Norsk legemiddelhåndbok

L17.1.1.5 Diklofenak

Publisert: 10.06.2016

Sist endret: 02.10.2018

En felleseuropeisk gjennomgang av data viser at diklofenak øker risikoen for hjerte og karsykdommer og derfor er kontraindisert hos pasienter med slik sykdom. For nærmere omtale, se L17.1.1 Ikke‑steroide antiinflammatoriske midler (NSAID).
Vedrørende indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og informasjon til pasient, se  L17.1.1 Ikke‑steroide antiinflammatoriske midler (NSAID)
Egenskaper

Diklofenak har egenskaper som andre tradisjonelle NSAID. Hemmer både COX-1 (svak hemming) og COX-2.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 50 % ved peroral og rektal tilførsel. Er gjenstand for førstepassasjemetabolisme i leveren ved CYP2C9. Inaktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via nyrene, metabolisert, men også noe via gallen i feces. Halveringstiden er 1–2 timer.

Dosering og administrasjon

Voksne: 50 mg × 2–3. Barn (under 50 kg): 1 mg/kg kroppsvekt × 2–3

Reseptfri bruk: Inntil 3 dager.

 • Nyresteinsanfall: 75 mg dypt intramuskulært. Hvis pasienten fortsatt har smerter etter 20 minutter, kan ytterligere 75 mg gis. Rektalt: 100 mg i tilfelle nye anfall

 • Gel: Påføres lokalt 2 ganger daglig. Indikasjon: aktinisk keratose

 • Medisinert plaster: 1 medisinert plaster 2 ganger daglig ved akutte smerter som forstuinger og idrettsskader. Masimalt 2 plastre daglig totalt. Korttidsbehandling, maks 7 dager

 • Øyedråper: 1 dråpe × 4

Overdosering
Se G12 Diklofenak
Graviditet, amming
Graviditet: Se NSAIDs  .
Amming: Overgang til morsmelk er minimal. Se NSAIDs  .
Forsiktighetsregler

Data fra EMA viser at diklofenak øker risikoen for hjerte- og karsykdom. Bruksområdet er derfor innskrenket til: Korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel- og leddsmerter.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Diklofenak
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: M01AB05

*Pakningen er unntatt fra reseptplikten.

Til lokal bruk (gel, øyedråper)Diklofenakdietylamin NorfriSolaraze, Voltarol forte (gel), Voltaren (gel), Voltarol (gel, medisinert plaster), Voltaren Ophtha, Voltaren Ophta Abak (øyedråper)

Cataflam

«Novartis»

 • tabletter 50 mg. 20 stk. (enpac) kr 56,40(Trinnpris kr 47,90), 100 stk. (enpac) kr 157,10(Trinnpris kr 100,30).

Diclofenac

«Bluefish»

 • enterotabletter 25 mg. 30 stk. (enpac) kr 59,70(Trinnpris kr 35,00), 100 stk. (enpac) kr 83,30(Trinnpris kr 61,70).

 • enterotabletter 50 mg. 20 stk. (enpac) kr 50,20(Trinnpris kr 44,90), 100 stk. (enpac) kr 115,10(Trinnpris kr 88,30).

Diclofenackalium

«Actavis»

 • tabletter 50 mg. 20 stk. kr 67,60, 100 stk. kr 209,40.

Diclofenackalium

«ratiopharm»

 • tabletter 50 mg. 20 stk. (endos) kr 56,40(Trinnpris kr 47,90), 100 stk. (endos) kr 157,10(Trinnpris kr 100,30).

Dicuno

«Vitabalans»

 • tabletter 25 mg. 30 stk. (enpac). kr 62,10

 • tabletter 50 mg. 100 stk. (enpac). kr 157,10(Trinnpris kr 100,30).

Modifenac

«Actavis»

 • kapsler (med modifisert frisetting) 75 mg. 20 stk. (enpac) kr 96,90, 100 stk. (enpac) kr 326,60.

Voltaren

«Novartis»

 • enterotabletter 25 mg. 30 stk. (enpac) kr 59,70(Trinnpris kr 35,00), 100 stk. (enpac) kr 83,30(Trinnpris kr 61,70).

 • enterotabletter 50 mg. 20 stk. (enpac) kr 50,20(Trinnpris kr 44,90), 100 stk. (enpac) kr 115,10(Trinnpris kr 88,30).

 • infusjonskonsentrat/injeksjonsvæske 25 mg/ml. 5 × 3 ml kr 54,50.

 • stikkpiller 25 mg. 10 stk. kr 51,40.

 • stikkpiller 50 mg. 10 stk. kr 51,40, 50 stk. kr 127,20.

 • stikkpiller 100 mg. 5 stk. kr 45,70, 50 stk. kr 176,20.

Voltaren

«Orifarm»

 • enterotabletter 50 mg. 20 stk. (enpac) kr 57,00.

Voltarol

«GlaxoSmithKline»

 • kapsler 12,5 mg. *20 stk. (enpac).

 • kapsler 25 mg. *10 stk. (enpac).

 • stikkpiller 12,5 mg 10 stk. Søknad Legemiddelverket via apotek, se
 • tabletter 12,5 mg. *20 stk. (enpac).

 • tabletter 25 mg. *10 stk. (enpac). 

Til lokal bruk (gel, øyedråper)

Rp. C D11AX18, M02AA15, 

Diklofenakdietylamin Norfri

«Evolan»

 • gel 11,6 mg/g. 100 g. 

Solaraze

«Almirall»

 • gel 30 mg/g (3 %). 100 g kr 980,50.

Voltaren

«2care4»

 • gel 23,2 mg/g. 150 g kr 180,90.

Voltaren Ophtha

«Laboratoires Théa»

 • øyedråper 1 mg/ml. 5 ml kr 91,90, 10 × 0,3 ml kr 89,50, 40 × 0,3 ml kr 254,30.

Voltaren Ophtha Abak

«Laboratoires Théa»

 • øyedråper 1 mg/ml. 10 ml kr 115,50.

Voltarol

«GlaxoSmithKline»

 • gel 11,6 mg/g. *50 g, *75 g, *100 g. 

 • medisinert plaster 140 mg. *2 stk. 

Voltarol forte

«GlaxoSmithKline»

 • gel 23,2 mg/g. *50 g, *100 g, 150 g kr 182,60.

L17.1.1.5 Diklofenak