Norsk legemiddelhåndbok

L23.6.1.1 Karbohydratløsninger

Publisert: 20.02.2017

Sist endret: 20.04.2017

Glukoseløsninger
Egenskaper
Se Tabell 19 Glukoseløsninger. Glukoseløsninger kan tilsettes hurtigvirkende insulin; 1 E insulin fører til metabolisering av 3–5 g glukose. Tilsetning av opptil henholdsvis 35 og 70 E insulin per 1000 ml i glukose 100 mg/ml og 200 mg/ml vil være nødvendig til pasienter uten endogent insulin. Insulin adsorberes i varierende grad til glass og plast. Når glukosetilførselen eller insulindosen endres, bør blodglukose kontrolleres hyppigere. Det ønskede blodsukkernivå hos intensivpasienter er 6–10 mmol/l, for å redusere faren for farlige hypoglykemiepisoder. Glukose 50 mg/ml er isoton, gir 200 kcal (840 kJ)/1000 ml, brukes som parenteral væsketilførsel for å tilføre fritt vann og som basisvæske for elektrolyttkonsentrater og legemiddelinfusjoner.
Indikasjoner
 • Glukose 100–500 mg/ml: Energitilførsel og behandling av alvorlig hypoglykemi.

 • Glukose 50 mg/ml: Behov for parenteralt vann uten samtidig elektrolyttilførsel. Til bruk ved tilførsel av parenterale legemidler.

Dosering og administrasjon
 • Voksne: Minimumsdose: 2–3 g/kg kroppsvekt/døgn. Det bør ikke tilføres mer enn 5 g/kg kroppsvekt/døgn uten nøye kontroll av blodglukose. Veiledende maksimal infusjonshastighet: 0,5 g/kg kroppsvekt/time. Infusjonshastigheten bør være betydelig lavere ved nevroendokrin stressrespons med tendens til hyperglykemi (ved alvorlige infeksjoner og postoperativt).

 • Barn/spedbarn: Minimumsdose: 8 g/kg/døgn hos spedbarn. Maksimaldose hos barn: 18 g/kg kroppsvekt/døgn etter opptrapping og kontroll av blodglukose og uringlukose. Veiledende maksimal infusjonshastighet: 0,8 g/kg kroppsvekt/time.

Bivirkninger

Hyperglykemi, hypoglykemi, fettlever. Osmotisk diurese og dehydrering ved overdosering. Tromboflebitt ved langvarig infusjon av hyperosmolale glukoseløsninger (≥ 100 mg/ml) via perifere vener.

Karbohydratløsninger

Glukoseløsninger

Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: B05BA03
Glucos Baxter Viaflo

«Baxter»

 • infusjonsvæske 50 mg/ml. Viaflo: 50 × 100 ml kr 590,20, 30 × 250 ml kr 385,30, 20 × 500 ml kr 284,70, 10 × 1000 ml kr 171,30.

Glucos

«Braun»

 • infusjonsvæske 50 mg/ml. 20 × 50 ml kr 261,00. Ecoflac plus: 20 × 100 ml kr 265.30, 10 × 250 ml kr 152.30, 10 × 500 ml kr 158,30, 10 × 1000 ml kr 182,40

 • infusjonsvæske 100 mg/ml. Ecoflac plus: 10 × 500 ml kr 179,00, 10 × 1000 ml kr 218,50.

 • infusjonsvæske 200 mg/ml. Ecoflac plus: 10 × 500 ml kr 228,50.

Glucos

«Fresenius Kabi»

 • infusjonsvæske 50 mg/ml. Freeflex: 50 × 100 ml kr 635,10, 30 × 250 ml kr 417,30, 20 × 500 ml kr 294,70, 10 × 1000 ml kr 185,10. KabiPac: 40 x 100 ml kr 516,60, 20 x 250 ml kr 292,10, 20 x 500 ml kr 294,70, 10 x 1000 ml kr 185,10.

 • infusjonsvæske 100 mg/ml. Freeflex: 20 × 500 ml kr 367,90, 10 × 1000 ml kr 226,50.

 • infusjonsvæske 200 mg/ml. Freeflex: 20 × 500 ml kr 499,90.

 • infusjonsvæske 500 mg/ml. Freeflex: 20 × 500 ml kr 517,80.

 

Glukoseløsninger til injeksjon, se

L23.6.1.1 Karbohydratløsninger