Norsk legemiddelhåndbok

T7.3.1.4 Zoster ophthalmicus

Publisert: 22.12.2015

Generelt

Skyldes reaktivering av varicella-zoster-virus i utbredelsesområdet til 1. trigeminusgren (n. ophthalmicus). Utgjør ca. 10 % av alle tilfeller av helvetesild. Selve øyet er affisert i minst 70 % av alle tilfeller av zoster ophthalmicus. Utslett nedover nesen viser at n. nasociliaris er medinndratt, hvilket i vesentlig grad øker faren for intraokulær affeksjon.

Diagnostikk

Sikres av det karakteristiske, halvsidige utslett i pannen og ev. på nesen, oftest forutgått av parestesier. I tvilstilfeller kan dyrking, antigenundersøkelse og PCR-undersøkelse utføres. Alle deler av øyet kan affiseres, likeledes n. opticus. Øyemuskelpareser kan også sees. Oftest forekommer dog kun konjunktivitt samt en punktat overflatisk keratopati, som begge deler går tilbake samtidig med at utslettet forsvinner.

Komplikasjoner

Markert tendens til iridosyklitt representerer det største problemet. Langvarig eller residiverende iridosyklitt kan medføre både katarakt og sekundært glaukom. Bakteriell konjunktivitt kan utvikles pga. øyelokksødem og stagnerende sekret. Korneaaffeksjonen kan i noen tilfeller føre til sterkt svekket hornhinnesensibilitet, med derav følgende fare for keratitis neuroparalytica. Postherpetisk nevralgi forekommer hyppigere enn ved andre lokalisasjoner av zosterutbruddet.

Behandling

Voksne: Valaciklovir tabletter 1000 mg × 3 i 1 uke. I de sjeldne tilfeller av zoster ophthalmicus hos barn benyttes aciklovir mikstur. Behandlingen må startes hurtigst mulig, men oppstart vil også kunne være indisert så sent som 5–7 dager etter sykdomsdebut. Behandlingen har hurtig lindrende effekt på smertene, forkorter sykdomsforløpet og reduserer komplikasjonsrisikoen. Lokalt gis aciklovir øyesalve × 5. Ved mistanke om sekundærinfeksjon gis antibakteriell lokalbehandling, mens atropin øyedråper gis ved tegn til intraokulær inflammasjon. Lokalbehandling med kortikosteroider bør kun gis ved uttalt intraokulær reaksjon, da slik behandling synes å kunne øke risikoen for kronisk iridosyklitt.

T7.3.1.4 Zoster ophthalmicus