Norsk legemiddelhåndbok

T6 Nevrologiske sykdommer

Tabell 2 Kortfattet behandlingsplan for konvulsiv status epilepticus

ABC-tiltak (Airways. Breathing. Circulation)

Blodprøver. Glukose ved mistanke om hypoglykemi (Obs! Tiamin ved mulig alkoholutløste anfall)

Intravenøs antikonvulsiv behandling fra diagnosetidspunkt:

I. Diazepam:

Voksne:

10–20 mg. Gjentatt dose kan gis etter 10 minutter

Barn:

0,25–0,5 mg/kg, maksimalt 2 mg/minutt

IIa. Fosfenytoin:

Voksne:

100–150 mg fenytoinnatriumekvivalenter (FNE)/minutt opptil 15 mg FNE/kg kroppsvekt.

Barn > 5 år:

2–3 mg FNE/kg/minutt opptil 15 mg FNE/kg.

IIb. Valproat:

Voksne:

Inntil 30 mg/kg over 15–20 minutter.

Barn:

Erfaring er foreløpig begrenset

Hvis ikke tilstanden er under kontroll ca. 20 minutter etter avsluttet fenytoin- eller valproatinfusjon:

Intubering

III. Intravenøs anestesi:

Midazolam, propofol eller tiopental

Rutinene kan variere noe, og mer detaljerte behandlingsprotokoller vil foreligge ved alle nevrologiske og pediatriske avdelinger. Andre behandlingstiltak kan være aktuelle i vanskelige tilfeller

T6 Tabell 2 Kortfattet behandlingsplan for konvulsiv status epilepticus