Norsk legemiddelhåndbok

T7.10.2 *Perforerende øyeskader

Publisert: 22.12.2015

Generelt

Anamnesen er viktig. Personer som har øyeplager etter å ha slått med hammer mot metall eller stein, skal mistenkes for å ha et intrabulbært fremmedlegeme inntil vedkommende er undersøkt av øyespesialist og det er tatt røntgen (CT) av orbita.

Diagnostikk

Ved mistanke om perforerende skade bør pasienten henvises til nærmeste øyeavdeling (eller øyespesialist) tiltrengende øyeblikkelig hjelp. Diagnosen kan være vanskelig, idet snitt fra skarpe gjenstander (kniv, glassplinter) kan være vanskelig å se. Det samme gjelder metallsplinter som ofte kommer inn i øyet uten å etterlate makroskopisk synlige spor. Mulige kliniske funn ved perforasjonsskader inkluderer synlig perforasjonsåpning, grunt eller opphevet forkammer, uregelmessig pupill, fibrin eller puss i forkammeret, iris- og/eller linseskade, intraokulær blødning, svekket rød refleks, hypoton bulbus og svekket syn.

Behandling

Pasienter med perforerende skader gis systemisk antibakteriell behandling (f.eks. 1,2 g benzylpenicillin intramuskulært) samt ev. tetanusprofylakse hvis det er lang transport til øyeavdelingen. Øyet dryppes med kloramfenikol øyedråper, og det legges på en løs, steril bandasje.

På øyeavdeling gis:

  • Benzylpenicillin 1,2 g intravenøst. hver 6. time første døgnet, senere fenoksymetylpenicillin peroralt 0,65–1,3 g × 4 i 8–10 dager. Alternativt gis f.eks. cefuroksim 750 mg–1,5 g × 3 intravenøst eller cefaleksin 500 mg × 3 peroralt.

  • Kloramfenikol øyedråper: 1–2 dråper × 8–10. I tillegg ev. øyesalve om kvelden hvis perforasjonen er lukket kirurgisk.

  • Ev. gentamicin subkonjunktivalt 10–15 mg som en engangsdose.

  • I forbindelse med operativt inngrep kan viskoelastikum benyttes og vil bl.a. kunne beskytte korneas endotelceller under operasjonen. Ved inngrepets avslutning settes f.eks. 0,1–0,2 ml cefuroksim i øyets forkammer.

T7.10.2 *Perforerende øyeskader