Norsk legemiddelhåndbok

T14.6.1.3 Bakteriell vaginose

Publisert: 13.09.2016

BV
Etiologi

Endogen tilstand hvor normalt forekommende laktobasiller er erstattet med en blandingsflora dominert av anaerobe bakterier (ofte bacteroides og peptokokker), mykoplasma og gardnerella. Gardnerella vaginalis er en del av normalfloraen, og det er overvekst av denne bakterien som gir symptomer.

Epidemiologi, profylakse

Kvinner med tidligere senabort eller preterm fødsel bør tidlig i neste svangerskap undersøkes med tanke på BV; BV-positive behandles.

Symptomer

Illeluktende, gråhvit tyntflytende utflod. Lukten ofte mest sjenerende.

Diagnostikk
  1. Positiv amintest eller snifftest (vaginalsekret tilsatt KOH gir aminfrigjøring med fiskelukt). Mikrobiologisk diagnose ved dyrking kun ved residiv

  2. Typisk utflod

  3. pH > 4,7

  4. Ved mikroskopi av våtpreparat påvises «clue cells» (plateepitelceller med mange tilheftede kokkoide bakterier)

Minst 3 av de 4 diagnostiske kriterier bør være oppfylt.

Behandling

Kun ved symptomgivende infeksjon. Residiv hos 30 % ved enhver behandling. Lokalbehandling med melkesyrebakterier etter lokal/peroral antibiotikakur synes å forebygge residiv. Dekvaklin er et behandlingsalternativ uten bruk av antibiotika.

  • Klindamycin vaginalkrem 2 % hver kveld i en uke eller 1 vagitorie hver kveld i 3 dager

  • Metronidazol vaginalgel eller vagitorier 5 kvelder

  • Metronidazol peroralt, 400–500 mg × 2 i 7 dager eller 2 g dag 1 og 3. Bør kun gis i svangerskapet hvis helt nødvendig

  • Dekvalin vaginaltabletter. 1 vaginaltablett 10 mg daglig i 6 dager

Legemiddelomtaler og preparater, se
L1.2.15.1 Dekvalin  L1.2.15.1 Dekvalin
Kilder
Bakteriell vaginose 

T14.6.1.3 Bakteriell vaginose