Norsk legemiddelhåndbok

T7.7.4 *Endoftalmitt

Publisert: 22.12.2015

Generelt

Øyeblikkelig innleggelse i øyeavdeling.

Etiologi

Bakterier og sopp kan gi infeksjon og inflammasjon i øyets indre etter intrabulbære inngrep, perforasjonsskader eller metastatisk via blodbanen (sepsis).

Symptomer

Smerter, redusert syn, rødt øye, fibrin og etter hvert puss i forkammeret. Ved bakteriell etiologi er forløpet oftest fulminant, og utvikles typisk i løpet av de første par døgn etter skaden/operasjonen.

Diagnostikk

Påvisning av hypopyon. Aspirasjon av forkammervæske og corpus vitreum til utstryk, dyrking og resistensbestemmelse for opplegg av antimikrobiell behandling er nødvendig.

Behandling

Spesialistoppgave. Det gis antimikrobiell behandling både intravitrealt og subkonjunktivalt, ev. også intravenøst. Injeksjon av antibiotikum i corpus vitreum er den klart viktigste behandling og gis før resistensbestemmelse foreligger med vankomycin og ceftazidim. Litt senere i forløpet gis dessuten glukokortikoider peroralt. Ev. vitrektomi i svært alvorlige tilfeller.

T7.7.4 *Endoftalmitt