Norsk legemiddelhåndbok

T13 Nyre- og urinveissykdommer

Publisert: 3.02.2017 
Sist oppdatert: 14.03.2017

Truls E. Bjerklund Johansen (T13.1, T13.2, T13.3), Anders Hartmann (T13.4)

Andre urinveissykdommer
Hastebehandling

T13 Nyre- og urinveissykdommer