Norsk legemiddelhåndbok

L23.7.2.1 Dekstran

Publisert: 20.02.2017

Egenskaper
  • En dekstranløsning 60 mg/ml med midlere molekylvekt 70 000 dalton (= dekstran 70 (Macrodex)) gir teoretisk en plasmavolumekspansjon på ca. 20 % ut over det volum som infunderes fordi den er lett hyperonkotisk og derfor kan trekke ekstravaskulær væske til kretsløpet.

  • En dekstranløsning 100 mg/ml med midlere molekylvekt 40 000 dalton (= dekstran 40 (Rheomacrodex)) kan gi en forbigående plasmavolumøkning inntil det dobbelte av det infunderte volum.

  • En dekstranløsning 30 mg/ml av dekstran 60 (middelmolekylvekt 60 000 dalton) i Ringer-acetat (Plasmodex) er lett hypoonkotisk og gir en mindre plasmavolumekspansjon enn Macrodex. Risiko for uheldig overbelastning av sirkulasjonen er betydelig mindre enn for Rheomacrodex. Volumekspansjonen varer i 6–12 timer. Løsningen er egnet til perioperativ væskesubstitusjon.

  • Disse dekstransløsningene brukes nesten ikke lenger pga. en hemmende effekt på hemostasen når det gis store doser (blødningsfare) og pga. fare for anafylaktiske reaksjoner.

Farmakokinetikk

Utskilles via nyrene. Halveringstiden for dekstran 40 er 5–6 timer, for dekstran 70 ca. 24 timer. Ytterligere farmakokinetiske data savnes.

Indikasjoner

Volumerstatning, og av og til under karkirurgi for bedring av mikrosirkulasjonen.

Dosering og administrasjon

Maksimaldose for dekstran 70 er 1500 ml per 24 timer.

Bivirkninger

«Flush», urtikaria, feber, frysninger, anafylaktoide reaksjoner, hypotensjon og sirkulasjonskollaps.

Graviditet, amming

Graviditet: Risiko for anafylaktisk reaksjon hos mor må oppveies mot den risikoen hypovolemi og hypotensjon ved alvorlig traume representerer for fosteret.
Amming: Ingen overgang til morsmelk. Kan brukes av ammende.

Forsiktighetsregler

Dekstraner nedsetter plateadhesiviteten og erytrocyttenes tendens til aggregering og har derved en antitrombotisk effekt. De nedsetter også blodets hematokrit og viskositet, hemmer til en viss grad aktivering av levkocytter (adhesjon) og øker kapillærgjennomstrømningen.

Anafylaktiske reaksjoner kan forekomme hos pasienter som ikke tidligere har fått preparatene. For å forebygge alvorlige anafylaktoide reaksjoner gis lavmolekylært dekstran med midlere molekylvekt 1000 (= dekstran 1 (Promiten)) 1–2 minutter før infusjonen av dekstran (voksne: 20 ml).

Dekstran

Rp. C

Macrodex med natriumklorid

«Meda»

  • infusjonsvæske dekstran 70 60 mg/ml, natriumklorid 9 mg/ml. Plastpose: 12 × 500 ml kr 951,30.

Plasmodex

«Meda»

  • infusjonsvæske dekstran 60 30 mg/ml i Ringer-acetat. 8 × 1000 ml kr 915,20.

Promiten

«Meda»

  • injeksjonsvæske dekstran 1 150 mg/ml. Plastampuller: 20 × 20 ml kr 1 152,80.

Rheomacrodex med natriumklorid

«Meda»

  • infusjonsvæske dekstran 40 100 mg/ml, natriumklorid 9 mg/ml. Plastpose: 12 × 500 ml kr 1 390,60.

L23.7.2.1 Dekstran