Norsk legemiddelhåndbok

T11.1.3.4 *Akutt (malign) laryngotrakeobronkitt

Publisert: 13.02.2017 

Generelt

Tilstanden er meget sjelden, men livstruende. Forekommer i tidlig småbarnsalder.

Etiologi

Antakelig virus, men patogenesen er ukjent. Sekundær bakteriell infeksjon er vanlig. Tilstanden karakteriseres ved betydelige betennelsesforandringer i slimhinnen i larynks, trakea og bronkier, til dels med nekrose. Man får utsiving av væske og skorpedannelse.

Symptomer

Starter gjerne på samme måte som akutt subglottisk laryngitt (pseudokrupp). Etter hvert dominerer symptomer fra bronkiene med både inspiratorisk og ekspiratorisk stridor, og allmenntilstanden blir svært redusert.

Behandling

Sykehusinnleggelse er påkrevd.

  • Ved uttalt respirasjonsbesvær bør pasienten overtrykkventileres, ev. med tilførsel av oksygen

  • Legemiddelbehandling med store doser glukokortikoider og antibakterielle midler av type 2. eller 3. generasjons cefalosporiner

  • I tillegg kirurgisk behandling med trakeotomi og hyppige bronkoskopier med opphenting av skorper

Fri luftvei
Se foran,

T11.1.3.4 *Akutt (malign) laryngotrakeobronkitt