Norsk legemiddelhåndbok

L23.2.2 Kalsium

Publisert: 20.02.2017

Sist endet: 08.08.2018

Egenskaper
Se Tabell 3 Sporelementer/-kilder og anbefalt tilførsela. Nødvendig for mineralisering av skjelettet. Kalsiuminntaket i Norge dekkes som oftest av vanlig kosthold.
Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 4–45 % ved peroral tilførsel, avhengig av kalsiumforbindelsen, dose, gastrisk syre og aktivt D-vitamin i tarmen. Absorpsjonen øker ved samtidig inntak av mat og ved høyt proteininntak. Utskilles via nyrene og reabsorberes i stor grad tubulært. Data for halveringstiden savnes.

Indikasjoner
Gravide, ammende, kvinner med lavt kalsiuminnhold i kosten (under 800 mg daglig), personer med langvarig malabsorpsjon, osteoporose. Kalsiumbehovet er økt postoperativt ved kirurgisk korreksjon av hyperparatyreoidisme. Sengeleie øker tapet av kalsium fra skjelettet. Flussyreskader (både lokal og systemisk tilførsel, se G12, antidotlisten for kalsiumglubionat og -glukonat ). Hypokalsemi ved intoksikasjoner med etylenglykol.
Dosering og administrasjon

Anbefalt tilførsel per dag 800–900 mg; 900 mg for gravide og ammende.

Overdosering
Se G12 Kalsium
Kontraindikasjoner

Samtidig bruk av store doser vitamin D (> 5000 E (125 μg)/døgn) er kontraindisert. Pasienter med aktiv nyresteinsykdom bør få kontrollert utskillelsen av kalsium i døgnurinen. NB! Natriuminnholdet i Calcium brusetabletter (hypertoni, hjertesvikt).

Kalsium

Rp. C

Calcigran Forte

«Orifarm» (Rp. C)

 • tyggetabletter 500 mg kalsium (1,25 g karbonat), 800 IE kolekalsiferol. 60 stk. kr 151,50.

 • tyggetabletter 1000 mg kalsium (2,5 g karbonat), 800 IE kolekalsiferol. 2 x 30 stk. kr 232.90.

Calcigran Forte

«Takeda Nycomed» (Rp. C)

 • tyggetabletter 500 mg kalsium (1,25 g karbonat), 400 IE kolekalsiferol. 100 stk. kr 146,10, 120 stk. kr 169,10.

 • tyggetabletter 500 mg kalsium (1,25 g karbonat), 800 IE kolekalsiferol. 90 stk. kr 216.10.

 • tyggetabletter 1000 mg kalsium (2,5 g karbonat), 800 IE kolekalsiferol. 60 stk. kr 232,90.

Calcigran Forte

«2care4» (Rp. C)

 • tyggetabletter 1000 mg kalsium (2,5 g karbonat), 800 IE kolekalsiferol. 2 x 30 stk. kr 232,90, 60 stk. kr 232,90.

Calcium-Sandoz

«Novartis»

 • brusetabletter 500 mg kalsium (2,94 g laktoglukonat og 300 mg karbonat). (Reseptfritt) A12AA06 20 stk.
 • injeksjonsvæske 137,5 mg/ml kalsiumglubionat (tilsvarer 0,22 mmol (9 mg) Ca++/ml). (Rp. C) 5 × 10 ml. Søknad Legemiddelverket via apotek, se .
Idéos

«Laboratoire Innothera» (Rp. C)

 • tyggetabletter 500 mg kalsium (1,25 g karbonat), 400 IE kolekalsiferol. 2 × 15 stk. kr 89,90.

Kalcipos-Vitamin D

«Meda» (Rp. C)

 • tabletter 500 mg kalsium (1,25 g karbonat), 800 IE kolekalsiferol. 90 stk. kr 185,40.

Nycoplus Calcigran
«Takeda» (Reseptfritt) A12AX
 • tyggetabletter 500 mg kalsium (1,26 g karbonat), 200 IE kolekalsiferol. 100 stk.

Nycoplus Calcigran Forte
«Takeda» (Reseptfritt) A12AX
 • tyggetabletter 500 mg kalsium (1,26 g karbonat), 400 IE kolekalsiferol. 90 stk.

Kalsiumpreparater finnes også som handelsvarer.

L23.2.2 Kalsium