Norsk legemiddelhåndbok

L17.7.2 Bisfosfonater ved osteoporose

Publisert: 10.06.2016

Vedrørende farmakokinetikk, graviditet, amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjon, se  L17.7 Bisfosfonater
Alendronat ( ), etidronat ( ), ibandronat ( ), risedronat ( ), zoledronat ( )
Egenskaper
Forhindrer beintap. Redusert risiko for beinbrudd er vist hos kvinner med etablert postmenopausal osteoporose (dvs. redusert beinmasse og gjennomgått brudd), hos kvinner med svært redusert beinmasse (osteoporose, T < -2,5) som ikke har kliniske brudd før start av behandling, hos personer med pågående steroidterapi uten osteoporose, samt hos kvinner og menn med nylig gjennomgått lårhalsbrudd (uansett målt beintetthet). Siden normal beinomsetning reduseres, øker risiko for sjeldne atypiske lårbeinsbrudd noe med økende behandlingslengde. Derfor er optimal behandlingslengde uavklart og må baseres på individuell vurdering av nytte og risiko, særlig ved varlighet utover 5 år.
Indikasjoner

Postmenopausal osteoporose hos kvinner og etablert osteoporose hos menn med høy risiko for nye frakturer. Langvarig (mer enn 3 mnd.) og systemisk behandling med glukokortikosteroider er refusjonsberettiget, men ikke godkjent indikasjon. (Gjelder alendronat 10 mg.) Pasientene bør ha et inntak av kalsium på minimum 1 g/døgn og vitamin D på 20 μg/døgn (= 800 E/døgn).

Dosering og administrasjon
Se Dosering og administrasjon . og det enkelte virkestoff.
Bivirkninger

Lette gastrointestinale bivirkninger. Øsofageal irritasjon/sårdannelse. Muskelsmerter. Utslett. Sjeldne, men alvorlige bivirkninger er osteonekrose i kjeve og atypiske brudd i lårbeinet.

Kontroll

Kontroll av beinmasse målt i rygg og/eller lårhals etter 2–3 år.

Informasjon til pasient

Interaksjoner. Inntak i relasjon til måltider og andre legemidler. Kroppsstilling og drikke ved inntak.

L17.7.2.1 Alendronat

Publisert: 10.06.2016

Sist endret: 19.06.2017

For utfyllende legemiddelomtale, se  L17.7 Bisfosfonater og L17.7.2 Bisfosfonater ved osteoporose
Farmakokinetikk
Se . Halveringstiden er tofasisk: Initialt 1 time, eliminasjon fra beinvev 10 år.
Dosering og administrasjon
Tabletter på 10 mg tas fastende daglig minst 30 minutter før frokost. Tabletter på 70 mg tas fastende en gang i uken minst 30 minutter før frokost. For øvrig se .
Alendronat
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: M05BA04
Alendronat

«Bluefish»

 • tabletter 70 mg. 4 stk. (enpac) kr 152,50(Trinnpris kr 69,70), 12 stk. (enpac) kr 391,00(Trinnpris kr 145,10).

Alendronat

«Mylan»

 • tabletter 10 mg. 28 stk. (enpac) kr 281,20(Trinnpris kr 70,30), 98 stk. (enpac) kr 880,50(Trinnpris kr 168,30).

 • tabletter 70 mg. 4 stk. (enpac) kr 152,50(Trinnpris kr 69,70), 12 stk. (enpac) kr 391,00(Trinnpris kr 145,10).

Alendronat

«Sandoz»

 • tabletter 70 mg. 4 stk. (enpac) kr 152,50(Trinnpris kr 69,70), 12 stk. (enpac) kr 391,00(Trinnpris kr 145,10).

Fosamax

«Farmagon»

 • tabletter 70 mg. 12 stk. (enpac) kr 391,00(Trinnpris kr 145,10)

Fosamax

«MSD»

 • tabletter 10 mg. 98 stk. (datopk) kr 880,50(Trinnpris kr 168,30).

 • tabletter 70 mg. 12 stk. (enpac) kr 391,00(Trinnpris kr 145,10).

L17.7.2.2 Etidronat

Publisert: 10.06.2016

For utfyllende legemiddelomtale, se  L17.7 Bisfosfonater og L17.7.2 Bisfosfonater ved osteoporose
Farmakokinetikk
Se . Halveringstiden er tofasisk: Initialt 1–6 timer, eliminasjon fra beinvev 2–10 uker.
Dosering og administrasjon
0,4 g daglig. Tas utenom måltid. Gis syklisk: 2 uker etidronat, deretter 11 uker uten etidronat, men 0,5 g kalsium daglig. For øvrig se .
Etidronat
Søknad Legemiddelverket via apotek, se
Didronel
 • tabletter 200 mg. 60 stk. (enpac)

Didronel kit
 • tabletter 400 mg ditronat og 500 mg kalsium. 14 + 76 stk. (kombinasjonspakning)

L17.7.2.3 Ibandronat

Publisert: 10.06.2016

For utfyllende legemiddelomtale, se  L17.7 Bisfosfonater og L17.7.2 Bisfosfonater ved osteoporose
For utfyllende legemiddelomtale, se  L17.7 Bisfosfonater og L17.7.2 Bisfosfonater ved osteoporose
Farmakokinetikk
Se . Halveringstiden er 10–60 timer.
Dosering og administrasjon
 • Peroralt: mot osteoporose: 150 mg en gang månedlig. For øvrig se
 • Parenteralt: 2–4 mg som intravenøs injeksjon over 15–30 sekunder hver 3. måned.

Ibandronat
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: M05BA06
Bonviva

«Orifarm»

 • injeksjonsvæske 3 mg/sprøyte. 3 ml kr 1 016,30.

 • tabletter 150 mg. 3 stk. (enpac) kr 893,80.

Bonviva

«Roche»

 • injeksjonsvæske 3 mg/sprøyte. 3 ml kr 1 016,30.

 • tabletter 150 mg. 3 stk. (enpac) kr 893,80.

Bonviva

«2care4»

 • injeksjonsvæske 3 mg/sprøyte. 3 ml kr 1 016,30.

Ibandronsyre

«Medical Valley»

 • tabletter 150 mg. 3 stk. (endos) kr 893,80.

L17.7.2.5 Zoledronat

Publisert: 10.06.2016

Sist endret: 21.02.2018

For utfyllende legemiddelomtale, se  L17.7 Bisfosfonater og L17.7.2 Bisfosfonater ved osteoporose
Farmakokinetikk
Se . Halveringstiden er ca. 7 døgn.
Dosering og administrasjon

Mot hyperkalsemi: 5 ml infusjonskonsentrat 4 mg/5 ml fortynnes videre i 100 ml NaCl 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml som gis som intravenøs infusjon over minst 15 minutter. Behandlingen gjentas vanligvis hver 3–4 uke. Zoledronat mot hyperkalsemi skal kun brukes av lege som har erfaring med bruk av intravenøse bisfosfonater.
Mot osteoporose: 5 mg i 100 ml infusjonsvæske gis som en enkelt infusjon over minst 15 minutter. Behandlingen gis en gang i året.

Zoledronat
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: M05BA08
Aclasta

«Novartis»

 • infusjonsvæske 5 mg/100 ml. 100 ml kr 3 274,10.

Zoledronic acid

«Actavis»

 • infusjonskonsentrat  4 mg/5 ml. Hetteglass 5 ml kr 1 602,90.

Zoledronsyre

«Fresenius»

 • infusjonskonsentrat  4 mg/5 ml. Hetteglass 5 ml kr 1 602,90, 4 x 5 ml kr 5812,30.

Zometa

«Novartis»

 • infusjonsvæske  4 mg/100 ml. 100 ml kr 1 602,90.

L17.7.2 Bisfosfonater ved osteoporose