Norsk legemiddelhåndbok

L22.4.1 Atropin

Publisert: 19.01.2016

Sist endret: 11.10.2017

Vedrørende egenskaper, bivirkninger og kontraindikasjoner, se  L22.4 Antikolinergika
Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet ved intramuskulær tilførsel er 50 %. Metaboliseres delvis i leveren. Utskilles via nyrene. Halveringstid 2–5 timer.

Indikasjoner
 1. Injeksjonsvæske:

  • Profylaktisk eller terapeutisk for å motvirke bradykardi, spytt- og slimsekresjon

  • Reversering av nevromuskulære blokkere (sammen med neostigmin som alternativ til glykopyrron). Se også T22.3.2.5 Nevromuskulære blokkere
 2. Øyedråper:

  • Diagnostisk: Av spesialister ved objektiv skiaskopisk refraksjonsbestemmelse hos barn. Må ikke benyttes til diagnostisk pupilleutvidelse pga. risiko for langvarig akkommodasjonslammelse (1–2 uker)

  • Atropinsykloplegi, se f.eks. bakterielle keratitter
Overdosering
Se G12 Atropin
Graviditet, amming
Graviditet: Se foran .
Amming: Passerer over i morsmelk. Enkeltdoser kan brukes til ammende. Gjentatt dosering kan muligens gi antikolinerge effekter hos brysternærte barn samt nedsette melkeproduksjonen.
Atropin

Rp. C

Atropin NAF

«Apotek»

Om apotekpreparater, se Serviceproduksjonsordningen

 • injeksjonsvæske 1 mg/ml. 10 × 10 ml.

Atropin

«Takeda Nycomed»

 • injeksjonsvæske 1 mg/ml. 10 × 1 ml kr 257,90.

Atropin

«Stragen»

 • injeksjonsvæske 0,1 mg/ml. Sprøyter 10 × 5 ml kr 785,60.

 • injeksjonsvæske 0,2 mg/ml. Sprøyter 10 × 5 ml kr 1355,80.

Øyedråper, se

L22.4.1 Atropin