Norsk legemiddelhåndbok

T15.1.6 Bekkenløsning

Publisert: 17.02.2016

Diagnose

Bekkenløsning eller bekkenleddssyndromet er smerter lokalisert til iliosakralleddene og/eller symfysen. Cirka 1/6 av alle gravide har slike plager, som i regelen går over spontant etter fødselen.

Behandling

Råd for avlastning av bekkenet. Fysisk aktivitet bør holdes innenfor smertegrensen. Henvisning til fysioterapeut kan være aktuelt. Kontrollerte studier har vist effekt av fysioterapi i form av trening og stabiliserende øvelser, og også av akupunktur. Legemidler har ingen plass i behandlingen av bekkenløsning.

T15.1.6 Bekkenløsning