Norsk legemiddelhåndbok

L23.6.2.1 Elektrolyttkonsentrater

Publisert: 20.02.2017

Egenskaper

Infusjonskonsentrater. Gis i hovedsak som tilsetning til infusjonsvæsker, unntaksvis ufortynnet (som bolus) f.eks. kalsium. I spesielle tilfeller under intensivbehandling kan det også være aktuelt og forsvarlig å gi f.eks. kaliumklorid infusjonskonsentrat ufortynnet med sprøytepumpe (langsomt). Arytmier, ev. hjertestans, kan inntre ved serumkonsentrasjon av kalium over ca. 7,5 mmol/l.
Vanligvis blandes elektrolyttkonsentratene i 100–1000 ml karbohydratløsning (alternativt aminosyreløsning eller natriumklorid 9 mg/ml). For opplysninger om blandbarhet, se produktinformasjon fra produsenten eller kontakt sykehusapotek/farmasøytisk avdeling.

Indikasjoner

Dekning av elektrolyttbehov ved parenteral behandling.

Dosering og administrasjon
Døgnbehov: Individuelt. Voksne: Se Tabell 6 . Barn: Se Tabell 7 i Kap T23  . Infusjonshastighet for kalium bør ikke overstige:
 • Voksne: 20 mmol/time
  Ved dosering > 10 mmol/time bør EKG monitoreres

 • Barn: 0,2 mmol/kg kroppsvekt/time, maksimalt 0,5 mmol/kg kroppsvekt/time

Overdosering
Se G12  KaliumKalsiumMagnesium, blanding av salterNatriumklorid
Elektrolyttkonsentrater

Rp. C

*Søknad Legemiddelverket via apotek, se
Addex-Kaliumklorid

«Fresenius Kabi»

 • infusjonskonsentrat 1 mmol KCl/ml. Plastampuller: 20 × 20 ml, Plasthetteglass: 10 × 50 ml. (Midlertidig utgått juni 2014).

 • infusjonskonsentrat  2 mmol KCl/ml. Plasthetteglass 10 x 20 ml. Søknad Legemiddelverket via apotek, se .
Addex-Magnesium

«Fresenius Kabi»

 • infusjonskonsentrat 1 mmol MgSO4/ml. Plasthetteglass: 10 × 10 ml kr 177,10.

Addex-Natriumklorid

«Fresenius Kabi»

 • infusjonskonsentrat 1 mmol NaCl/ml. Plastampuller: 20 × 20 ml kr 202,40

 • infusjonskonsentrat 4 mmol NaCl/ml. Plastampuller: 20 × 20 ml. Søknad Legemiddelverket via apotek, se
Calcium gluconate

«Braun»

Søknad Legemiddelverket via apotek, se
 • injeksjonsvæske Kalsiumglukonat 94 mg/ml, tilsvarer 0,23 mmol Ca++/ml. Ampuller: 20 × 10 ml.

Calciumklorid

«Braun»

 • infusjonskonsentrat 1 mmol CaCl2/ml. Ampuller: 10 × 5 ml kr 127,80.

Glycophos

«Fresenius Kabi»

Søknad Legemiddelverket via apotek, se
 • infusjonskonsentrat Natriumglycerofosfat 216 mg/ml, tilsvarer 1 mmol (organisk) fosfat/ml og 2 mmol Na+/ml. Plasthetteglass: 10 × 20 ml.

Kaliumklorid

«Braun»

 • infusjonskonsentrat 1 mmol KCl/ml. Mini-Plasco: 20 × 20 ml kr 249,00, Hetteglass: 20 × 50 ml kr 390,10.

Magnesiumsulfat

«Braun»

 • infusjonskonsentrat 1 mmol MgSO4/ml. Ampuller: 20 × 10 ml kr 321,90.

Monokaliumfosfat (surt fosfat)

«Braun»

 • infusjonskonsentrat 1 mmol KH2PO4/ml. Hetteglass: 20 × 20 ml kr 371,30.

Natriumklorid

«Braun»

 • infusjonskonsentrat 1 mmol NaCl/ml. Mini-Plasco: 20 × 20 ml kr 202,40. Hetteglass: 20 × 50 ml kr 359,00.

L23.6.2.1 Elektrolyttkonsentrater