Norsk legemiddelhåndbok

L23.8.1.1 Trometamol

Publisert: 20.02.2017

Egenskaper

Hyperosmolal kombinasjonsbuffer (ca. 800 mosmol/kg vann; bufferinnhold 500 mmol/l) fordelt på trometamol (en R-NH2-buffer), pH ca. 8,1. Tribonat inneholder i tillegg til trometamol også hydrogenkarbonat og acetat og virker derfor også intracellulært, mens hydrogenkarbonat nesten bare bufrer ekstracellulært. Acetat metaboliseres og danner hydrogenkarbonat. Fosfat (20 mmol/l) motvirker hypofosfatemien etter korreksjon av metabolsk acidose.

Farmakokinetikk

Trometamol: Distribueres til hele kroppsvæsken. Metaboliseres kun i liten grad. Utskilles via nyrene. Halveringstiden er tofasisk: Initialt innen 8 timer, terminal utskillelse innen 3 døgn.

Indikasjoner

Metabolsk acidose og blandet metabolsk og respiratorisk acidose. Tribonat er førstehåndsmiddel når alkalisering er indisert ved hjertestans.

Dosering og administrasjon

Ved mer enn 10 minutters sirkulasjonsstans gis 150 ml til 70 kg pasient. Ved vedvarende hjertestans gis ytterligere 100 ml 10–15 minutter etter første dose (i alt 125 mmol buffer). Deretter doseres i henhold til syre‑base-status. Fullkorreksjon av acidosen i hele den ekstracellulære væskefasen:
mmol buffer = –BE (base excess) × 0,3 × kg kroppsvekt
Ofte startes det med halvkorreksjon.

Forsiktighetsregler

Ved lungesvikt, høy pCO2 og nyresvikt.

Trometamol 

Rp. C

Addex-THAM

«Fresenius Kabi»

Søkad Legemiddelverket via apotek, se 
  • infusjonskonsentrat  Trometamol 3,3 mmol/ml  (tilsvarer 3300 mmol/l).  50 ml. Må fortynnes før bruk. 1 ml Addex-THAM bufrer 3 mmol syre.

Tribonat

«Fresenius Kabi»

  • infusjonsvæske Trometamol (TAM) 300 mmol/l, Na+ 195 mmol/l, HCO3 155 mmol, acetat 200 mmol/l, fosfat 20 mmol/l. 100 ml kr 87,00, 10 × 100 ml kr 576,50.

L23.8.1.1 Trometamol