Norsk legemiddelhåndbok

T8.2 *Hypertensjonskriser

Publisert: 7.09.2015

Generelt

Bedret diagnostikk og spesielt bedre behandling har ført til at alvorlige hypertensjonsformer sees sjeldnere. Hypertensiv krise er samlebetegnelse for alvorlige hypertensjonsformer som enten krever øyeblikkelig hjelp/behandling («hypertensive emergency») – eller som representerer en hastesituasjon der blodtrykket må reduseres i løpet av 1–2 døgn («hypertensive urgency»).

Etiologi

Alvorlige hypertensjonstilstander skyldes oftere sekundære former av hypertoni enn essensiell hypertoni.

Symptomer

Avhenger av organkomplikasjonene: Symptomer på hjertesvikt, sentralnervøse symptomer som hodepine og synsforstyrrelser, tegn på nyresvikt eller mikroangiopatisk hemolytisk anemi.

Diagnostikk

Påvisning av alvorlig hypertensjon ved blodtrykksmåling. Øyebunnsforandringer grad IV (papilleødem) ved malign hypertensjon. Blodprøver til plasma-renin og -aldosteron bør tas før blodtrykksbehandling startes. Metanefriner i plasma bør tas så snart som mulig. Svekket lyskepuls og systolisk bilyd over thorax kan gi mistanke om coarctatio aorta. Blodtrykksbehandlingen forvansker hormonell utredning av hypertensjonen.

Komplikasjoner

Alvorlige hypertensjonsformer kan forårsake cerebrale vaskulære katastrofer eller encefalopati (hjerneødem), hjertesvikt og akutt koronarsyndrom, nyresvikt, aortadisseksjon og hemolytisk mikroangiopati. Malign hypertensjon har høy mortalitet.

T8.2 *Hypertensjonskriser