Norsk legemiddelhåndbok

L23.7.3.1 Elektrolyttløsninger

Publisert: 20.02.2017

Sist endret: 19.09.2018

Indikasjoner

Ekstracellulærvæske (ECV)-erstatningsvæsker som natriumklorid 9 mg/ml, Ringer-acetat og Ringerfundin er beregnet til korreksjon av proporsjonal vann- og saltmangel i ekstracellulærvæsken (isoosmolal dehydrering), dvs. til pasienter som har hatt et tap av saltholdig ekstracellulær væske.

Plasmalyte har også indikasjonen mild til moderat acidose, også ved nedsatt laktatmetabolisme.

Dosering og administrasjon
Individuell, se T23.2 Væske- og elektrolyttbehandling
 • Natriumklorid: Natriumdeficit ved hyponatremi kan beregnes som: (140 mmol/l – aktuell verdi) × kroppsvekt × 0,6

  Korreksjon bør skje gradvis med maksimum økning i s-Na på 10–12 mmol/l daglig. Raskere korreksjon er beskrevet å gi intracellulære osmolalitetsforstyrrelser med demyeliniseringssyndrom og nevrologiske skader.

 • Ringer-acetat og NaCl 9 mg/ml (154 mmol/l): Ved hypovolemisk sjokk kreves det en infusjon som er 3–5 ganger det tapte blodvolum, fordi 3/4 av væskene vil filtreres ut i interstitiet, som utgjør et 3–4 ganger større volum enn plasmavolumet.

 • NaCl 9 mg/ml (154 mmol/l) er godt egnet til erstatning av sure brekninger/surt ventrikkelsondeaspirat, pga. at det høye kloridinnholdet i NaCl vil erstatte kloridtapet og korrigere hypokloremien som oppstår ved sure brekninger.

Overdosering
Se G12  Natriumklorid
Elektrolyttløsninger
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: B05BB01
Natriumklorid

«Baxter»

 • infusjonsvæske 9 mg/ml. Elektrolyttinnhold: Na154 mmol/l, Cl154 mmol/l. 30 × 100 ml kr 1 089,50. Emoluer: 6 x 2000 ml kr 209,40, 140 x 2000 ml kr 4 024,60. Viaflo: 50 × 50 ml kr 504,40, 75 x 50 ml kr 730,40, 50 × 100 ml kr 581,30, 30 × 250 ml kr 399,00, 20 × 500 ml kr 268,00, 10 × 1000 ml kr 166,30.

Natriumklorid

«Braun»

 • infusjonsvæske 9 mg/ml.  Elektrolyttinnhold: Na+ 154 mmol/l, Cl- 154 mmol/l. Ecoflac plus: 20 × 50 ml kr 241,10, 20 × 100 ml kr 270,90, 10 × 250 ml kr 162,30, 10 × 500 ml kr 159,70, 10 × 1000 ml kr 179,70. Ecobag: 20 × 500 ml kr 288,10, 10 × 1000 ml kr 179,70. Glassflaske: 20 × 100 ml kr 501,20, 10 × 500 ml kr 288,10.

Natriumklorid

«Fresenius Kabi»

 • infusjonsvæske 9 mg/ml. Elektrolyttinnhold: Na+ 154 mmol/l, Cl- 154 mmol/l. Freeflex: 60 × 50 ml kr 645,60, 50 × 100 ml kr 616,50, 30 × 250 ml kr 419,20, 20 × 500 ml kr 288,10, 10 × 1000 ml kr 179,70. Freeflex med nålefri port: 60 x 50 ml kr 645,60, 50 x 100 ml kr 616,50, 30 x 250 ml kr 419,20, 20 x 500 ml kr 288,10, 10 x 1000 ml kr 179,70. KabiPac: 40 x 100 ml kr 501,70, 20 x 250 ml kr 296,10, 20 x 500 ml kr 288,10, 10 x 1000 ml kr 179,70.

Plasmalyte

«Baxter»

 • infusjonsvæske. Dette er en væske som ligner på Ringer-acetat, men natriuminnholdet er lik den normale natriumkonsentrasjonen i plasma (140 mmol/l). Væsken inneholder ikke kalsium. 
  Elektrolyttinnhold: Na+ 140 mmol/l, K5 mmol/l, Mg++ 1,5 mmol/l, Cl- 98 mmol/l, acetat 27 mmol/l, glukonat 23 mmol/l. Viaflo: 20 × 500 ml kr 687,00, 10 × 1000 ml kr 387,20.

Ringer-acetat

«Baxter»

 • infusjonsvæske. Elektrolyttinnhold: Na130 mmol/l, K4 mmol/l, Ca++ 2 mmol/l, Mg++ 1 mmol/l, Cl- 110 mmol/l, acetat 30 mmol/l. Viaflo: 20 × 500 ml kr 410,20, 10 × 1000 ml kr 182,40.

Ringer-acetat

«Braun»

 • infusjonsvæske.  Elektrolyttinnhold: Na+ 130 mmol/l, K+ 4 mmol/l, Ca++ 2 mmol/l, Mg++ 1 mmol/l, Cl- 110 mmol/l, acetat 30 mmol/l. Ecoflac plus: 10 × 500 ml kr 268,70, 10 × 1000 ml kr 249,30.

Ringer-acetat

«Fresenius Kabi»

 • infusjonsvæske. Elektrolyttinnhold: Na+ 131 mmol/l, K+ 4 mmol/l, Ca++ 2 mmol/l, Mg++ 1 mmol/l, Cl- 112 mmol/l, acetat 30 mmol/l. PVC plastpose: 4 × 2000 ml kr 478,10, 2 × 5000 ml kr 529,40. Freeflex: 20 × 500 ml kr 497,30, 10 × 1000 ml kr 249,30.

Ringerfundin

«Braun»

 • infusjonsvæske. Elektrolyttinnhold: Na+ 145 mmol/l, K+ 4 mmol/l, Ca++ 2,5 mmol/l, Mg++ 1 mmol/l, Cl- 127 mmol/l, acetat 24 mmol/l, malat 5 mmol/l. Ecoflac+: 10 × 250 ml kr 247,80, 10 × 500 ml kr 247,80, 10 × 1000 ml kr 245,90.

L23.7.3.1 Elektrolyttløsninger