammen med melk eller mat.

Overdosering
Se G12  Metoksalen
Metoksalen

Rp. C

Søknad Legemiddelverket via apotek
Oxsoralen

«Gerot pharmazeutika»

 • kapsler 10 mg. 50 stk.

L16.2.4.2 Trioksalen

Publisert: 1.06.2017

Vedrørende indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se  L16.2.4 PUVA-behandling
Egenskaper

Psoralenderivat. Brukt både peroralt og til PUVA‑bad.

Farmakokinetikk

Absorberes variabelt ved peroral tilførsel. Effekten er maksimal etter 1–2 timer og varer i 8–12 timer. Førstepassasjemetabolisme i leveren. Halveringstiden er ca. 1 time. Farmakokinetiske data for systemisk absorpsjon ved topikal applikasjon er mangelfulle, men verdiene er klart lavere enn ved systemisk behandling.

Overdosering
Se G12, som for  Metoksalen
Trioksalen
Rp. C
(til PUVA-bad).
Søknad Legemiddelverket via apotek, se
Tripsor

«Orion»

 • oppløsning 0,5 mg/ml. 100 ml.

L16.3 Glukokortikoider til bruk på hud og munnslimhinne

Publisert: 1.06.2017

For mer informasjon se også  L3.7 Glukokortikoider
Egenskaper

Glukokortikoider med varierende potens. Virker lokalt antiinflammatorisk og ev. hemmende på celleproliferasjon. Klassifiseres i fire styrkegrader:

 1. Milde (gruppe I), inkludert kombinasjoner (se ): Hydrokortison (alkohol/acetat).
 2. Middels sterke (gruppe II), inkludert kombinasjoner (se ): Desonid, flumetason, hydrokortisonbutyrat, triamcinolon.
 3. Sterke (gruppe III), inkludert kombinasjoner (se ): Betametason, desoksymetason, fluocinolon, fluocinonid, flutikason, mometason.
 4. Ekstra sterke (gruppe IV) (se ): Klobetasol.
Indikasjoner

Inflammatoriske tilstander som eksemer og eksematøse hudreaksjoner. Solforbrenning, insektstikk. Kløe. Psoriasis. Discoid lupus erythematosus.
Kombinasjoner med antibakterielle eller antimykotiske midler er indisert ved sekundærinfiserte eksemer og psoriasis på intertriginøse områder.

Dosering og administrasjon

Smøres på tynt og gnis godt inn 1–3 ganger daglig, ev. krem om formiddagen og salve før natten.
Man kan starte med et sterkt eller et ekstra sterkt glukokortikoid og trappe ned i løpet av 1–2 uker til et noe mildere, eller man kan bruke et sterkt og et mindre sterkt preparat alternerende en uke av gangen hver. Anvend generelt så svake midler som mulig, særlig ved langvarig bruk.
Ved eksem må fuktighetskremer brukes alternerende med glukokortikoidpreparatene daglig. I bedre perioder sløyfes glukokortikoidpreparatene helt til fordel for fuktighetskremene.
Behandling med lokale glukokortikoider skal avtrappes gradvis for å unngå oppblussing av sykdommen (rebound fenomen).

Okklusjonsbehandling

Brukes ved behandlingsresistent psoriasisplakk, nevrodermatitt, pustulosis palmoplantaris, lichenifisering osv. En sterk glukokortikoidoppløsning eller ‑liniment pensles over lesjonen og lufttørres før den dekkes med et lufttett materiale som f.eks. Actiderm, eller man bruker krem/salve som kan dekkes med vanlig husholdningsplast eller et vanntett heftplaster (f.eks. Sleek). Behandlingen gjentas ukentlig til remisjon.

Bivirkninger

Først og fremst lokal atrofi, striae, nekroser, forsinket sårtilheling. Huden i ansiktet, på og omkring genitalia og i aksillene er mest utsatt for atrofiske forandringer. Systemeffekt kan forekomme ved samtidig okklusjonsbehandling av store hudområder, særlig hos barn.

Graviditet, amming

Graviditet: Det er ingen grunn til å fraråde nødvendig bruk.
Amming: Ammende bør være forsiktige med å bruke glukokortikoidhudpreparater på brystene.

Forsiktighetsregler

Risikoen for bivirkninger øker med midlenes styrkegrad og behandlingens varighet. Unngå langvarig bruk hos barn. Behandling med glukokortikoider lokalt kan maskere mikrobielle infeksjoner i huden. Ev. kontaktallergi kan også maskeres. Glukokortikoidene i seg selv gir sjelden allergi, men enkelte midler som inngår i kombinasjonspreparatene, og enkelte hjelpestoffer kan gi allergi. Eksematøs hud er mer utsatt enn normal.
Dekvalin, som finnes i enkelte kombinasjonspreparater, kan gi hudnekrose genitalt og intertriginøst.

Overdosering
Se G12 Glukokortikoider (til inhalasjon, nese, hud, lokalt i tarm, øye)
Kontraindikasjoner

Gruppe III og IV hos små barn. Ubehandlet hudinfeksjon.

L16.3.1 Glukokortikoider, milde

Publisert: 1.06.2017

Gruppe I
Hydrokortison (acetat/fri alkohol)
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: D07AA02

*Pakningen er unntatt fra reseptplikten.

Hydrokortison

«Trimb»

 • krem 10 mg/g. *20 g.

 • salve 10 mg/g. *20 g.

Mildison Lipid

«LEO»

 • krem 10 mg/g. *15 g, 30 g kr 64.00, 100 g kr 118.90.

Hydrokortison–oksytetrasyklin

Rp. C

Terra-Cortril

«Pfizer»

 • salve 10 mg hydrokortison, 30 mg oksytetrasyklin per g. 15 g kr 92,00.

Hydrokortison–fusidin

Rp. C

Fucidin-Hydrocortison

«LEO»

 • krem 10 mg hydrokortison, 20 mg fusidin per g. 30 g kr 127,60.

Hydrokortison–mikonazol
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: D01AC20

*Pakningen er unntatt fra reseptplikten (til bruk ved fotsopp).

Cortimyk

«CCS Helthcare»

 • krem 10 mg hydrokortison, 20 mg mikonazol per g. 20 g kr 63.80.

Daktacort

«McNeil»

 • krem 10 mg hydrokortison, 20 mg mikonazol per g. *15 g, 30 g kr 63,80, 50 g kr 85,60.

L16.3.2 Glukokortikoider, middels sterke

Publisert: 1.06.2017

Sist endret: 23.05.2018

Gruppe II
Desonid
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: D07AB08
Apolar

«Actavis»

 • krem 1 mg/g. 15 g kr 75,00, 50 g kr 80,60, 100 g kr 129,90.

 • salve 1 mg/g. 15 g kr 75,00, 50 g kr 80,60, 100 g kr 129,90.

Desonid–dekvalin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: D07BB02
Apolar med dekvalin

«Actavis»

 • salve 1 mg desonid, 4 mg dekvalin per g. 50 g kr 119,30.

Hydrokortisonbutyrat
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: D07AB02
Locoid

«LEO»

 • krem 1 mg/g. 30 g kr 63.10, 50 g kr 79.40, 100 g kr 127.50.

 • liniment 1 mg/g. 30 ml kr 67.40, 100 ml kr 141,00

 • salve 1 mg/g. 30 g kr 63.10, 100 g kr 127.50.

Locoid Crelo

«LEO Pharma»

 • liniment 1 mg/g. 30 g kr 66,10, 100 g kr 134.50.

Locoid Lipid

«Leo Pharma»

 • krem 1 mg/g. 30 g kr 69,50, 100 g kr 136.70.

Triamcinolon

Rp. C

Søknad Legemiddelverket via apotek, se .
Volon A

«Dermapharm»

 • munnsalve 1 mg triamcinolon per g. 10 g.

Triamcinolon–ekonazol
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: D01AC20
Pevisone

«Janssen-Cilag»

 • krem 1 mg triamcinolon og 10 mg ekonazol per g. 15 g kr 67,40, 30 g kr 96.50.

L16.3.3 Glukokortikoider, sterke

Publisert: 1.06.2017

Sist endret: 28.11.2017

Gruppe III
Betametason
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: D07AC01
Betnovat

«GlaxoSmithKline»

 • krem 1 mg/g. 100 g kr 91,20.

 • oppløsning 1 mg/ml. 100 ml kr 95,40.

 • salve 1 mg/g. 100 g kr 91,20.

Betnovat

«2care4»

 • liniment 1 mg/ml. 2 x 60 ml kr 108,30.

Bettamousse

«RPH Pharmaceuticals».

 • kutanskum 1 mg/g. 100 g kr 95,40.

Betametason–fusidinsyre

Rp. C

Fusidinsyre/Betametason

«Leo»

 • krem 1 mg betametason, 20 mg fusidinsyre per g. 30 g kr 165,50.

Betametason–salisylsyre
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: D07XC01
Diprosalic

«Schering-Plough»

 • liniment 0,5 mg betametason, 20 mg salisylsyre per g. 100 ml kr 166,10, 250 ml kr 365,40.

 • salve 0,5 mg betametason, 30 mg salisylsyre per g. 100 g kr 161,00.

Betametason–kliokinol
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: D07BC01
Betnovat med Chinoform

«GlaxoSmithKline»

 • krem 1 mg betametason, 30 mg kliokinol per g. Hjelpestoffer: Bl.a. klorkresol. 30 g kr 87,40.

Desoksymetason
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: D07AC03
Ibaril

«Aventis Pharma»

 • krem 2,5 mg/g. Hjelpestoffer: Bl.a. lanolin. 50 g kr 168,20, 100 g kr 304,80.

Fluocinolon
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: D07AC04
Synalar

«Bioglan»

 • gel 0,25 mg/g. 30 g kr 81,40.

 • krem 0,25 mg/g. 30 g kr 74,90, 100 g kr 164,80.

 • salve 0,25 mg/g. Hjelpestoffer: Bl.a. lanolin. 30 g kr 74,90, 100 g kr 164,80.

Fluocinolon–kliokinol
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: D07BC02
Synalar med Chinoform

«Bioglan Pharma»

 • krem 0,25 mg fluocinolon, 30 mg kliokinol per g. 15 g kr 60,60.

Fluocinonid
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: D07AC08
Metosyn

«Bioglan Pharma»

 • salve 0,5 mg/g. 50 g kr 104,40.

Flutikason
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: D07AC17
Flutivate

«GlaxoSmithKline»

 • krem 0,5 mg/g. 100 g kr 187,70.

 • salve 0,05  mg/g. 100 g kr 179,10.

Mometason
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: D07AC13
Elocom

«Orifarm»

 • liniment 1 mg/g. 120 ml kr 220,00.

Elocon

«Schering-Plough»

 • krem 1 mg/g. 30 g kr 78,80, 100 g kr 186,70.

 • liniment 1 mg/g. 100 ml kr 188,60.

 • salve 1 mg/g. 30 g kr 78,60, 100 g kr 186,10.

Ovixan

«Galenica»

 • krem 1 mg/g. 30 g kr 78,10, 100 g kr 185,10.

L16.3.4 Glukokortikoider, ekstra sterke

Publisert: 1.06.2017

Sist endret: 04.06.2018

Gruppe IV
Klobetasol
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: D07AD01
Clobex

«Galderma»

 • sjampo 500 μg/g. 125 ml kr 198,80.

Clobex

«2care 4»

 • sjampo 500 μg/g. 125 ml kr 196,40.

Dermovat

«GlaxoSmithKline»

 • krem 0,5 mg/g. 30 g kr 71,00, 100 g kr 152,20.

 • oppløsning 0,5 mg/ml. 100 ml kr 167,30.

 • salve 0,5 mg/g. 30 g kr 72,40, 100 g kr 152,20.

Dermovate

«2care4»

 • krem 0,5 mg/g. 3 x 30 g kr 140,10

 • oppløsning 0,5 mg/ml. 4 x 25 ml kr 167,30, 100 ml kr 167,30.

L16.4 Ektoparasittmidler

Publisert: 1.06.2017

L16.4.1 Midler mot skabb og lus

Publisert: 1.06.2017

L16.4.1.1 Permetrin

Publisert: 1.06.2017

Sist endret: 19.06.2018

Egenskaper

Permetrin, førstehåndsmidlet ved behandling av skabb hos menneske, er et pyretroid, dvs. en syntetisk analog til pyretrinene (krysantemumekstrakter). Permetrin virker nevrotoksisk på lus og skabb, men toksisiteten hos menneske er liten. Permetrin krem inneholder formaldehyd. Sjampoen inneholder isopropanol (for å forsterke effekten på luseeggene) og azofargestoff.

Farmakokinetikk

Absorpsjonen er ca. 1 % ved topikal bruk. Metaboliseres ved hydrolyse. Inaktive metabolitter som utskilles via nyrene.

Indikasjoner

Skabb. Lus.

Dosering og administrasjon

Detaljert bruksrettledning følger pakningene.
Ikke godkjent til barn under 2 måneder.

 • Skabb: Kremen smøres tynt på tørr og avkjølt hud, på hele kroppen fra haken og ned. (NB! Viktig med grundig innsmøring mellom fingre og tær, i armhuler, på ytre genitalia og sete).
  Voksne har vanligvis ikke behov for mer enn én tube; mer enn to tuber må ikke brukes. Kremen skal virke i minst 12 timer før den vaskes av. Hvis bortvasking (f.eks. fra hender) før 12 timer, må applikasjonen gjentas på aktuelt område. Én behandling oftest tilstrekkelig, men kan gjentas etter 1 uke.

 • Hodelus: Sjampoen vaskes inn i nyvasket, håndkletørret, men fuktig hår og hodebunn (NB! Ikke glem håret bak ørene og i nakken). Den skal virke i 10 minutter og deretter skylles omhyggelig ut. Døde lus og egg gres ut med finkam mens håret ennå er vått. En behandling er vanligvis tilstrekkelig, men kan gjentas etter 1–2 uker.

Overdosering
Se G12 Permetrin
Bivirkninger

Lokal irritasjon, utslett, kløe og svie. Formaldehyd kan være allergifremkallende.

Graviditet, amming

Lokalbehandling kan benyttes av gravide og ammende.

Forsiktighetsregler

Bør ikke komme i øynene. Skyll i så fall godt med vann (eller fysiologisk saltvann).

Informasjon til pasient

Kløen er en allergisk reaksjon på skabbmidd og vil ofte vedvare fra en til flere uker etter behandling, selv om skabbmidden er død.

Permetrin
Reseptfritt. P03AC04
Nix

«ACO»

 • krem 50 mg/g (5 %). 30 g.

 • sjampo 10 mg/ml (1 %). 59 ml.

Permetrin

«Aurora»

 • krem 50 mg/g (5 %). 30 g.

L16.4.1.2 Benzylbenzoat

Publisert: 1.06.2017

Farmakokinetikk

Farmakokinetiske data savnes.

Indikasjoner

Skabbmiddel. Kan også brukes mot lus. Alternativ til permetrin ved terapisvikt, og for barn under 2 måneder.

Dosering og administrasjon

Bruksrettledning følger pakningene. Til småbarn og spedbarn anbefales halv til tredjedel styrke (dvs. ca. 15–10 %).

Overdosering
Se G12 Benzylbenzoat
Bivirkninger

Kan virke hudirriterende. Må ikke komme i øynene.

Graviditet, amming

Graviditet: Opplysninger vedrørende graviditet mangler.
Amming: Kan brukes av ammende.

Informasjon til pasient

Kløe og eksem ved skabb vil ofte vedvare fra en til flere uker etter behandling, selv om midden er død.

Benzylbenzoat
Reseptfritt. P03AX01
Benzylbenzoat NAF 33 % liniment

«Apotek»

Om apotekpreparater, se Serviceproduksjonsordningen

 • liniment 330 mg/g. 100 ml (= 88 g).

L16.4.1.3 Dixantogen

Publisert: 1.06.2017

Egenskaper

Dixantogen dreper skabbmidd og egg. Virkningsmekanismen er ikke klarlagt, virker muligens gjennom avspaltning av sulfider som forstyrrer normal celledeling.

Farmakokinetikk

Farmakokinetiske data savnes.

Indikasjon

Skabb.

Dosering og administrasjon

Salven smøres tynt på tørr hud fra og med halsen og ned. (NB! Unngå å få preparatet i ansiktet.)

 • Voksne og barn > 6 år: Dixantogen 10 % vaselin. Til voksne 80–100 g salve. Til barn (> 6 år) ned mot ca. 40 g

 • Barn 3–6 år: Dixantogen 5 % vaselin 20–50 g salve

 • Barn < 3 år behandles under tilsyn av lege

Behandlingstid: 32–36 timer.

Bivirkninger

Dixantogen har en sterk og ubehagelig lukt. Egner seg best til sykehusbehandling av pasienter som ikke er kvitt skabben ved annen behandling. Hudirritasjon forekommer.

Graviditet, amming

Graviditet: Opplysninger vedrørende graviditet mangler.
Amming: Kan brukes av ammende.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for gummi og innholdsstoffene.

Informasjon til pasient

Kløe og eksem ved skabb vil ofte vedvare fra en til flere uker etter behandling, selv om midden er død.

Dixantogen 5 % eller 10 % i vaselin. Magistrell forskrivning.

L16.4.1.4 Perubalsam

Publisert: 1.06.2017

Egenskaper

Perubalsam kan benyttes til behandling av spedbarn, også når barnet har eksem. Balsamen som utvinnes fra en tresort som vokser i El Salvador, har egenskaper som lukt- og smaksstoff og konserveringsmiddel. Perubalsam er vanlig innholdsstoff i parfymerte artikler. Det kan gi kontaktallergi.

Perubalsam 10 % i vaselin. Magistrell forskrivning.

L16.4.2 Midler mot lus

Publisert: 1.06.2017

L16.4.2.1 Malation

Publisert: 01.06.2017

Sist endret: 20.10.2017

Egenskaper

Et organofosfatinsekticid mot lus. Kolinesterasehemmer med mindre toksisitet enn de fleste andre tilsvarende forbindelsene. Eggene drepes ikke øyeblikkelig, men klekkes som regel ikke ut, så fremt kontakttiden er lang nok. Resistens er beskrevet. Linimentet inneholder terpineol som øker effekten (trenger lettere inn i egget).

Farmakokinetikk

Absorpsjonen er ca. 10–30 % ved topikal bruk. Metaboliserers raskt og fullstendig bl.a. ved karboksylesterase. Ytterligere data savnes.

Indikasjoner

Lus.

Dosering og administrasjon

Linimentet skal virke i 12 timer. Behandlingen gjentas etter 7–10 dager. Om linimentet smøres inn i uvasket hår (og får virke i minst 12 timer), vil malation deponeres i håret og gi langtidseffekt. Denne effekten ødelegges av sterkt kloret vann (badebasseng) og høy varme (hårtørrer). Bruksrettledning følger pakningene.

Overdosering
Se G12 Malation
Bivirkninger

Svie. Forbigående flass i hodebunn.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Fordi malation kan absorberes systemisk, bør andre midler fortrinnsvis benyttes.
Amming: Opplysninger vedrørende amming mangler.

Forsiktighetsregler

Penetrerer huden. Forsiktighet ved bruk til helt små barn. Plast‑ eller gummihansker bør benyttes hvis man behandler flere personer. Malation er toksisk hvis det absorberes. Linimentet er brannfarlig.

Malation
Reseptfritt. P03AX03
Prioderm

«Mundipharma»

Meldt midlertidig utgått oktober 2017

 • liniment 5 mg/ml. 55 ml.

L16.5 Legemidler mot andre hudlidelser

Publisert: 1.06.2017

L16.5.1 Fuktighetsbevarende, bløtgjørende og hudbeskyttende midler

Publisert: 1.06.2017

Egenskaper

Fuktighetsbevarende salver og kremer virker gjennom å redusere transepidermalt vanntap (TEWL). De er enten hydrofobe (vannavstøtende) eller hydrofile (blandbare med vann). Fete salver virker mest okkluderende, gir økt varmefølelse og økt hydrering av hudens hornlag. Salver er velegnete ved kronisk tørr hud, mens hydrofobe kremer, som også hemmer fordampning og avkjøling, er mer akseptable både til ansiktet og hendene.

Vår kunnskap om virkningen av emulgatorer og konserveringsmidler på hudbarrierefunksjon er mangelfull. Hos disponerte og hos personer med stort og langvarig forbruk av kremer og badeoljer vil emulgatorer og konserveringsmidler trolig også kunne ha en negativ effekt på hudbarrieren. I tillegg kan de forårsake kontaktallergi. Det finnes nå enkelte nye gode syntetiske krembaser som ikke er tilsatt konserveringsmidler eller emulgatorer (Physiogel). De parabener som er tillatt brukt som konserveringsmidler i hudpreparater i Norge, ansees som sikre med tanke på svært liten risiko for toksiske og hormonlignende effekter.

Vannbindende stoffer som urea (karbamid), propylenglykol, glyserol eller laktat tilsettes i mange kremer. Disse stoffene kan lett medføre svie. I høye konsentrasjoner virker de keratolytisk (bløtgjørende). Stearylalkohol gir en glatt konsistens (håndkremer), men er også lokalirriterende.

Sinkoksid har dekkende og beskyttende egenskaper og brukes ofte i barrierekremer. Det virker også lett avkjølende og adstringerende. Ved beskyttelse av sårkanter mot oppbløting brukes ofte en sinkpasta (salvebase tilsatt sinkoksid).

Sortimentet av fuktighetsbevarende preparater i apotekene er svært stort, og det tilkommer stadig nye formuleringer og serier som gjør det vanskelig å holde seg oppdatert på området. Sammenlignende undersøkelser av disse preparatenes effekt ved ulike hudlidelser er sjeldne. Med mindre man har noen kjent kontaktallergi mot innholdsstoffer, er tommelfingerregelen at pasienter selv må forsøke ulike kremer og finne ut hvilke de synes fungerer best på sin hud. 

L16.5.1.1 Transalver

Publisert: 1.06.2017

Transalver
Reseptfritt. D03AA
Aselli

«Weifa»

 • salve (+ sinkoksid). 50 g. Handelsvare.

Transalve NAF

«Apotek»

Om apotekpreparater, se Serviceproduksjonsordningen

 • salve 45 g.

L16.5.1.2 Sinkoksidpreparater

Publisert: 1.06.2017

Sinkoksidpreparater

(kombinasjoner)

Reseptfritt. D02AB D05AA
Inotyol

«Abbott»

 • salve (med tjære). 30 g.

Lassars pasta NAF

«Apotek»

Om apotekpreparater, se Serviceproduksjonsordningen

 • pasta (med salisylsyre 20 mg/g). 25 g.

L16.5.1.3 Karbamidpreparater

Publisert: 1.06.2017

Sist endret: 28.09.2017

Egenskaper

Fuktighetsbevarende. Reduserer tilbakefallsfrekvensen etter steroidbehandlet atopisk dermatitt. Motvirker tørr hud.

Farmakokinetikk

Lokal virkning. Absorberes ikke.

Indikasjoner

Fuktighetsbevarende behandling av tørr hud. Forebygging av residiv etter steroidbehandling av atopisk eksem.

Dosering og administrasjon

Smøres to ganger daglig ved behov.

Bivirkninger

Svie. Forbigående varmafølelse i huden.

Graviditet og amming

Kan brukes under graviditet og amming.

Forsiktighetsregler

Unngå å få krem i øyne, nese, ører, åpne sår og på slimhinner (irriterende effekt).

Karbamidpreparater
Reseptfritt. Informasjon om refusjon på blå resept:  D02AE01
Canoderm

«ACO»

 • krem 5 %. 100 g (tube), 210 g (tube), 500 g (boks)

L16.5.1.4 Diverse legemidler og handelsvarer, eksempler

Publisert: 1.06.2017

Om apotekpreparater, se Serviceproduksjonsordningen

Diverse (Listen er ikke fullstendig)

 • Apobase krem

 • Badeolje NAF

 • Balneum hermal badeolje

 • Barnesalve NAF

 • Cosmica fuktighetskrem

 • Cremor ACO

 • Decubal

 • Miniderm

 • Natusan

 • Physiogel

 • Unguentum Merck

Karbamidpreparater (urea)

 • Canoderm

 • Carbaderm lotion, krem

 • Cosmica karbamidkrem

 • Karbamid NAF 10 % krem, 20 % krem

Propylenglykolpreparater

 • Essex krem

 • Locobase krem

 • Propylesse

Silikonpreparater

 • Silulen salve

 • Natusan salve

Sinkoksidpreparater

 • Sink NAF salve 10 %

 • Øsypuspasta NAF

L16.5.2 Midler ved seboreisk eksem og flass

Publisert: 1.06.2017

L16.5.2.1 Sjampoer

Publisert: 1.06.2017

Selensulfid
Reseptfritt. D11AC03
Selsun

«Sanofi-aventis»

 • sjampo 25 mg selensulfid per ml. 120 ml.

Selukos

«IPEX»

 • sjampo 25 mg selensulfid per ml. 100 ml.

Steinkulltjære

Rp. C

Søknad Legemiddelverket via apotek
Alphosyl 2 in 1

«Stafford-Miller»

 • sjampo 50 mg steinkulltjæreekstrakt per g (5 %). Med balsam: 125 ml, 250 ml.

Magistrell forskrivning: Tørrende hårvann (Spiritus capillorum detergens).

L16.5.3 Hudetsende midler

Publisert: 1.06.2017

L16.5.3.1 Vortemiddel/liktornmiddel

Publisert: 1.06.2017

Egenskaper

Inneholder melkesyre (etsende), salisylsyre (keratolytisk) og plantesyrer (vanntiltrekkende og svakt keratolytisk).

Dosering og administrasjon

Påføres hver kveld. Gammel hinne fjernes 1–2 ganger i uken. Behandlingen fortsetter til ønsket effekt. Ev. okklusjon med hydrokolloidplaster over natten for å forsterke effekten.

Forsiktighetsregler

Skal ikke brukes på slimhinner og heller ikke i nærheten av øyne, nese og munn.

Informasjon til pasient

På fotvorter er effekten best hos barn. Fotbad i 10 minutter for oppbløting av hyperkeratoser med etterfølgende nedskjæring av død hud over vortene før påføring av vortemiddel, gjør behandlingen mer effektiv.

Vortemiddel/liktornmiddel
Reseptfritt: D11AF
Verucid

«Galderma»

 • liniment 10 ml.

Vortemiddel NAF kollodium

«Apotek»

Om apotekpreparater, se Serviceproduksjonsordningen

 • oppløsning 10 ml.

L16.5.3.2 Cantharidin

Publisert: 1.06.2017

Egenskaper

Virker oppløsende på desmosomer og lager blemmedannelser i hud. Kan forsøkes ved terapiresistente vorter. Virker lokalt toksisk og kan gi uttalte lymfangitter. Behandlingen er en spesialistoppgave.

Dosering og administrasjon

Pensles på og 1–2 mm rundt vorter. Får tørke og dekkes med plaster som kan fjernes etter 4–6 timer. Blemmedannelser etter 1–2 døgn. Tilheling av hud i løpet av 1 uke. Behandlingen kan gjentas.

Bivirkninger

Smerter på påføringsstedet er vanlig. Lymfangitt.

Cantharidin

Rp. C

Søknad Legemiddelverket via apotek, se
Canthacur

«Pharmascience»

 • oppløsning 0,7 %. 7,5 ml.

L16.5.3.3 Kaliumpermanganat

Publisert: 1.06.2017

Egenskaper

Virker oksyderende og denaturerende på proteiner. Har på den måten en direkte toksisk effekt både på humane celler og i høyere konsentrasjoner også på bakterier. Virker adstringerende ved væskende dermatoser.

Dosering og administrasjon

Helkroppsbad ved eksem: 3 % kaliumpermanganatløsning fortynnes til lys solbærsaft-farge på badevannet (ca. 0,03– 0,05 %). Badetid ca. 10–15 minutter. Kan gjentas 1–2 x per uke initialt, i behandling av væskende eksemer.
Omslagsbehandling: 5 ml 3 % kaliumpermanganatløsning til 1 liter vann. Omslag fuktes med løsningen og legges på affisert hud i ca. 20 minutter.

Sterkere konsentrasjoner svir og har mer toksiske effekter.

Bivirkninger

Svie. Hyppig behandling gir akkumulert effekt med risiko for nekroser i behandlet hudområde.

Kaliumpermanganat

Reseptfritt

Kaliumpermanganatoppløsning 3 % NAF

"Apotek"

Om apotekpreparater, se Serviceproduksjonsordningen

 • oppløsning 3 %

L16.5.4 Midler mot forhorningsforstyrrelse

Publisert: 1.06.2017

Omfatter midler til bruk ved hyperkeratotisk og tørr hud som ved iktyose og psoriasis. Påsmøres ved behov 1 ev. 2 ganger daglig. Midlene kan i høy konsentrasjon gi irritative reaksjoner. Ved topikal behandling av små barn med salicylsyre finnes risiko for absorpsjon med toksiske effekter.

 • Locobase LPL inneholder 20 % propylenglykol. Handelsvare

 • Salisylsyre NAF

  • liniment 2 % i olje, 60 ml, 5 % i olje, 60 ml, 10 % i olje, 60 ml.

  • salve 2 % i vaselin, 45 g, 5 % i vaselin, 45 g.

Magistrell forskrivning:

 • Karbamid 100–300 mg/g (10–30 %) i f.eks. cetylan 10 g, ricinusolje 10 g, vann ad 100 g eller i f.eks. Unguentum Merck

 • Propylenglykol 40–60 % i vann

 • Salisylsyre 20–50 mg/g (2–5 %) i vaselin eller f.eks. i Unguentum Merck eller Essex

L16.5.5 Midler ved hyperhidrose

Publisert: 1.06.2017

L16.5.5.1 Antihidrotika

Publisert: 1.06.2017

Sist endret: 12.10.2017

Egenskaper

Aluminiumklorid blokkerer svettekjertlene og har en dokumentert effekt ved lokalbehandling av hyperhidrose.

Dosering og adminstrasjon

Påsmøres en gang daglig. Unntak: Aluminiumklorid i absolutt alkohol (magistrell forskrivning) pensles på tre ganger per uke og sjeldnere når bedring er inntrådt.

Bivirkninger

Kan gi lokal irritasjon.

Antihidrotika
Reseptfritt: D11AA
Aluminiumklorid NAF 25 % i sprit

«Apotek»

Om apotekpreparater, se Serviceproduksjonsordningen

 • liniment 45 ml.

Transpirasjonsvann NAF liniment

«Apotek»

Om apotekpreparater, se Serviceproduksjonsordningen

 • liniment 100 ml.

Andre (Handelsvarer. Listen er ikke fullstendig.)

 • Cosmica Roll-on

 • Stop 24

L16.5.6 Midler mot kløe

Publisert: 1.06.2017

L16.5.6.1 Krotamiton

Publisert: 1.06.2017

Sist endret: 11.10.2017

Egenskaper

Opprinnelig et middel mot skabb. Virkningsmekanisme ukjent. Preparatet kan ha en viss kløestillende effekt ved lokal applikasjon, men dokumentasjonen for dette er mangelfull.

Farmakokinetikk

Absorpsjonen er ubetydelig ved topikal bruk.

Indikasjoner

Kløe av forskjellige årsaker.

Dosering og administrasjon

Kremen smøres på huden hver 4. til 8. time.

Bivirkninger

Hudirritasjon og kontakteksem.

Graviditet, amming

Graviditet: Opplysninger om bruk ved graviditet mangler. Bør ikke brukes over store hudflater.
Amming: Lokal bruk: Kan brukes av ammende.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet ved bruk på eksematisert hud anbefales pga. risiko for hudirritasjon.

Informasjon til pasient

Mulighet for hudirritasjon og forverring av eksisterende utslett.

Krotamiton
Reseptfritt. D04AX
Eurax

«GlaxoSmithKline»

 • krem 100 mg/g. 20 g, 60 g.

Andre midler mot kløe

Hvit vask-Sinkliniment NAF

«Apotek»

Om apotekpreparater, se Serviceproduksjonsordningen

 • liniment 100 ml (= 120 g)

L16.5.7 Middel ved alopeci

Publisert: 1.06.2017

L16.5.7.1 Minoksidil

Publisert: 1.06.2017

Egenskaper

Minoksidil er en potent vasodilatator med effekt direkte på karenes glatte muskulatur. Ved lokal applikasjon har minoksidil en viss stimulerende effekt på hårveksten sentralt på hodet ved androgent håravfall, men virkningen er usikker og tidsbegrenset. Det påvirker ikke håravfall ved tinningene. Virkningsmekanismen er ukjent. Effekten avtar etter seponering og synes også å tape seg med tiden ved fortsatt behandling.

Farmakokinetikk

Absorpsjon 0,3–4,5 %, ved topikal bruk. Metaboliseres i stor grad i leveren. Svakt aktiv hovedmetabolitt. Utskilles via nyrene. Halveringstiden for aktiv substans totalt er 3–4 timer eller mer.

Indikasjoner

Alopecia androgenetica (hos menn og kvinner).

Dosering og administrasjon

1 ml påføres to ganger daglig. Hår og hodebunn skal være tørr.

Overdosering
Se G12 Minoksidil
Bivirkninger

Kløe, irritasjon, tørr hud, avflassing, erytem, dermatitt etc. Unormal hårvekst og pigmentering er rapportert. Minoksidil absorberes systemisk i en viss grad gjennom intakt hud (noen prosent av totaldosen). Blodtrykksfall og andre kardiovaskulære bivirkninger kan ikke utelukkes.

Graviditet, amming

Graviditet: Opplysninger mangler om bruk under graviditet.
Amming: Kan brukes av ammende ved bruk av terapeutiske doser.

Forsiktighetsregler

Bør ikke brukes ved overfølsomhet mot etanol eller propylenglykol. Forsiktighet ved bruk hos pasienter med hjertesykdom. Kan forsterke effekten av antihypertensiva og andre midler med potensielt blodtrykkssenkende effekt (diverse psykofarmaka, nitrater etc.). Hendene bør vaskes godt etter påføringen.

Minoksidil
Reseptfritt.  D11AX01
Recrea Forte 5 %

«McNeil»

 • liniment 50 mg/ml. 60 ml,  3 × 60 ml.

L16.5.8 Middel ved hirsutisme

Publisert: 1.06.2017

L16.5.8.1 Eflornitin

Publisert: 1.06.2017

Egenskaper

Eflornitin er en irreversibel ornitin dekarboksylasehemmer som trolig bremser hårvekst på follikkelnivå.

Farmakokinetikk

Mindre enn 1 % absorberes ved topikal applikasjon. Meget rask nedbrytning gjør at mulighetene for systemeffekter ved topikal behandling er små.

Indikasjoner

Økt ansiktsbehåring hos kvinner (hirsutisme).

Dosering og administrasjon

Smøres tynt på behåret område 2 ganger daglig. Unngå barbering av området umiddelbart før applikasjon og vent 5 minutter etter applikasjon med påføring av fuktighetskremer og sminke. 
Effekten kommer gradvis og ca. 30 % opplever merkbar hårreduksjon etter 24 ukers behandling, noe som øker til 80 % etter 52 uker. Virkningen forsvinner når eflornitin seponeres, og 8 uker etter seponering har man samme grad av hårvekst som tidligere.
Kan brukes parallelt med laserbehandling og muligens bedre effekten av denne.

Overdosering
Se G12 Eflornitin
Bivirkninger

Akne. Kløe, brennende eller stikkende sensasjon på applikasjonsstedet.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Lav systemisk eksponering.
Amming: Systemisk eksponering etter lokal behandling er lav. Risiko for farmakologiske effekter hos brysternærte barn er derfor liten.

Eflornitin

Rp. C

Vaniqa

«Almirall»

 • krem 115 mg/ml. 30 g. kr 422,10

L16.5.9 Middel mot smerter

Publisert: 1.06.2017

L16.5.9.1 Kapsaicin

Publisert: 1.06.2017

Sist endret: 19.06.2017

Egenskaper

Lokalanestetikum. Virkningsmekanismen er ikke fullstendig klarlagt. Virker på TRPV1-reseptorer på nerver. Substans P og C-fibre antas å være involvert i den selektive analgetiske effekten ved lokal bruk. Mulig forklaring er at kapsaicin tømmer substans P-depotene og forhindrer ansamling av substans P i fibrene.

Farmakokinetikk

Farmakokinetiske data fra bruk hos mennesker savnes.

Indikasjoner

Symptomatisk behandling av postherpetisk nevralgi (Capsina), perifere nevropatiske smerter (Qutenza) eller lindring av muskelsmerter (Termo).

Dosering og administrasjon

Voksne: Krem appliseres på smertefullt område 3–4 ganger daglig. Færre daglige applikasjoner vil medføre dårligere effekt. Flere ukers regelmessig behandling kan være nødvendig før klinisk effekt oppnås ved postherpetisk nevralgi.

Termo kapsaicin plaster: 1 plaster daglig settes på tørr hud og får sitte på 4–12 timer før det fjernes. Behandlingstid opp til 3 uker.

For Qutenza kapsaicin plaster er kapsaicinkonsentrajsonen svært høy (8%) og plasteret skal kun sitte på affisert hudområde i 30 minutter (HIV-relatert nevropati) eller 60 minutter (andre smertefulle nevropatier) før det fjernes. Denne behandlingen er smertefull og må ofte utføres under lokalanestesi. Etter en enkelt 60 minutters applikasjon skal man ikke gjenta behandlingen før etter 12 uker.

Overdosering 
Se G12  Kapsaicin
Bivirkninger

Varmefølelse og brennende følelse i huden. Erytem, lokalt utslett. Hoste, snue, rhinitt og/eller respirasjonsproblem kan ha sammenheng med at luftbårent kapsaicin fra tørket krem på huden har nådd luftveiene.

Graviditet, amming

Erfaring med bruk hos gravide og ammende mangler.

Forsiktighetsregler

Skal ikke brukes til barn. Kan gi irritasjon i øyne og hud.

Kontraindikasjon

Skadet og betent hud.

Kapsaicin
Rp. C (Capsina krem, Qutenza medisinert plaster). Informasjon om refusjon på blå resept:  N01BX04
Reseptfritt (Termo medisinert plaster) M02AB01
Capsina

«Bioglan»

 • krem 0,75 mg/g.  45 g. kr 284,60.

Qutenza

«Grünenthal»

 • medisinert plaster 179 mg per plaster (14 cm  × 20 cm).  1 stk. kr 2 585,80.

Termo

«Beiersdorf»

Meldt midlertidig utgått desember 2016

 • medisinert plaster 11 mg kapsaicinoider per plaster (14 cm  × 22 cm).  1 stk. 

L16.5.10 Midler mot hereditært angioødem

Publisert: 1.06.2017

L16.5.10.1 Icatibant

Publisert: 1.06.2017

Egenskaper

Syntetisk dekapeptid. Selektiv bradykinin type 2-reseptorantagonist. Hemmer bradykinineffekt ved å blokkere bradykininreseptorer.

Farmakokinetikk

Maksimal konsentrasjon 30 minutter etter subkutan injeksjon. Halveringstid 1–2 timer. Omfattende metabolisme via proteolytiske enzymer til inaktive metabolitter som utskilles i urinen.

Indikasjoner

Akutt anfall av hereditært angioødem hos voksne med C1-esterasehemmermangel.

Dosering og administrasjon

30 mg subkutant ved anfall. Settes i mageregionen. Behandlingen initieres av spesialist og gis av helsepersonell.

Bivirkninger

Smerte, brennende følelse samt rødhet på injeksjonsstedet er vanlig.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler.
Amming: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Lav biotilgjengelighet tilsier liten systemisk absorpsjon via barnets mage-tarm-kanal.

Forsiktighetsregler

Akutt iskemisk hjertesykdom og ustabil angina pectoris (svekket hjertefunksjon og reduksjon i koronar blodstrøm).

Icatibant

Rp. C

Firazyr

«Jerini»

 • injeksjonsvæske 10 mg/ml. Ferdigfylt sprøyte 3 ml. kr 20 284,50.

L16.5.10.2 C1-esterasehemmer

Publisert: 1.06.2017

Sist endret: 06.04.2018

Egenskaper

Human C1-esterasehemmer til intravenøs bruk.

Farmakokinetikk

Umiddelbart tilgjengelig i plasma ved intravenøs infusjon. Halveringstid 36 timer, noe kortere hos barn.

Indikasjoner

Akutt anfall av hereditært angioødem type 1 og 2 hos voksne med C1-esterasehemmermangel.

Dosering og administrasjon

20 E esterasehemmer per kg kroppsvekt ved HAE-anfall. Et hetteglass inneholder ferdig utblandet 10 ml 50 E/ml C1-esterasehemmer. Gis langsomt intravenøst som injeksjon eller infusjon. Obs! Anafylaksiberedskap. Pasienter med tendens til allergier bør forbehandles med antihistaminer og glukokortikoider.

Overdosering
Se G12 C1-hemmer
Bivirkninger

Bivirkninger forekommer sjelden, men anafylaktiske reaksjoner er beskrevet. Likeledes trombose, temperaturstigning og reaksjoner på instikkstedet.

Graviditet, amming

Opplysninger om bruk ved graviditet og amming mangler.

Forsiktighetsregler

Ved tegn til allergiske reaksjoner skal behandlingen stoppes umiddelbart.

C1-esterasehemmer
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept:  B06AC01
Berinert

«CSL Behring»

 • injeksjons-/infusjonssubstans 500 E. Hetteglass. kr 6 805,20.

 • injeksjons-/infusjonssubstans 1500 E. Hetteglass. kr 20 330,60.

Cinryze

«Shire»


▼ Dette legemidlet er under særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.

 • injeksjonssubstans 500 IE. 2 sett. kr 15013,30.

L16.5.10.3 Conestat alfa

Publisert: 1.06.2017

Egenskaper

Rekombinant human C1-esterasehemmer til intravenøst bruk. Fremstilt av morsmelk fra transgene kaniner.

Farmakokinetikk

Umiddelbart tilgjengelig i plasma ved intravenøs infusjon. Halveringstid 0,5–3 timer, avhengig av dose. Antistoffdannelse mot innholdsstoffer ikke sett etter 26 gjentatte behandlinger.

Indikasjoner

Akutte anfall av hereditært angioødem (HAE) type 1 og 2 hos voksne med C1-esterasehemmermangel.

Dosering og administrasjon

50 E per kg kroppsvekt ved HAE-anfall (maksimal enkeltdose 4200 E). Gis langsomt intravenøst som injeksjon eller infusjon. Effekt i løpet av 1 time. Behandlingen kan gjentas med ytterligere 4200 E i løpet av 1 døgn.
Obs! Anafylaksiberedskap. Pasienter med tendens til allergier bør forbehandles med antihistamin og glukokortikoid.

Overdosering
Bivirkninger

Hodepine. Allergiske reaksjoner hos kaninallergikere er beskrevet. Anafylaktiske reaksjoner (sjeldent).

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk ved graviditet mangler.
Amming: Erfaring med bruk ved amming mangler. Liten sannsynlighet for absorpsjon av legemidlet fra barnets mage-tarm-kanal.

Forsiktighetsregler

Kontroll av RAST mot kanin før oppstart. 

Conestat alfa
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept:  B06AC04
Ruconest

«Pharming Group»

 • injeksjonssubstans 2100 E. Hetteglass. kr 12 636,60.

L16.5.11 Middel mot submentalt fett

Publisert: 1.06.2017

L16.5.11.1 Deoksykolsyre

Publisert: 01.06.2017

Sist endret: 01.08.2017

Egenskaper

Deoksykolsyre har cytolytisk effekt og brukes for å redusere submentalt fat (SMF). Det ødelegger adipocytter, som blir fjernet av makrofager, og det stimulerer en neokollagenese som virker oppstrammende på huden.

Farmakokinetikk

Elimineres via hepatiske transportproteiner fra blod til galle, uten signifikant bidrag av metabolisme.

Indikasjoner

Overflødig submentalt fett hos voksne, av moderat til alvorlig grad der det oppleves som skjemmende for pasienten.

Dosering og administrasjon

Uføres av helsepersonell som har fått spesiell opplæring eller kurs i bruk av legemidlet og med anatomisk kunnskap som er nødvendig for sikker administrasjon.

Overdosering
Se G12 Deoksykolsyre
Bivirkninger

Smerter, ødem, hevelse, forbigående anestesi eller parestesi, nodulus, hematom, indurasjon, erytem og kløe. Hvis deoksykolsyre settes i nærheten av motoriske nerver, kan det gi lammelse som vanligvis er forbigående.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler.
Amming: Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk liten overgang til morsmelk pga. lav biotilgjengelighet.

Forsiktighetsregler

Skal settes subkutant og 1–1,5 cm fra viktige anatomiske strukturer. Se utfyllende tekst i preparatomtale (SPC) og pakningsvedlegg.

Deoksykolsyre

Rp. C

Belkyra

«Allergan»

 • injeksjonsvæske 10 mg/ml. Hetteglass 4 x 2 ml. kr 9948.60.

L16.6 Midler mot epidermale dysplasier og hudcancer

Publisert: 1.06.2017

L16.6.1 Midler mot solare keratoser, basaliomer og Mb Bowen

Publisert: 1.06.2017

L16.6.1.1 Aminolevulinsyre

Publisert: 1.06.2017

Sist endret: 23.05.2018

Egenskaper

Aminolevulinsyre (5-ALA) er det første stoffet i hem-syntesen. Ved lokal applikasjon omdannes absorbert 5-ALA til høye konsentrasjoner av protoporfyrin IX som er en fotoaktiv forbindelse. Ved belysning med rødt lys 630 nm vil protoporfyrin IX aktiveres og gjennom dannelse av reaktivt oksygen påvirke særlig mitokondrier og gi celledød.

Farmakokinetikk

Absorpsjon inkludert mengde stoff i dermis tilsvarer 0,2 % av administrert dose. Systemabsorpsjon forkommer ikke.

Indikasjoner

Gel: Solare (aktiniske) keratoser grad 1 og 2.
Plaster: Milde keratoser i ansikt eller hodebunn. 

Dosering og administrasjon

Skal kun administreres under oppsyn av helsepersonell med erfaring med fotodynamisk behandling.

Gel: Preparatet appliseres topikalt i et ca. 1 mm tykt lag etter forbehandling av affisert hudområde med fjerning av skorper for å bedre penetrasjon av 5-ALA. Området skal deretter tørke i 10 minutter før tildekning med okklusiv lystett bandasje.
Etter 3 timers applikasjonstid fjernes bandasjen og belysning med rødt lys 630 nm foretas (lysdose 37 J/cm2). Smerter under belysningen kan lindres med påsprøyting av vann. .
Plaster: Opp til 6 plastre kan festes på 6 forskjellige lesjoner. Fjernes etter 4 timer og eksponeres for rødt lys 630 nm (lysdose 37 J/cm2

Både pasient og behandlere skal under behandlingen beskytte øynene med beskyttelsesbriller mot rødt lys.

Overdosering 
Se G12  Aminolevulinsyre.
Bivirkninger

Lokal irritasjon, rødhet og skorper på behandlingsområdet må forventes, men vil gå bort i løpet av noen uker.

Graviditet, amming

Graviditet: Ingen data. 
Amming: Ingen data. Amming kan gjenopptas 24 timer etter applisering.

Forsiktighetsregler

Behandlingen skal ikke gis til pasienter med peanøtt- eller soyaallergi. Behandlet hudområde bør beskyttes mot sollys i 48 timer etter applikasjon. Samtidig behandling med andre fototoksiske legemidler kan forsterke den fototoksiske reaksjonen på behandlingen.

Informasjon til pasient

Behandlingen medfører sår og skorper i huden som tilheler i løpet av noen uker. Behandlingen kan gjentas.

Aminolevulinsyre

Rp. C 

Alacare

«Photonamic»

 • medisinert plaster 8 mg. 4 stk. kr 1677.40.

Ameluz

«Biofrontera»

 • gel 78 mg/g. 2 g. kr 2 103,40.

L16.6.1.2 Imiquimod

Publisert: 1.06.2017

Egenskaper

Imiquimod modifiserer immunresponsen og virker som et antitumorstoff ved å indusere alfainterferon og andre cytokiner. Imiquimod har ingen direkte antiviral aktivitet.

Farmakokinetikk

Mindre enn 0,9 % av lokalt applisert dose blir absorbert gjennom huden.

Indikasjoner

Veneriske vorter. Eksterne genitale og perianale kondylomer hos voksne.

Lokalbehandling av ikke-hypertrofiske former av solare keratoser i ansikt og hodebunn hos immunkompetente. (Zyclara krem. Eneste indikasjon.)

Lokalbehandling overflatiske basaliomer hos immunkompetente.

Dosering og administrasjon

Veneriske vorter: Appliseres 3 ganger per uke før sengetid. Kremen bør være på i 6 timer uten at man bader eller dusjer. Behandlingen fortsetter inntil synlige vorter forsvinner, men ikke utover 16 uker. 

Solare keratoser: Appliseres på lesjoner før sengetid 3 ganger per uke i 4 uker. Deretter 4 ukers pause før ev. gjentatt 4 ukers behandling. (Aldara krem) 
Zyclara krem påføres daglig til sengetid i 2 ukers behandlingsperiode, med to ukers pause før nye 2 uker behandling
Kremen bør være på i 8 timer uten at man bader eller dusjer. 

Overflatiske basaliomer: Appliseres på og 1 cm rundt lesjoner før sengetid 5 ganger per uke i 6 uker. Vurdering av terapieffekt 12 uker etter behandlingsstart.
Kremen bør være på i 8 timer uten at man bader eller dusjer.

Kremen påføres i tynt lag og masseres inn i behandlingsområdet til den forsvinner.
Endoseposen dekker et område på 20 cm2, og posen skal kastes selv om det er krem igjen.

Overdosering
Se G12 Imiquimod
Bivirkninger

Erytem, erosjon, kløe, avskalling, ødem, indurasjon, skorpedannelse og vesikler lokalt. Lokale reaksjoner er som regel milde og forsvinner etter 2 uker. Systemiske reaksjoner som hodepine og influensalignende symptomer er rapportert.

Graviditet, amming

Erfaring med bruk hos gravide og ammende mangler.

Forsiktighetsregler

Ikke-omskårne menn som behandles for vorter under forhuden, må trekke denne tilbake og vaske området daglig.

Imiquimod
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: D06BB10
Aldara

«Meda»

 • krem 50 mg/g. 12 × 0,25 g kr 717,30.

Zyclara

«Meda»

 • krem 37,5 mg/g. 28 × 0,25 g kr 1 330,80.

L16.6.1.3 Ingenolmebutat

Publisert: 01.06.2017

Sist endret: 31.07.2017

Egenskaper

Ingenolmebutat er en makrosyklisk diterpen-ester utvunnet fra vortemelkplanten Euphorbia peplus. Midlet induserer cellenekrose trolig gjennom blokkering av membranpotensial i mitokondrier og fremmer trolig også inflammatorisk respons.

Farmakokinetikk

Preparatet appliseres topikalt. Systemabsorpsjon er ikke påvist.

Indikasjoner

Solare (aktiniske) keratoser grad 1 og 2. Feltbehandling av hudområder opptil 5 x 5 cm. Effekten varierer med lokalisasjon. Best effekt med 45 % full tilheling på enkeltlesjoner i ansikt etter 2 måneder, og 56 % av disse med residivfritt behandlingsområde etter 1 år. Lavere respons på andre lokalisasjoner. Effekt hos immunsupprimerte er ikke undersøkt.

Dosering og administrasjon

Til ansikt og hodebunn benyttes styrke 150 µg/g x 1 i 3 dager mens lesjoner på trunkus behandles med 500 µg/g x 2 i 2 dager. Gelen smøres på tørr hud senest 2 timer før sengetid, skal tørke i 15 minutter og skal ikke vaskes av før etter 6 timer. Innholdet i 1 tube dekker 5 x 5 cm.

Overdosering 
Se G12  Ingenolmebutat
Bivirkninger

Lokal irritasjon, rødhet og skorper på behandlingsområdet må forventes, men vil gå bort i løpet av noen uker. Lesjoner på kropp og ekstremiteter tilheler langsommere enn de i ansikt.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Lav systemisk eksponering.
Amming: Lokalbehandling: Ingen systemisk eksponering etter lokalbehandling tilsier liten risiko ved amming. Barnet bør ikke være i fysisk kontakt med det behandlede området i en periode på 6 timer etter påføring.

Forsiktighetsregler

Skal ikke brukes i huden rundt øyne, i nesebor eller øreganger, på skadet hud eller på infiserte hudområder.

Informasjon til pasient

Behandlingen medfører skorper i huden og sårdannelse som tilheler i løpet av noen uker.

Ingenolmebutat
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept:  D06BX02
Picato

«LEO»

 • gel 150 µg/g. 3 x 0,47 g. kr 988,20.

 • gel 500 µg/g. 2 x 0,47 g. kr 1 039,80.

Picato

«Orifarm»

 • gel 150 µg/g. 3 x 0,47 g. kr 988,20.

Picato

«2care4»

 • gel 150 µg/g. 3 x 0,47 g. kr 988,20.

L16.7 Midler mot dermatitter

Publisert: 1.06.2017

For glukokortikoider til bruk på hud og slimhinner, se  L16.3 Glukokortikoider til bruk på hud og munnslimhinne

L16.7.1 Retinoider

Publisert: 1.06.2017

L16.7.1.1 Alitretinoin

Publisert: 1.06.2017

Egenskaper

Panretinoid, dvs. bindes til alle typer retinoidreseptorer (RXR og RAR) og påvirker gjennom dette apoptose, celledifferensiering, keratinisering, sebumproduksjon og proliferasjon i huden. Antiinflammatoriske effekter. Har direkte effekt på T-lymfocytter.

Farmakokinetikk

Lipofilt legemiddel som absorberes best ved samtidig inntak av mat. Halveringstid 2–10 timer. Nedbrytes ved oksidasjon og glukuronidering i lever. Metabolitter utskilles hovedsakelig i urin, men 30 % i feces.

Indikasjoner

Kronisk, terapiresistent håndeksem med betydelig reduksjon i livskvalitet.
Forskrivning av dermatolog.

Dosering og administrasjon

30 mg daglig i 3–6 måneder (10 mg daglig hos pasienter med hypertriglyseridemi, fedme, diabetes, eller økt risiko for kardiovaskulær sykdom). Ved manglende tegn til bedring etter 3 måneder skal preparatet seponeres. Ca. 50 % av pasienter med kronisk håndeksem (uavhengig av etiologi) vil respondere med bedring av plagene. Ved effekt seponeres preparatet, og gjennomsnittlig tid før eksemresidiv er 5–6 måneder. Behandlingen kan gjentas. 

Bivirkninger

Doseavhengige. Hodepine, tørre slimhinner, anemi, økte triglyserider og kolesterol, nedsatt tyroksin. 

Graviditet, amming

Graviditet: Kontraindisert ved graviditet. Fertile kvinner må bruke sikker prevensjon under behandling og minst 1 måned etter avsluttet behandling. Se retinoider.
Amming: Bruk av retinoider frarådes hos ammende pga. virkestoffenes toksisitet.

Forsiktighetsregler

Kvinner i fertil alder skal bruke pålitelig prevensjon fra 1 måned før og i minst 5 uker etter avsluttet behandling. Det skal kun utskrives medisin for en måned ad gangen, og det må foreligge negativ graviditetstest før ny dose kan forskrives. 
Retinoider kan ha effekt på psyken, og spesiell varsomhet anbefales ved eksisterende eller tidligere depresjon. Unngå vitamin A-tilskudd (tran, Sanasol).

Kontraindikasjoner

Graviditet, amming. Samtidig bruk av tetrasykliner (risiko for intrakraniell trykkstigning). Ubehandlet hypertriglyseridemi, hyperkolesterolemi og hypotyreose. Alvorlig soyaallergi. 

Informasjon til pasient

Pasienten må informeres omhyggelig om risikoen for fostermisdannelser.

Alitretinoin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept:  D11AH04

Utleveringsbestemmelse: Til fertile kvinner skal det kun utleveres alitretinoin tilstrekkelig for 30 dagers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensingen for fertile kvinner.

Toctino

«Stiefel»

 • kapsler 10 mg. 30 stk. (enpac) kr 4 082,90.

 • kapsler 30 mg. 30 stk. (enpac) kr 4 082,90.

L16 Legemidler ved hudsykdommer