Norsk legemiddelhåndbok

L23.6.2.7 Omega-3-fettsyrer

Publisert: 20.02.2017

Egenskaper

Emulsjon basert på fiskeolje for parenteral tilførsel av langkjedede omega-3-fettsyrer.
1 ml av emulsjonen inneholder 0,1 g høyrenset fiskeolje.

Farmakokinetikk

Fettpartiklene har lignende størrelse og blir eliminert på samme måte som kylomikroner.

Indikasjoner

Tilførsel av langkjedede omega-3-fettsyrer (hovedsakelig EPA og DHA) når inntaket peroralt eller ved enteral ernæring ikke er tilstrekkelig. Blir også brukt for å forebygge og behandle leverkomplikasjoner som følge av langvarig parenteral ernæring hos barn.

Dosering og administrasjon

0,1–0,2 g/kg kroppsvekt/døgn. Behandlingstiden bør ikke overstige 4 uker. For spørsmål om blandbarhet, kontakt produsent eller sykehusapotek/farmasøytisk avdeling.
Infusjonshastighet: Maksimalt 0,05 g/kg kroppsvekt/time.

Overdosering
Se G12 Omega-3-triglyserider inklusive andre estere og syrer
Omega-3-fettsyrer

Rp. C

Søknad Legemiddelverket via apotek, se
Omegaven

«Fresenius»

  • infusjonsvæske 10 × 50 ml, 10 × 100 ml.

L23.6.2.7 Omega-3-fettsyrer