Norsk legemiddelhåndbok

L20.1.2.1.2 Kodein–paracetamol

Publisert: 05.01.2016

Sist endret: 17.01.2017

For utfyllende legemiddelomtale, se  L20.1.2.1.1 Kodein og L20.1.1.2 Paracetamol
Farmakokinetikk
 • Kodein: Se
 • Paracetamol: Se
Dosering og administrasjon

Voksne: 30–60 mg kodein peroralt, ev. rektalt, hver 4.–8. time, tilsvarer 0,4–1 g paracetamol per dose.

Barn: Ved sterke akutte smerter: > 40 kg (> 12 år): 30 mg kodein som tablett/brusetablett eller stikkpille inntil x 4 daglig. Kodeinholdige preparater er ikke godkjent for bruk hos barn under 12 år eller til ungdom under 18 år som har gjennomgått tonsillektomi pga. søvnapne. Anbefalt behandlingstid hos barn over 12 år er maksimalt 3 dager.

Kodein–paracetamol
Rp. B Δ Informasjon om refusjon på blå resept: N02AJ06
Altermol

«Alternova»

 • tabletter 30 mg kodein, 500 mg paracetamol. 10 stk. (enpac) kr 72,80(Trinnpris kr 65,10), 20 stk. (enpac) kr 95,70(Trinnpris kr 80,20), 50 stk. kr 126,90(Trinnpris kr 97,60), 100 stk. kr 203,70(Trinnpris kr 145,20).

Kodein-paracetamol SA

«Farma Holding»

 • stikkpiller 2,5 mg kodein, 37,5 mg paracetamol. 10 stk.

 • stikkpiller 5 mg kodein, 75 mg paracetamol. 10 stk.

 • stikkpiller 10 mg kodein, 150 mg paracetamol. 10 stk.

 • stikkpiller 20 mg kodein, 250 mg paracetamol. 10 stk.

Paralgin forte

«Weifa»

 • stikkpiller 30 mg kodein, 400 mg paracetamol. 10 stk. kr 75,80, 50 stk. kr 179,20.

 • tabletter 30 mg kodein, 400 mg paracetamol. 10 stk. (enpac) kr 72,80, 20 stk. (enpac) kr 95,70, 50 stk. kr 126,90, 50 stk. (endos) kr 126,90, 10 × 50 stk. (endos) kr 797,40, 100 stk. kr 203,70, 100 stk. (enpac) kr 203,70, 10 × 100 stk. (enpac) kr 1 533,50, 10 × 100 stk. kr 1 533,50.

Paralgin major

«Weifa»

 • stikkpiller 60 mg kodein, 800 mg paracetamol. 10 stk. kr 79,40, 10 × 10 stk. kr 342,70.

Paramax Comp

«Vitabalans»

 • tabletter 30 mg kodein, 500 mg paracetamol. 50 stk. kr 126,90(Trinnpris kr 97,60).

Pinex Forte

«Actavis»

 • brusetabletter 30 mg kodein, 500 mg paracetamol. 20 stk. kr 95,70.

 • stikkpiller 30 mg kodein, 500 mg paracetamol. 10 stk. kr 75,80.

 • tabletter 30 mg kodein, 500 mg paracetamol. 10 stk. (enpac) kr 72,80(Trinnpris kr 65,10), 20 stk. (enpac) kr 95,70(Trinnpris kr 80,20), 50 stk. kr 126,90(Trinnpris kr 97,60), 100 stk. kr 203,70(Trinnpris kr 145,20).

Pinex Major

«Actavis»

 • stikkpiller 60 mg kodein, 1000 mg paracetamol. 10 stk. kr 79,40.

L20.1.2.1.2 Kodein–paracetamol