Norsk legemiddelhåndbok

T23.4.1 Væskebehandling ved akutt sirkulasjonssvikt (sjokk)

Publisert: 20.02.2017

T23.4.1 Væskebehandling ved akutt sirkulasjonssvikt (sjokk)