Norsk legemiddelhåndbok

L20.1.2.3.6 Morfin

Publisert: 05.01.2016

Sist endret: 03.10.2018

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, bivirkninger, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se  L20.1.2.3 Sterke opioidagonister
Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 30–50 % ved peroral tilførsel av vanlige tabletter, 10–50 % ved depottabletter og ca. 25% for mikstur. Penetrerer langsomt blod-hjerne-barrieren. Ved epidural tilførsel er det 40–100 ganger høyere konsentrasjon i cerebrospinalvæsken enn ved samme dose gitt intravenøst. Responstiden er 15–30 minutter ved subkutan og intramuskulær tilførsel. Virketid 3–5 timer, doseavhengig. Responstid for vanlige tabletter og mikstur ca. 1 time. Med depottabletter maksimal effekt etter 6 timer, virketid 8–12 timer. Virketiden øker med økende alder. Ved epidural/intratekal tilførsel virketid opptil 24 timer, doseavhengig. Metaboliseres i leveren ved demetylering, dealkylering, konjugering og hydrolyse. Interindividuelle variasjoner. Aktive metabolitter er morfin-6-glukuronid og normorfin. Utskilles via nyrene, opptil 12 % umetabolisert. Er gjenstand for en svak grad av enterohepatisk sirkulasjon. Halveringstiden er 2–4 timer. Virketiden for depottabletter er 8–15 timer etter inntak, doseavhengig.

Dosering og administrasjon

Smerter:

 • Voksne (lavest doser hos eldre):

  • Intramuskulært, intravenøst: Vanlig enkeltdose 10 mg, noe mindre i.v., f.eks. 5 mg (langsom injeksjon). Dosen gjentas etter behov. Vanlig doseintervall i.m. er 3–6 timer. I.m. bør det helst ikke doseres hyppigere enn med 2 timers intervall. Innledningsvis kan hyppige, små doser i.v. (2–4 mg) være hensiktsmessig. Kontinuerlig i.v. eller subkutan infusjon er ofte beste parenterale tilførselsmåte ved ved sterke kreftrelaterte smerter.

  • Peroralt ev. rektalt (ved kroniske smerter): Vanligvis 10–30 mg hver 4. time (om nødvendig mer). Depottabletter: 10–30 mg × 2–3. Høyere doser ved behov.

 • Barn: 

  • Peroral (> 2 år): 0,2 - 0,3 mg/kg x 4 - 6. Dose tilpasses individuelt. 
   Dropizol dråper: 1 dråpe inneholder 0,5 mg vannfri morfin. 1 ml = 19 dråper. "Off label" ved bruk til barn, spesialistoppgave. Se SPC.

  • Intramuskulært, intravenøst: 0,1 – 0,2 mg/kg kroppsvekt som enkeltdose. Gjentas etter behov.

Diaré (og kolikksmerter) hos voksne: 10-30 dråper opiumtinktur 2-3 ganger daglig
Alvorlig diaré hos voksne: 5–10 dråper Dropizol dråper 2–3 ganger daglig

Tungpust: Morfin kan brukes for å lindre tungpust ved langtkommet kreftsykdom og hos andre pasienter i terminalfase. 2,5 – 5 mg s.c./i.v. injeksjon hos opioidnaive, ev. høyere dose hos pasienter som er tilvent opioider.

Overdosering
Se G12 Morfin
Graviditet, amming
Graviditet: Risiko for påvirkning av barnet ved bruk nær fødselen. Se opioidanalgetika .
Amming: Overgang til morsmelk er høy. Se opioidanalgetika  .
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Morfin
Rp. A Δ Informasjon om refusjon på blå resept: A07DA02 og   N02AA01
Dolcontin

«Pfizer»

 • depotgranulat til mikstur. 20 mg/dose. 30 stk. (dosepose) kr 410,00.

 • depottabletter 5 mg. 100 stk. (enpac) kr 154,20.

 • depottabletter 10 mg. 25 stk. (enpac) kr 100,00(Trinnpris kr 68,90), 49 stk. (endos) kr 101,40, 100 stk. (enpac) kr 154,80(Trinnpris kr 117,90).

 • depottabletter 30 mg. 25 stk. (enpac) kr 136,30(Trinnpris kr 91,40), 49 stk. (endos) kr 123,30, 100 stk. (enpac) kr 199,60(Trinnpris kr 199,60).

 • depottabletter 60 mg. 25 stk. (enpac) kr 223,20(Trinnpris kr 127,00), 49 stk. (endos) kr 196,60, 100 stk. (enpac) kr 347,80(Trinnpris kr 347,80).

 • depottabletter 100 mg. 25 stk. (enpac) kr 354,00(Trinnpris kr 176,70), 49 stk. (endos) kr 294,30, 100 stk. kr 538,90(Trinnpris kr 535,80).

 • depottabletter 200 mg. 90 stk. (enpac) kr 921,00.

Dropizol

«Pharmanovia»

 • dråper 1ml, lik 1 ml tinktur fra Papaver somniferum (opium), svarende til 10 mg morfin.
  Flaske med dråpeteller 10 ml kr 568,20, 3 x 10 ml kr 1594,60.

Malfin

«Teva»

 • depottabletter 10 mg. 25 stk. (enpac) kr 100,00(Trinnpris kr 68,90), 100 stk. (enpac) kr 154,80(Trinnpris kr 117,90).

 • depottabletter 30 mg. 25 stk. (enpac) kr 136,30(Trinnpris kr 91,40), 100 stk. (enpac) kr 199,60(Trinnpris kr 199,60).

 • depottabletter 60 mg. 25 stk. (enpac) kr 223,20(Trinnpris kr 127,00), 100 stk. (enpac) kr 347,80(Trinnpris kr 347,80).

 • depottabletter 100 mg. 25 stk. (enpac) kr 354,00(Trinnpris kr 176,70), 100 stk. kr 538,90(Trinnpris kr 535,30).

Morfin

«abcur»

 • injeksjonsvæske 10 mg/ml. 10 × 1 ml kr 254,60.

Morfin NAF

«Apotek»

Om apotekpreparater, se Serviceproduksjonsordningen

 • injeksjonsvæske 1 mg/ml. 10 × 1 ml.

 • injeksjonsvæske 10 mg/ml. Med konserveringsmiddel: 10 × 10 ml.

 • injeksjonsvæske 20 mg/ml. Med konserveringsmiddel: 10 × 10 ml.

 • injeksjonsvæske 40 mg/ml. Uten konserveringsmiddel: 10 × 10 ml.

 • mikstur 10 mg/ml. 100 ml, 250 ml.

Morfin

«Takeda»

 • injeksjonsvæske 10 mg/ml. 10 × 1 ml kr 254,60, 10 × 10 ml kr 3157,00.

 • injeksjonsvæske 20 mg/ml. 10 × 10 ml kr 3157,00.

 • tabletter 10 mg. 100 stk. (enpac) kr 355,70.

 • tabletter 30 mg. 100 stk. (enpac) kr 355,70.

Morfin Epidural

«Takeda Nycomed»

 • injeksjonsvæske 2 mg/ml. 10 × 2 ml kr 1 058,00.

Morfin sykehusapotek

«sykehusapotek»

 • stikkpiller  10 mg 10 stk.

 • stikkpiller 30 mg 10 stk.

Morphine

«Orion»

 • injeksjonsvæske 10 mg/ml. 10 × 1 ml kr 254.60.

 • injeksjonsvæske 20 mg/ml. 1 ml kr 62,70, 10 × 1 ml kr 177,10.

Opiumtinktur NAF

«Apotek»

Om apotekpreparater, se Serviceproduksjonsordningen

 • dråper 1:10 tinktur av medisinsk opium. 1 g inneholder 10 mg morfinbase (samt andre opiumsalkaloider) 20 ml.

Oramorph

«Molteni»

 • dråper 20 mg/ml. 20 ml. kr 139,00

 • mikstur 2 mg/ml. 100 ml kr 114,00. Endosebeholdere: 30 x 5 ml kr 220,80

 • mikstur 6 mg/ml. Endosebeholdere: 30 x 5 ml kr 289,80

Oramorph

«2care4»

 • mikstur 2 mg/ml. 100 ml kr 231,20

L20.1.2.3.6 Morfin