Norsk legemiddelhåndbok

Styrets sammensetning mars 2017

Publisert: 06.04.2017

Sist endret: 29.05.2018

  • Styreleder: Seniorrådgiver Ivar Vollset (Statens legemiddelverk), (varamedlem: Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen)

  • Medlem: Enhetsleder Elisabeth Bryn (Statens legemiddelverk), (varamedlem: Seniorrådgiver Jan Petter Akselsen)

  • Medlem: Seniorrådgiver Børge Myrlund Larsen (Helsedirektoratet), (varamedlem: Avdelingsdirektør Morten Græsli)

  • Medlem: Seniorrådgiver Åse S. Skjerdal (Folkehelseinstituttet), (varamedlem: Kjell Tjensvoll)

  • Medlem: Fagdirektør Per Kristian Faksvåg (Apotekforeningen), (varamedlem: seniorrådgiver Tore Reinholdt)

  • Medlem: Fagsjef Jan-Emil Kristoffersen (Den Norske legeforening), (varamedlem: Fagdirektør Bjarne Riis Strøm)