Norsk legemiddelhåndbok

T7.5.3 Spesielle uveitter

Publisert: 22.12.2015

Sympatisk oftalmi
Etiologi

Autoimmun sykdom rettet mot uvealt vev. Utløses ved skade av uvealt vev i det andre øyet.

Symptomer

Fra nesten ingen til de mest fulminante. Smerter, nedsatt syn på begge øyne.

Diagnostikk

Opptrer først og fremst etter perforerende øyeskader, uhyre sjelden også etter intraokulære operasjoner. Lysvei, presipitater og korpusuklarheter opptrer først i det skadete øyet, etter uker til måneder/år også i det tidligere friske øyet.

Behandling
Behandles som akutt iridosyklitt, se . I enkelte tilfeller fører dette ikke frem, og immunsuppresive midler (azatioprin, klorambucil, metotreksat) må gis i tillegg (spesialistoppgave). Ciklosporin kan gi effekt der andre midler har sviktet.
Profylakse

Omhyggelig skadebehandling inklusive mikrokirurgi og bruk av antibiotika og glukokortikoider. Fjernelse av et svært skadet øye uten synspotensial innen 10 døgn etter operasjon/skade synes å hindre sykdommen i å gripe over på det andre øyet.

Kontroll og oppfølging

Behandlingen og pasientene må følges opp gjennom år.

T7.5.3 Spesielle uveitter