Norsk legemiddelhåndbok

L23.7.2.4 Hetastivelse

Publisert: 20.02.2017

Sist endret: 02.10.2018

Hydroksyetylstivelse
Egenskaper

Hetastivelse (hydroksyetylstivelse) er oppløsninger av stivelsesmolekyler med gjennomsnittlig molekylvekt på 130 000 dalton i natriumklorid. Noen preparater inneholder også andre elektrolytter. Hydroksyetyl-substitueringen av en del av glukosemolekylene gjør stivelsen mer vannløselig og forsinker den enzymatiske nedbrytingen av stivelsesmolekylene.

Løsninger finnes som 60 mg/ml, de er isoonkotiske og ekspanderer minimalt utover det infunderte volum.

Farmakokinetikk

Utskilles via nyrene ved glomerulær filtrasjon etter nedbrytning av stivelsen til mindre molekyler. Halveringstiden er tofasisk: Initialt: 3–6 timer, terminalt: 24 timer.

Indikasjoner

Hypovolemi og sjokk perioperativt hvis videre bruk av krystalloider ikke finnes forsvarlig.
Til intensivpasienter skal en ikke bruke HES-produkter da dette kan føre til økt forekomst av akutt nyresvikt og øke mortaliteten ved sepsis. Dette har ført til at HES-produkter skal unngås i en intensivsituasjon da akutt nyresvikt og sepsis er hyppig forekommende i denne populasjonen.

Dosering og administrasjon

Individuell.

Bivirkninger

Anafylaktoide reaksjoner, varierende fra milde plager til sirkulasjonsforstyrrelser, sjokk og bronkospasme til respirasjonsstans og hjertestans (svært sjelden). Forbigående økning i serum-amylase. Økt forekomst av akutt nyresvikt og sannsynligvis også mortalitet ved alvorlig sepsis.

Graviditet, amming

Graviditet: Anafylaktiske reaksjoner kan forekomme.
Amming: Liten sannsynlighet for systemisk absorpsjon hos brysternærte barn. Kan brukes av ammende.

Forsiktighetsregler

Anafylaktoide reaksjoner forekommer (alvorlige reaksjoner er sjelden). Intensivpasienter.

Kontraindikasjoner

Alvorlig hjertesvikt, akutt nyresvikt, alvorlig leversvikt, hemodialyse, allergi mot stivelse, sepsis.

Hetastivelse

Rp. C

Tetraspan

«Braun»


▼ Dette legemidlet er under særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.

  • infusjonsvæske 60 mg/ml. Elektrolyttinnhold: Na+ 140 mmol/l, K+ 4 mmol/l, Mg++ 1 mmol/l, Ca++ 2,5 mmol/l, Cl 118 mmol/l, acetat 24 mmol/l, maleat 5 mmol/l. 20 × 500 ml kr 2 270,60.

Voluven

«Fresenius Kabi»


▼ Dette legemidlet er under særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.

  • infusjonsvæske 60 mg/ml. Elektrolyttinnhold: Na+ 154 mmol/l, Cl- 154 mmol/l.  20 × 500 ml kr 1 915,70.

L23.7.2.4 Hetastivelse