Norsk legemiddelhåndbok

T23 Ernæring, væskesubstitusjon og elektrolyttforstyrrelser

Publisert: 24.05.2013
Sist endret: 13.08.2014

Margrete Einen (T23.1.1, T23.1.3, T23.1.4), Hans Flaatten (T23.1.1, T23.1.3, T23.4.1–5, T23.5, T23.6), Per Ole Iversen (T23.2), Espen Kolsrud (T23.4.6.7), Dag Kvale (T23.7), Hallvard Reigstad (T23.1.3, T23.1.4, T23.4.6(1–6)), Randi Tangvik (T23.1.2), Kiarash Tazmini (T23.3)

Hastebehandling
Hyperkalemi- behandling, se T13.4.1.1  *Akutt nyresvikt

 

T23 Ernæring, væskesubstitusjon og elektrolyttforstyrrelser